Legea nr. 288/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1036 din 6 decembrie,  modifică și completează, printre altele, Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare și Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști.

În Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, la articolul 201, după alin. (2) se introduc trei noi alineate, (21) – (23), astfel:

(21) Cadrele militare care îndeplinesc condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie potrivit alin. (1) și (2) și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului respectiv, pentru plata ratei sau a unei fracțiuni din rata aferentă creditului. În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară plătită pentru creditul ipotecar/imobiliar.

(22) În situația prevăzută la alin. (21), compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația prevăzută la alin. (1) și (2) și pentru situația prevăzută la alin. (21), caz în care cadrul militar optează pentru una dintre aceste situații.

(23) Pentru persoanele prevăzute la alin. (21), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe.

Alineatele 1 și 2 din articolul 201, la care se referă noile prevederi, au următorul cuprins:

(1) Cadrele militare în activitate numite în prima funcție sau mutate în interesul serviciului într-o altă garnizoană decât cea în care își au domiciliul și care nu dețin locuință proprietate personală în acea garnizoană, nici ei și nici soțiile sau soții acestora, în situația în care nu li se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, au dreptul la o compensație lunară pentru chirie de până la 50% din solda lunară.

(2) Cadrele militare în activitate numite în prima funcție sau mutate în interesul serviciului într-o garnizoană în care își au domiciliul, dar care nu dețin locuință proprietate personală, nici ei și nici soțiile sau soții acestora, în situația în care nu li se poate asigura spațiu de locuit corespunzător, pot beneficia, în cazuri justificate, pe baza rezultatelor anchetei sociale efectuate de o comisie constituită prin ordin al ministrului apărării naționale, de compensația lunară pentru chirie, prevăzută la alin. 1, la propunerea comandanților sau a șefilor cadrelor militare respective.

Din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează unele prevederi ale articolului 8. Astfel, lit. a) de la alin. (2) – compensație lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară – va avea următorul cuprins: compensație lunară pentru chirie, în cuantum de până la 50% din solda lunară, în mod similar cu cea acordată cadrelor militare în activitate. După alin. (2) se introduce un nou alineat, (21), cu următoarele prevederi: Pentru persoanele prevăzute la alin. (2) lit. a), sumele pot fi justificate cu un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe.

În  Monitorul Oficial nr. 1045 din 10 decembrie, a fost publicată HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată. Noile prevederi se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2019.

Potrivit art. 1 din actul normativ, salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a se include sporuri și alte adaosuri, la 2.080 de lei lunar pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

Pentru personalul încadrat pe funcții care prevăd studii superioare, cu o vechime în muncă de cel puțin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, fără a se include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 2.350 de lei lunar, reprezentând 14,044 lei/oră.

Prin OUG nr. 103/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 1028 din 3 decembrie, a fost modificat art. 1 din Legea nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, cu modificările și completările ulterioare. Prevederile ordonanței vor intra în vigoare la  1 ianuarie 2019.

Îndemnizațiile pentru invalizii de război vor fi în cuantum de:  1.500 de lei lunar, pentru marii mutilați și cei încadrați în gradul I de invaliditate;   1.000 de lei lunar, pentru cei încadrați în gradul II de invaliditate;  900 de lei lunar, pentru cei încadrați în gradul III de invaliditate;

Veteranii de război și văduvele de război, dacă nu s-au recăsătorit, vor primi o îndemnizație de 600 de lei lunar.

Cuantumul ajutorului anual ce se acordă veteranilor de război și văduvelor de război, precum şi accidentaților de război în afara serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza acțiunii mijloacelor de luptă ale războiului, a fost stabilit prin HG nr. 935, publicată în  Monitorul Oficial nr. 1042 din 7 decembrie. Astfel, persoanele din categoriile menționate beneficiază în 2018 de un ajutor anual de 400 lei/persoană, pentru acoperirea unei părți din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice.

Regulamentul muzicilor militare din Armata României a fost aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.202, publicat în  Monitorul Oficial nr. 1034 din 5 decembrie. Acesta are dispoziții referitoare la organizarea, funcționarea și atribuțiile structurilor ce fac parte din domeniul muzicilor militare, precum Inspectoratul general al muzicilor militare care conduce activitatea Muzicii Reprezentative a MApN (ce are în subordine Corul MApN), coordonează, îndrumă și controlează activitățile muzicilor militare și ale Centrului de Instruire pentru Muzici Militare. Regulamentul are și două anexe în care sunt prevăzute repartiția și structura muzicilor militare, în funcție de instrumente și număr de instrumentiști.

 

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

1 comentariu

 • Referitor la Legea 288/2018….
  În primul rând întreg articolul 20.1 este discriminatoriu în raport cu prevederile art.9 lit.b) în sensul că TOȚI militarii au dreptul la locuință de serviciu.
  Astfel prevederile art.20.1 vin să limiteze dreptul la proprietate în sensul în care achiziționarea unui imobil proprietate personală duce la pierderea unui drept legal (art.9).
  Pe de altă parte, spiritul și litera art.9 se referă la faptul că statul, prin MApN, asigură tuturor militarilor LOCUINȚE DE SERVICIU nu posibilitatea discriminatorie a unora de a-și achiziționa locuințe proprietate personală. Aceste fonduri puteau fi gestionate de MApN pentru a achiziționa LOCUINȚE DE SERVICIU pentru militari care să rămână în patrimoniul armatei nu în proprietatea personală a militarilor (care la urma urmei sunt liberi să-și achiziționeze oricâte locuințe vor, fără a pierde dreptul la locuință de serviciu).
  DE CE TREBUIE ARMATA SĂ ACHIZIȚIONEZE LOCUINȚE PROPRIETATE PERSONALĂ UNOR MILITARI ȘI ALTORA (CEI MAI MULȚI) NU?
  La ora actuală, cea mai eficientă procedură de acordarea a compensației pentru chirie este la Ministerul Justiției … valoarea compensației este limitată în funcție de localitate și se acordă la fel tuturor angajaților …
  Un punct de vedere ….

Lasă un comentariu