Pentru anul şcolar 2017-2018, Direcția management resurse umane a elaborat trei dispoziții referitoare la admiterea în unităţile de învăţământ militar preuniversitar și universitar, precum și la aprobarea domeniilor şi specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate pe filiera indirectă.

Acestea sunt publicate și pe paginile de INTERNET şi INTRAMAN ale Direcţiei management resurse umane, precum şi în cadrul aplicaţiei informatice LEXMIL.

 

ÎNVĂŢĂMÂNT MILITAR PREUNIVERSITAR

Admiterea în unităţile de învăţământ militar preuniversitar, în anul şcolar 2017-2018, se desfăşoară conform prevederilor I.M.-3/55, Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în unităţile de învăţământ militar preuniversitar, aprobată prin Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. D.M.R.U.-4/29.01.2014.

 

Colegii naţionale militare

Profilul şi specializarea: Militar/Matematică-Informatică, învățământ de zi, 4 ani; probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere: test grilă de verificare a cunoştinţelor: Limba şi literatura română, 10 itemi, şi Matematică, 20 itemi (10 geometrie, 10 algebră); media pentru a fi declarat ADMIS este minim 6.00; ponderea mediei la testul grilă este de 50% în calculul mediei finale de admitere.

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Basarab I

Profilul: Maiştri militari, învăţământ de zi, 2 ani; probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere: evaluarea psihologică specială (testarea psihotehnică) – probă eliminatorie; test grilă la limba engleză – nota minimă de admitere 5,00 (ponderea în calculul mediei de admitere: 10%); test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică (mecanică şi electricitate) – nota minimă de admitere 5,00 (ponderea în calculul mediei de admitere: 80%); media examenului de bacalaureat – ponderea în cadrul mediei de admitere: 10 %.

Profilul: Subofiţeri, învăţământ de zi, 1 an; probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere: test grilă la limba engleză – nota minimă de admitere 5,00 (ponderea în calculul mediei de admitere: 10%); test grilă de verificare a cunoştinţelor la limba română (limbă şi comunicare) şi legislaţie în domeniul apărării – nota minimă de admitere 5,00 (ponderea în calculul mediei de admitere: 90%).

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene Traian Vuia

Profilul: Maiştri militari, învăţământ de zi, 2 ani; probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere: evaluarea psihologică specială (testarea psihotehnică) – probă eliminatorie; test grilă la limba engleză – nota minimă de admitere 5,00 (ponderea în calculul mediei de admitere: 10%); test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică (mecanică şi electricitate) – nota minimă de admitere 5,00 (ponderea în calculul mediei de admitere: 80%); media examenului de bacalaureat – ponderea în cadrul mediei de admitere: 10 %.

Profilul: Subofiţeri, învăţământ de zi, 1 an; probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere: test grilă la limba engleză – nota minimă de admitere 5,00 (ponderea în calculul mediei de admitere: 10%); test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică (mecanică şi electricitate) – nota minimă de admitere: 5,00 (ponderea în calculul mediei de admitere: 90%).

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale Amiral Ion Murgescu

Profilul: Maiştri militari,învăţământ de zi, 2 ani; probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere: evaluarea psihologică specială (testarea psihotehnică) – probă eliminatorie; test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică (mecanică şi electricitate) – nota minimă de admitere 5,00 – subiectele vor fi formulate în proporţie de 75% din matematică şi 25% din fizică; media de admitere este nota de la testul grilă.

 

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Admiterea în instituţiile de învăţământ superior militar, în anul universitar 2017-2018, se desfăşoară în conformitate cu prevederile actelor normative specifice emise la nivel naţional de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi ale I.M. – 3/60, Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul universitar militar, aprobată prin Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. D.M.R.U.-4/2015.

 

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ

Bucureşti, B-dul George Coşbuc nr. 39-49, Sector 5, tel: 021/335.46.60; fax: 021.335.57.63

FACULTATEA DE MECATRONICĂ ŞI SISTEME INTEGRATE DE ARMAMENT

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Inginerie aerospaţială – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: Aeronave şi motoare de aviaţie, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Echipamente şi instalaţii de aviaţie, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă).

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Inginerie genistică – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă).

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Inginerie de armament, rachete şi muniţii – cu frecvenţă; Specializări/Durata studiilor: Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Materiale energetice şi apărare CBRN, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă).

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Ingineria autovehiculelor – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: Blindate, automobile şi tractoare, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă).

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Inginerie civilă – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: Construcţii şi fortificaţii, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă).

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Inginerie geodezică – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă).

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media de admitere: * pentru locurile finanţate de la buget: proba 1 Limba engleză probă eliminatorie, test grilă, durata: 90 de minute; proba 2 Matematică-Fizică – test grilă, 9 probleme la Matematică şi 6 probleme la Fizică, durata: 150 de minute, nota minimă de admitere: 5.00; pondere în media de admitere: 90%; ponderea mediei examenului de bacalaureat în media de admitere: 10%; media generală minimă de admitere: 5.00; * pentru locurile cu taxă: concurs de dosare – admitere în limita numărului de locuri aprobat, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat; media generală minimă de admitere: 5.00.

FACULTATEA DE SISTEME ELECTRONICE ŞI INFORMATICE MILITARE

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale – cu frecvenţă; Specializări/Durata studiilor: Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviaţie, 4 ani (locuri finanţate de la buget); Echipamente şi sisteme electronice militare, 4 ani (locuri finanţate de la buget); Comunicaţii pentru apărare şi securitate 4 ani (locuri finanţate de la buget).

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Calculatoare şi tehnologia informaţiei – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională 4 ani (locuri finanţate de la buget).

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Ingineria sistemelor – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: Ingineria şi securitatea sistemelor informatice militare 4 ani (locuri finanţate de la buget).

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media de admitere: * pentru locurile finanţate de la buget: proba 1 – Limba engleză probă eliminatorie, test grilă, durata: 90 de minute; proba 2 – Matematică-Fizică – test grilă, 9 probleme la Matematică şi 6 probleme la Fizică, durata: 150 de minute, nota minimă de admitere: 5.00; pondere în media de admitere: 90%; ponderea mediei examenului de bacalaureat în media de admitere: 10%; media generală minimă de admitere: 5.00; * pentru locurile cu taxă: concurs de dosare – admitere în limita numărului de locuri aprobat, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat; media generală minimă de admitere: 5.00.

 

ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN

Constanţa, Str. Fulgerului nr. 1, tel./fax: 0241/643096

FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Inginerie marină şi navigaţie – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale, 4 ani (locuri finanţate de la buget).

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Inginerie marină şi navigaţie – cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă; Specializarea/Durata studiilor: Electromecanică navală, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă).

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Inginerie electrică – cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă; Specializarea/Durata studiilor: Electromecanică, 4 ani (locuri cu taxă).

FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI MANAGEMENT NAVAL

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Inginerie marină şi navigaţie – cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă; Specializarea/Durata studiilor: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, 4 ani (locuri cu taxă).

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Inginerie şi management – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: Inginerie şi management naval şi portuar,4 ani (locuri cu taxă).

Probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere: * pentru locurile finanţate de la buget: proba 1 – Limba engleză probă eliminatorie, test grilă, durata: 90 de minute; proba 2 – Matematică – test grilă, durata: 180 de minute, nota minimă de admitere: 5.00; ponderea în media de admitere: 100%; media generală minimă de admitere: 5.00; * pentru locurile cu taxă: concurs de dosare – admitere în limita numărului de locuri aprobat, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat; media generală minimă de admitere: 5.00; * pentru obţinerea unei burse de studii: probă scrisă la Matematică – clasificare în ordinea descrescătoare a notei obţinute.

 

ACADEMIA FORŢELOR AERIENE HENRI COANDĂ

Braşov, Str. Mihai Viteazul nr.160, tel: 0268/423421, fax: 0268/422004

FACULTATEA DE MANAGEMENT AERONAUTIC

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – cu frecvenţă; Specializări/Durata studiilor: Management în aviaţie, 3 ani (locuri finanţate de la buget); Managementul traficului aerian, 3 ani (locuri finanţate de la buget); Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană, 3 ani (locuri finanţate de la buget); Managementul sistemelor de supraveghere aeriană, 3 ani (locuri finanţate de la buget).

Probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere: proba 1Limba engleză – probă eliminatorie, test grilă, durata: 90 de minute; proba 2 – Matematicătest grilă, durata: 120 de minute, nota minimă de admitere: 5.00; pondere în media de admitere: 90%; ponderea mediei examenului de bacalaureat în media de admitere: 10%; media generală minimă de admitere: 5.00.

 

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU

Sibiu, Str. Revoluţiei nr. 3-5, tel: 0269/432990, fax: 0269/215554

FACULTATEA DE MANAGEMENT MILITAR

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – cu frecvenţă; Specializări/Durata studiilor: Management economico-financiar, 3 ani (locuri finanţate de la buget); Managementul sistemelor de comunicaţii militare, 3 ani (locuri finanţate de la buget).

Probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere: proba 1 – Limba engleză – probă eliminatorie, test grilă, durata: 90 de minute; proba 2 – Matematică test grilă, durata: 180 de minute, nota minimă de admitere: 5.00; pondere în media de admitere: 100 %; media generală minimă de admitere 5.00.

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Ştiinţe administrative – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: Administraţie publică, 3 ani (locuri finanţate de la buget).

Probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere: proba 1 – Limba engleză – probă eliminatorie, test grilă, durata: 90 de minute; proba 2 – Limba română şi comunicare – test grilă, durata: 180 de minute, nota minimă de admitere: 5.00; pondere în media de admitere: 100 %; media generală minimă de admitere 5.00.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE MILITARE

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – cu frecvenţă; Specializări/Durata studiilor: Managementul organizaţiei, 3 ani (locuri finanţate de la buget); Leadership militar, 3 ani (locuri finanţate de la buget).

Probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere: proba 1 – Limba engleză – probă eliminatorie, test grilă, durata: 90 de minute; proba 2 – Matematică test grilă, durata: 180 de minute, nota minimă de admitere: 5.00; pondere în media de admitere: 100 %; media generală minimă de admitere 5.00.

 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I

Bucureşti, Şos. Panduri nr. 68-72, sector 5, tel: 021/319.48.66, fax: 021/319.48.66

FACULTATEA DE COMANDĂ ŞI STAT MAJOR

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: Logistică, 3 ani (locuri finanţate de la buget).

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media de admitere: proba 1 – Limba engleză – probă eliminatorie, test grilă, durata: 90 de minute; proba 2 – Matematică şi Economietest grilă (ponderea itemilor: 2/3 la Matematică şi 1/3 la Economie), durata: 180 de minute, nota minimă de admitere 5.00. Media generală minimă de admitere 5.00 (cinci).

La medii de admitere (MA) egale departajarea candidaţilor se face succesiv pe baza mediei examenului de bacalaureat şi a notelor obţinute la examenul de bacalaureat la următoarele discipline: 1-proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare; 2-proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil, specializare; 3-Limba şi literatura română.

FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – cu frecvenţă; Specializarea/Durata studiilor: * Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării, 3 ani (locuri cu taxă); probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media de admitere: examenul constă în susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu argumentativ la disciplina Limba şi literatura română, nota minimă de admitere: 5.00; * Securitate şi apărare, 3 ani (locuri cu taxă); probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media de admitere: examenul constă în susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu motivaţional la disciplina Istorie, nota minimă de admitere 5.00; * Sisteme informaţionale, 3 ani (locuri finanţate de la buget şi cu taxă); probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media de admitere: admiterea se face în baza unui examen scris (chestionar tip grilă), cu durata 90 de minute, conţinând 18-45 itemi din disciplina TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor), nota minimă de admitere 5.00.

Media generală minimă de admitere este 5.00, iar în aceasta, nota obţinută la eseu are o pondere de 70% , iar media examenului de bacalaureat, 30%. La medii de admitere egale, departajarea candidaţilor se face succesiv pe baza notelor obţinute la examenul de bacalaureat la următoarele discipline: Limba şi literatura română; proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare; proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil, specializare.

 

INSTITUTUL MEDICO-MILITAR

Bucureşti, Str. Institutului de Medicină Militară nr. 5-7, sector 1, tel: 021/3120173, fax: 021/2223061

Domeniul de licenţă/Forma de învăţământ: Sănătate – cu frecvenţă; Specializări/Durata studiilor: Medicină generală/Medicină dentară, 6 ani (locuri finanţate de la buget); Farmacie, 5 ani (locuri finanţate de la buget).

Probele de concurs şi ponderea rezultatelor acestora în media de admitere: proba 1 – Limba engleză probă eliminatorie, test grilă, durata: 90 de minute; celelalte probe de concurs, ponderea disciplinelor şi a mediei de bacalaureat sunt stabilite de Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti, respectiv, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu