Stabilirea, actualizarea şi plata pensiilor pentru cadrele militare trecute în rezervă reprezintă principalele atribuții ale Casei de pensii sectoriale a MApN (CPS).

Emiterea deciziei de stabilire a pensiei se face, conform prevederilor legale, în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la CPS. În această perioadă se analizează datele înscrise în documentele care compun dosarul de pensie, iar dacă este cazul, se identifică, la unitățile deținătoare de arhive, veniturile realizate în cele şase luni alese de fiecare în vederea constituirii bazei de calcul.

Acestea se actualizează la data deschiderii dreptului de pensie, apoi datele sunt prelucrate electronic și se emite decizia de pensie, care se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de 10 zile lucrătoare, plata efectivă a pensiei urmând a fi efectuată în cel mai scurt timp.

Toate actele normative emise în domeniul salarizării și pensiilor au implicații asupra cuantumului pensiei.

Referitor la greutățile întâmpinate la stabilirea pensiilor militare de stat, directorul adjunct al CPS, colonel Dănuț Belu, ne-a precizat că, după intrarea în vigoare a Legii 223/2015, în cazul celor pensionați anterior, au fost unele dificultăți în ceea ce privește identificarea de către unitățile deținătoare de arhive a veniturilor realizate în perioada în care au avut calitatea de cadru militar în activitate și actualizarea acestora la deschiderea drepturilor de pensie.

Pentru depăşirea obstacolelor, s-au iniţiat demersuri pentru armonizarea cadrului legislativ, iar pentru eficientizarea activității CPS s-au dispus măsuri pentru îmbunătăţirea şi extinderea aplicaţiilor informatice de stabilire şi plată a pensiilor şi a altor drepturi sociale.

În permanenţă, au fost actualizate  aplicaţiile informatice de evidenţă a lucrărilor intrate, rezolvate, pe lucrători şi microstructuri, au fost adaptate formularele utilizate la legislaţia din domeniul pensiilor (decizii de stabilire/încetare/suspendare/reluare a plăţii pensiilor şi a indemnizaţiilor acordate în baza legilor speciale, decizii pentru recuperarea sumelor plătite necuvenit, buletine de calcul, referatul de plată a pensiilor şi ale altor drepturi de asigurări sociale, borderouri, centralizatoare, ordonanţări de plată), a afirmat colonelul Belu. De asemenea, s-a pus accent pe perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a personalului CPS.

 În prezent, la nivelul Casei de pensii sectoriale a MApN se desfăşoară procesul de actualizare a drepturilor de pensii ale tuturor pensionarilor militari aflați în plată la 30 iunie 2017, când a intrat în vigoare Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea  OUG nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare. Aceasta prevedea că se majorează cu 15% cuantumul brut al soldelor de funcție ale cadrelor militare în activitate și soldaților și gradaților profesioniști.

Colonelul Daniel Drăgănescu, director adjunct al CPS, ne-a precizat că, până la începutul lunii octombrie, s-au emis decizii de actualizare pentru aproximativ 65% din numărul total de pensionari aflați în plată la 30 iunie 2017.

Deciziile se emit din oficiu, în ordinea înregistrării dosarelor de pensionare, şi sunt expediate pe adresa de domiciliu a fiecărui cadru militar în rezervă sau retragere.

Acestea pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia de contestaţii din cadrul MApN, structură aflată în coordonarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieții personalului.

Se impune să facem precizarea că această comisie nu este în compunerea, subordinea sau coordonarea CPS, ci verifică, examinează şi hotărăște asupra deciziilor de pensie emise de Casă, urmărind aplicarea corectă a legislaţiei referitoare la pensiile militare de stat.

La nivelul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale se depun eforturi susținute pentru soluționarea în timp oportun a tuturor solicitărilor, în scopul punerii în aplicare a prevederilor legale în ceea ce privește acordarea drepturilor ce se cuvin tuturor beneficiarilor pensiilor militare de stat, ne-a asigurat directorul CPS, colonel Mihaela Andriţoiu.

Ne-a precizat, de asemenea, că îmbunătăţirea şi actualizarea permanentă a informațiilor adresate beneficiarilor drepturilor de pensie aflaţi în evidenţă reprezintă o prioritate a conducerii Casei şi contribuie la eficientizarea practicilor de transparenţă instituţională şi la creşterea vizibilităţii activităţilor desfăşurate în cadrul CPS, în domeniul aplicării legislaţiei referitoare la pensiile militare de stat.

În relaţia cu beneficiarii drepturilor de pensie, instituţia noastră a aplicat şi va aplica în continuare principiul echidistanţei, urmărind, în acelaşi timp, să se constituie atât ca un partener de dialog, cât şi ca un element de sprijin pentru aceştia, adaugă directorul CPS.

Mai mult, structura de pensii din cadrul Ministerului Apărării Naţionale a reţinut și promovat conducerii ministerului toate solicitările transmise de pensionari, referitoare la modificările actelor normative din domeniul pensiilor militare de stat. 

  Prima structură de pensii din Armata României s-a înființat la 20 octombrie 1862, când, în Monitorul Oastei nr. 1, a fost publicat Tablou de noua organizare a Ministerului, în care figura Biroul Pensii. Acesta avea ca atribuții lichidarea pensiilor militarilor în retragere.

 În Regulamentul asupra Serviciului Interior al Ministerului de Război din 1891, în cadrul Direcţiei Contabilităţii, Controlului şi Pensii, Secţiunea 3 Pensii era formată din două birouri ce aveau printre responsabilități cercetarea actelor pentru lichidarea pensiilor, matriculul pensionarilor, formarea bugetului pensionarilor și a actelor pentru plata pensionarilor.

 Structura a suferit, în timp, și alte modificări, cele mai importante fiind în 1912, 1936, 1950, 1961 și 1990, când în subordinea Direcției financiare se regăsește Secţia Pensii Militare.

 În 2011, în baza HG nr. 233, ia ființă Casa de pensii sectorială a MApN, structură aflată în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale și în coordonarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieții personalului.

 

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

3 comentarii

  • Pe mine ma intereseaza cand pensiile militare vor creste,suntem singura categorie de pensionari carora guvernul nu le-a crescut in nici un fel pensia.Pana si celor care n-au muncit nici o zi in viata lor li s-a majorat indemnizatia. Iar pensiile militare,indeosebi ale celor iesiti de mai multa vreme la pensie nu sunt nici pe departe cele pe care le prezinta unii prin presa interesata. Sefii MApN ce fac in aceasta privinta ? Se pare ca nu-i intereseaza acest aspect. Ministrul Muncii a pasat raspunderea Casei de pensii sectoriale a MApN, Si aceasta ce face ? Nimic ,se pare. Pacat.

    • Om rău, om rău!
      Sigur că șefii fac ceva … dar noi nu tre’ să știm că nu avem acces la acest fel de informații.
      Sindicatul domnului Dogaru încearcă ceva, ceva dar fără sprijin și înțelegere din partea „celor numiți“(în funcții zic) șansele de reușită sunt mici.

  • Doamna, observati va rog cum a modificat Guvernul Romaniei Legea 242/2018 de modificare si completare a Legii 303, statutul magistrarilor, prin OUg92/2018, inainte ca aceasta lege sa intre in vigoare. Bunaoara observati va rog faptul ca in conf. cu OUg 92, art. I, Legea 242 se modifica si completeaza. Aceste dispozitii intra insa in vigoare conf art.VIII, odata cu legea 242, adica la 18 oct., la 3 zile de la publicarea ei in M.Of. Asadar aceasta lege a fost modificata cu respectarea Legii 24/2000(republicata 2010), art 58(2)si (3). Prin contrast, modificarea si completarea (abrogarea ) Legii 223 privind pensiile militare de stat s-a facut cu nerespectarea legii mai sus mentionate, cu incalcarea Constitutiei Romaniei si a principiilor de drept, prin art.40 din OUg 57/2015 intrat in vigoare la 11 dec. si nu odata cu legea. Numai in modul in care a procedat acum Guvernul cu legea 242 putea sa fie modificata, completata sau abrogata si Legea 223, inainte ca aceasta sa intre in vigoare. La magistrati se poate respecta legea si Constitutia , la militari nu. Casele de pensii sectoriale aplica in mod nelegal acum niste reguli care nu reprezinta prevederi legale in intelesul Constitutiei Romaniei si nu au efecte juridice.

Lasă un comentariu