Secretarul de stat Andrei Ignat, şef al Departamentului pentru armamente, l-a reprezentat pe ministrul apărării naționale la audiențele din luna aprilie.

Să dorești să lucrezi într-o structură care îți oferă posibilitatea de a beneficia de un salariu mai bun și de mai multe șanse de avansare este un lucru firesc și, cred eu, o năzuință a fiecărui om.

De aceea, la găsirea unui astfel de post, cel interesat se bucură și nu mai este atent la… detalii. Se pregătește pentru concurs/examen fără a se interesa în amănunt ce atribuții îi vor reveni după angajare.

Astfel, se poate ca atunci când, la încadrare, citește cu atenție fișa postului, să nu-i mai convină, să constate că îi sunt trasate responsabilități prea mari, unele chiar, neîndeplinite sau îndeplinite defectuos, putând genera sancțiuni pecuniare.

Care este cea mai la îndemână soluție în astfel de cazuri? Să se întoarcă la vechiul serviciu sau la altul asemănător. Numai că, odată mutat dintr-o unitate, un cadru militar trebuie să aștepte un an pentru a putea accesa o asemenea posibilitate. Așa prevede legea.

Juriștii invocă, în asemenea situații, prevederile art. 76 din Statutul cadrelor militare care stipuleză că mutarea cadrelor militare în activitate dintr-o unitate în alta, precum şi schimbarea din funcţii în cadrul aceleiaşi unităţi se efectuează o singură dată pe an, cu excepţia situaţiilor deosebite stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Cei aflați în situații similare celei descrise mai sus consideră că problema lor poate fi rezolvată de ministrul apărării naționale și solicită audiență. Numai că, speranțele nu se îndeplinesc întotdeauna.

Există însă o modalitate de a fi preîntâmpinate asemenea dificultăți. Să fim mai atenți când luăm o decizie. Să ne informăm mai bine. Și, bineînțeles, este nevoie de mai multă bunăvoință în comunicare, de mai multe lămuriri din partea celor care, de exemplu, organizează concursuri în vederea ocupării unor posturi.

Altfel, apar nemulțumirile. Ca în cazul acordării gradelor la chemarea/rechemarea în activitate, în special în baza ordinelor ministrului apărării naționale nr. M.124/2017 și M.175/2018.

De la începutul anului, la fiecare ședință de audiențe, s-au prezentat persoane care susțin că nu au fost înștiințate că li se va acorda primul grad de la baza ierarhiei militare. De partea cealaltă, factorii decizionali din MApN susțin că li s-a adus la cunoștință aspectul respectiv chiar în anunțul de scoatere la concurs a postului vacant.

Am căutat pe site-ul MApN asemenea anunțuri. Am găsit menționat doar gradul maxim ce poate fi acordat. Evident că aceia care citesc anunțul își închipuie că este gradul pe care îl vor primi odată cu activarea. Surpriza este mare când primesc gradul de sublocotenent, ci nu de maior sau locotenent-colonel cum credeau.

Am aflat cu ocazia audiențelor din această lună că este o măsură unitară ca în unitățile operative să se acorde primul grad, cel de sublocotenent, că doar în structurile centrale se acordă grade superioare, cele maxime trecute în anunț sau mai mici cu o treaptă sau două.

E drept, unii au și pretenții exagerate. Cam dur spus, dar cum altfel pot fi catalogate când, de exemplu, au absolvit o facultate, dar nu au lucrat în domeniu și se consideră nedreptățiți că nu li s-a acordat gradul maxim al funcției pentru care au concurat.

Chemarea/rechemarea în activitate s-a dorit a fi o variantă de a rezolva nevoile de încadrare ale MApN. Din păcate, a creat și multe discuții. Încă se simte nevoia de mai multă transparență și bună comunicare, dar și de tratarea problemelor personale cu mai puțin subiectivism.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu