La audiențele din luna septembrie, ministrul apărării naționale a fost reprezentat de secretarul general al MApN, Codrin-Dumitru Munteanu.

Asistența medicală și medicamentele gratuite reprezintă măsuri de protecție socială de care cadrele militare în activitate, în rezervă și în retragere beneficiază conform Legii nr. 80/1995, cu modificările și completările ulterioare. Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea MApN, republicată cu modificările ulterioare, prevede, printre altele, că MApN are atribuții și responsabilități și în creșterea calității vieții personalului, asigurarea protecției sociale și a asistenței religioase, medicale, psihologice și juridice a personalului militar și civil, a răniților, invalizilor și urmașilor celor decedați în acțiuni militare.

Legile menționate au stat la baza emiterii, în 2009, a Ordinului nr. M.110 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în MApN pe timp de pace, modificate în 2014, 2015 și 2016. Instrucțiunile prevăd că, în situaţia în care, la recomandarea medicului specialist, serviciile de recuperare-reabilitare medicală nu pot fi asigurate prin structurile de specialitate proprii, acestea pot fi efectuate în structuri de profil din ţară, cu suportarea cheltuielilor aferente din bugetul MApN.

Un petent însă a solicitat audiență tocmai pentru a prezenta faptul că, de mai bine de trei ani, nu i s-au decontat cheltuielile respective. O justificare ar fi aceea că, de o bună bucată de vreme, instrucțiunile se află în faza de revizuire, pentru că este necesar a se reglementa toate situațiile semnalate în timp de beneficiarii legali, care nu au putut fi cuprinse în forma inițială din cauza limitărilor bugetare, dar și de stabilirea măsurilor de natură organizatorică, pentru a se crea posibilitatea desfășurării procedurilor de decontare.

Oricum, până la intrarea în vigoare a noilor prevederi mai este de așteptat. Abia în octombrie se pare că proiectul va fi discutat în Comisia superioară de acte normative specifice constituită la nivelul MApN. Din păcate, mai sunt și alte reglementări care se lasă mult așteptate, cum este, de exemplu, hotărârea de Guvern, în aplicarea Legii nr. 288/2018, care dă cadrelor militare în activitate posibilitatea de a beneficia de compensație lunară pentru chirie în scopul de a plăti rata sau o fracțiune din rata aferentă creditului contractat în vederea achiziționării unei locuințe. Acesta este numai un exemplu, dar sunt și alte prevederi legale ce nu pot fi încă puse în practică. Sunt mai multe aspecte ce trebuie revizuite, acte normative ale căror dispoziții trebuie armonizate între ele pentru o bună aplicare.

Schimbarea denumirii unei funcții prin corelarea acesteia cu atribuțiile de serviciu, transferul în altă structură a MApN sau din alte ministere în MApN, încadrarea în alte funcții, acordarea condițiilor superioare de muncă pentru personalul civil au constituit alte teme aduse în atenția conducerii ministerului cu ocazia audiențelor.

Se cunosc aspectele care creează anumite disfuncționalități și chiar nemulțumiri. Auzim prea des că se analizează, se caută soluții. De ce durează atât de mult până la luarea unei decizii provoacă, uneori, nu numai nedumerire, ci și indignare. Oamenii așteaptă. Menținerea unui standard ridicat al resursei umane nu presupune doar prevederi înscrise în lege, ci și materializarea acestora.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu