Persoanele interesate să afle mai multe amănunte – datele până la care se fac înscrierile și cele de susținere a probelor, taxele de înscriere şi modul de asigurare a cazării şi hrănirii pe timpul desfăşurării concursurilor de admitere – pot găsi informații pe site-urile instituțiilor militare de învățământ. De asemenea, pe site-ul Direcţiei generale management resurse umane, sunt publicate cele trei dispoziţii privind admiterea în instituţiile militare de învăţământ superior, în școlile de maiștri și subofițeri și în colegiile naționale militare.

Învăţământ superior

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I

FACULTATEA DE COMANDĂ ŞI STAT MAJOR

Domeniul de licenţă/forma de învăţământ: ♦ Ştiinţe militare, informaţii şi ordine
publică –
cu frecvenţă, locuri la buget; specializare/durata studiilor/probe: Logistică, 3 ani. Probe de concurs: Limba engleză probă eliminatorie, test grilă, durata 90 de minute, nota minimă de admitere 6.00; Matematică şi Economie – test grilă (ponderea itemilor: 2/3 la disciplina Matematică şi 1/3 la disciplina Economie), durata 180 de minute, nota minimă de admitere 5.00; media generală minimă de admitere 5.00.

FACULTATEA DE SECURITATE ŞI APĂRARE

Domeniul de licenţă/forma de învăţământ: ♦ Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, cu frecvenţă, locuri cu taxă; specializare/durata studiilor/probe: Comunicare publică şi interculturală în domeniul securităţii şi apărării, 3 ani; examenul constă în susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu argumentativ la disciplina Limba şi literatura română, nota minimă de admitere 5.00; nota obţinută la eseu are o pondere de 70% în media de admitere, iar media examenului de bacalaureat, de 30%; media generală minimă de admitere 5.00; Securitate şi apărare, 3 ani; examenul constă în susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu motivaţional la disciplina Istorie, nota minimă de admitere 5.00; nota obţinută la eseu are o pondere de 70% în media de admitere, iar media examenului de bacalaureat, de 30%; media generală minimă de admitere 5.00; Sisteme informaţionale, 3 ani; examenul constă în susţinerea orală, în faţa comisiei de examen, a unui eseu argumentativ la disciplina TIC (Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor); nota minimă de admitere la eseu este 5.00 și are o pondere de 70% în media de admitere, iar media examenului de bacalaureat de 30%; media generală minimă de admitere 5.00.

La medii de admitere egale, la specializarea Logistică, departajarea candidaţilor se face succesiv, pe baza mediei examenului de bacalaureat şi a notelor obţinute la examenul de bacalaureat la proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare, la proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil, specializare și la Limba şi literatura română.

La celelalte specializări, la medii de admitere egale, departajarea se face succesiv pe baza notelor obţinute la examenul de bacalaureat la Limba şi literatura română, la proba diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare și la proba scrisă la alegere în funcţie de filieră, profil, specializare.

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ FERDINAND I

FACULTATEA DE SISTEME INTEGRATE DE ARMAMENT, GENIU ŞI MECATRONICĂ

Domenii de licenţă/forma de învăţământ:Inginerie genistică – cu frecvenţă; specializare/durata studiilor: Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri şi mascare, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); ♦ Inginerie de armament, rachete şi muniţii – cu frecvenţă; specializări/durata studiilor: Armament, aparatură artileristică şi sisteme de conducere a focului, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Armament, rachete, muniţii de aviaţie şi sisteme de salvare, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Materiale energetice şi apărare CBRN, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Muniţii, rachete, explozivi şi pulberi, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); ♦ Inginerie civilă – cu frecvenţă; specializări/durata studiilor: Construcţii şi fortificaţii, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Drumuri, poduri şi infrastructuri militare, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă, în condiţiile alocării cifrei de şcolarizare); ♦ Inginerie geodezică – cu frecvenţă; specializare/durata studiilor: Topogeodezie şi automatizarea asigurării topogeodezice, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă).

FACULTATEA DE AERONAVE ȘI AUTOVEHICULE MILITARE

Domenii de licenţă/forma de învăţământ: ♦ Inginerie aerospaţială – cu frecvenţă; specializări/durata studiilor: Aeronave şi motoare de aviaţie, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Echipamente şi instalaţii de aviaţie, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); ♦ Ingineria autovehiculelor – cu frecvenţă; specializări/durata studiilor: Blindate, automobile şi tractoare, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Echipamente şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă).

FACULTATEA DE COMUNICAŢII ŞI SISTEME ELECTRONICE PENTRU APĂRARE ŞI SECURITATE

Domenii de licenţă/forma de învăţământ: ♦ Inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii  informaţionale – cu frecvenţă; specializări/durata studiilor: Comunicaţii pentru apărare şi securitate, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Echipamente şi sisteme electronice militare, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă); Echipamente şi sisteme electronice militare, electronică-
radioelectronică de aviaţie,
4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă);

FACULTATEA DE SISTEME INFORMATICE ŞI SECURITATE CIBERNETICĂ

Domenii de licenţă/forma de învăţământ: ♦ Calculatoare şi tehnologia informaţiei – cu frecvenţă; specializare/durata studiilor:  Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională, 4 ani (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă).

 Pentru locurile finanţate de la buget: proba 1 – Limba engleză probă eliminatorie, test grilă, durata 90 de minute, nota minimă de admitere 6.00; proba 2 – Matematică-Fizică – test grilă, 9 probleme la disciplina Matematică şi 6 probleme la disciplina Fizică, durata 150 de minute, nota minimă de admitere 5.00. Ponderea rezultatelor testelor în media de admitere – 90%, iar a mediei examenului de bacalaureat – 10%. Media generală minimă de admitere 5.00.

Pentru locurile cu taxă: concurs de dosare – admitere în limita numărului de locuri aprobat, în ordinea descrescătoare a mediei examenului de bacalaureat.

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU

FACULTATEA DE ŞTIINŢE MILITARE

Domeniul de licenţă/forma de învăţământ:  Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – cu frecvenţă; specializare/durata studiilor/probe: Leadership militar, 3 ani (locuri finanţate de la buget); Managementul organizaţiei, 3 ani (locuri finanţate de la buget).

Probe de concurs: Limba engleză   probă eliminatorie, test grilă cu durata de 90 de minute, nota minimă de admitere 6.00; Matematică test grilă cu durata de 180 de minute, nota minimă de admitere 5.00; pondere în media de admitere, 100 %; media minimă de admitere, 5.00.

 FACULTATEA DE MANAGEMENT MILITAR

Domeniul de licenţă/forma de învăţământ:  Inginerie şi management – cu frecvenţă; specializare/durata studiilor/probe: Inginerie şi management în domeniul comunicaţiilor militare, 4 ani (locuri finanţate de la buget, în condiţiile modificării   H.G. nr. 606/2005).

Probe de concurs: Limba engleză – probă eliminatorie, test grilă, durata 90 de minute, nota minimă de admitere 6.00; Matematică-Fizică – test grilă, durata 180 de minute, nota minimă de admitere 5.00; ponderea itemilor din Matematică este de 2/3 din total, iar a celor din Fizică, de 1/3; de  în media de admitere, ponderea probei
Matematică-Fizică este de 100 %; media generală minimă de admitere 5.00.

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE

Domenii de licenţă/forma de învăţământ Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – cu frecvenţă; specializări/durata studiilor: Management economico-financiar, 3 ani (locuri finanţate de la buget);
Contabilitate – cu frecvenţă; specializare/durata studiilor: Contabilitate şi informatică de gestiune, 3 ani (locuri finanţate de la buget).

Probe de concurs: Limba engleză – probă eliminatorie, test grilă, durata 90 de minute nota minimă de admitere 6.00; Matematică – test grilă, durata 180 de minute; pondere în media de admitere de 100 %; media generală minimă de admitere 5.00.

Domeniul de licenţă/forma de învăţământ:  Ştiinţe administrative – cu frecvenţă; specializare/durata studiilor/probe: Administraţie publică, 3 ani (locuri finanţate de la buget).

Probe de concurs:  Limba engleză – probă eliminatorie, test grilă, durata 90 de minute; nota minimă de admitere 6.00; Limba română şi comunicare – test grilă, durata 180 de minute; pondere în media de admitere de 100 %; media generală minimă de admitere 5.00.

ACADEMIA FORŢELOR AERIENE HENRI COANDĂ

FACULTATEA DE MANAGEMENT AERONAUTIC

Domeniul de licenţă/forma de învăţământ: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – cu frecvenţă; specializări/durata studiilor: Management aeronautic, 4 ani (locuri finanţate de la buget); Managementul traficului aerian, 3 ani (locuri finanţate de la buget); Geografie – cu frecvenţă; specializare/durata studiilor: Meteorologie și sisteme informaționale geografice, 3 ani (locuri finanţate de la buget).

FACULTATEA DE SISTEME DE SECURITATE AERIANĂ

Domeniul de licenţă/forma de învăţământ: Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – cu frecvenţă; specializări/durata studiilor: Managementul sistemelor de rachete şi artilerie antiaeriană, 3 ani (locuri finanţate de la buget); Managementul sistemelor de supraveghere aeriană, 3 ani (locuri finanţate de la buget).

Probe de concurs: Limba engleză probă eliminatorie, test grilă, durata 90 de minute, nota minimă de admitere 6.00; Matematicătest grilă, durata 120 de minute, nota minimă de admitere 5.00; ponderea în media de admitere a celor două probe este de 90%, iar a mediei examenului de bacalaureat de 10%; media generală minimă de admitere 5.00.

ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN

FACULTATEA DE INGINERIE MARINĂ

Domenii de licenţă/forma de învăţământ:  Inginerie marină şi navigaţie – cu   frecvenţă; specializări/durata studiilor: Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale, 4 ani (locuri finanţate de la buget); Electromecanică navală, 4 ani (locuri finanţate de la buget și cu taxă);
♦ Inginerie electrică – cu frecvenţă; specializare/durata studiilor: Electromecanică, 4 ani (locuri finanţate de la buget și cu taxă);  Arhitectură navală – cu frecvenţă (locuri finanţate de la buget); examenul de admitere se desfășoară la Academia Navală Mircea cel Bătrân, iar cursurile se desfășoară la Universitatea Dunărea de Jos, din Galați.

FACULTATEA DE NAVIGAŢIE ŞI MANAGEMENT NAVAL

Domenii de licenţă/forma de învăţământ: Inginerie marină şi navigaţie – cu frecvenţă; specializări/durata studiilor: Navigaţie şi transport maritim şi fluvial, 4 ani (locuri cu taxă); Inginerie şi management– cu frecvenţă; specializare/durata studiilor: Inginerie şi management naval şi portuar, 4 ani (locuri cu taxă).

Probe de concurs:  pentru locurile finanţate de la buget:  Limba engleză probă  eliminatorie, test grilă, durata 90 de minute, nota minimă de admitere 6.00; Matematică, probă de cunoştinţe, test grilă, durata 180 de minute, nota minimă de admitere 5.00; ponderea în media de admitere de 100%; media generală minimă de admitere 5.00;
♦ pentru locurile cu taxă: concurs de dosare, media de admitere fiind nota obținută la examenul de bacalaureat; la medii egale, departajarea candidaților aflați pe ultimul loc se va face în funcție de tipul modulului de Matematică urmat în liceu, cu prioritate M_mate-info, M_șt-nat, M_tehnologic, și de nota la Matematică obținută la bacalaureat;
♦ pentru obţinerea unei burse de studii: Matematică – probă scrisă, test grilă, pondere de 100% în stabilirea mediei; la medii egale departajarea se face după media de la bacalaureat și nota la Matematică de la bacalaureat.

INSTITUTUL MEDICO-MILITAR

Domeniul de licenţă/forma de învăţământ: Sănătate – cu frecvenţă; specializări/durata studiilor/probe: Medicină generală/Medicină dentară, 6 ani (locuri finanţate de la buget); Farmacie, 5 ani (locuri finanţate de la buget).

Probe de concurs: Limba engleză probă eliminatorie, test grilă, durata  90 de minute, nota minimă de admitere 6.00; proba se planifică şi organizează de Institutul Medico-Militar, iar data susţinerii va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor în timp util. Celelalte probe de concurs, numărul și ponderea disciplinelor și a mediei de bacalaureat în media generală de admitere sunt stabilite de Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucureşti, respectiv, Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureş.

Învăţământ preuniversitar

Maiștri militari, învățământ cu frecvență, 2 ani Subofițeri, învățământ cu frecvență, un an Probe de concurs: evaluare/examinare psihologică specială – probă eliminatorie; test grilă la limba engleză – nota minimă de admitere 5.00, fără pondere în media de admitere; test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică
(algebră și trigonometrie) și fizică (mecanică și electricitate), conform programei valabile la examenul de bacalaureat 2020, nota minimă 5.00, 90% pondere în media de admitere; 10% pondere în media de admitere, media examenului de bacalaureat.

 

Învățământ liceal

Admiterea în colegiile naţionale militare se desfăşoară în două etape: susţinerea unui test grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică; ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor.

Timpul de susținere a testului grilă este de 3 ore. Testul conţine 30 itemi, din care 10 pentru Limba şi literatura română, 10 pentru Geometrie şi 10 pentru Algebră. La evaluare, pentru răspunsul corect de la fiecare item se acordă 0,3 puncte. Punctajul maxim este de nouă puncte, echivalentul notei 9, la care se adaugă un punct din oficiu. Fiecare item are un singur răspuns corect.

La medii finale egale, departajarea candidaţilor se face folosind, în ordine, următoarele criterii: nota obţinută la testul grilă de verificare a cunoştinţelor; media generală obţinută la Evaluarea naţională;  nota obţinută la proba de matematică din cadrul Evaluării naţionale; nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul Evaluării naţionale. În cazul în care, pe ultimul loc, există candidaţi care au mediile finale de admitere, precum şi toate mediile menţionate mai sus egale, toţi sunt declaraţi ADMIS în colegiul naţional militar pentru care au optat, cu suplimentarea numărului de locuri.

Unităţile de învăţământ militar preuniversitar pot stabili, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere. Acestea, precum și costul/zi al cazării şi hrănirii sunt comunicate candidaţilor la prezentarea acestora pentru concursul de admitere, dar și prin metodologia proprie de admitere și ghidul candidaţilor.

Sunt exceptaţi de la plata taxei de înscriere candidaţii care dovedesc, cu documente, că îndeplinesc una din următoarele condiţii: sunt orfani de ambii părinţi; provin de la case de copii sau plasamente familiale; sunt copii ai cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, rezerviştilor voluntari sau ai personalului civil care îşi desfăşoară activitatea în structurile MApN sau în celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională; sunt copii ai pensionarilor care provin din structurile MApN sau din celelalte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională; sunt copii ai personalului armatei aflat în activitate (cadre militare, soldaţi și gradaţi profesionişti, rezerviști voluntari și personal civil), decedat, rănit sau încadrat în grad de invaliditate, conform legii, ca urmare a participării la acțiuni militare;  au venituri lunare, pe membru de familie, calculate în luna anterioară desfăşurării admiterii, care nu depăşesc salariul minim net pe economie, stabilit prin deducerea din salariul minim brut a impozitului persoanelor cu copii în întreţinere.

Arondarea candidaților pentru susținerea testului de verificare a cunoștințelor, în funcție de județul de domiciliu

Colegiul Național Militar Mihai Viteazul, Alba Iulia: Mureș, Cluj, Alba, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara.

Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir, Breaza: București, Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Brașov, Covasna, Harghita, Buzău.

Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, Câmpulung Moldovenesc: Bistrița Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Iași, Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău, Vaslui, Vrancea.

Colegiul Național Militar Alexandru Ioan Cuza, Constanța: Tulcea, Constanța, Brăila, Călărași, Ialomița, Galați.

Colegiul Național Militar Tudor Vladimirescu, Craiova: Giurgiu, Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Vâlcea, Olt, Teleorman.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu