Marți, 7 martie, secretarul general adjunct, Sorin Serioja Chivu, l-a reprezentat pe ministrul apărării naționale la audiențele din această lună.

Un stil de comunicare defectuos generează întotdeauna probleme în relațiile interumane. La serviciu, oamenii nu primesc mereu informațiile solicitate. Sau le primesc, dar formulate într-un limbaj greu de înțeles. Am auzit, de multe ori, formulări de genul să citească legea şi va vedea că nu are dreptate. De citit nu este chiar atât de complicat, de înțeles însă este o pretenție cel puțin aberantă din partea celor obişnuiți cu termenii juridici, cu formulările uneori alambicate, cu trimiterile la alte acte normative etc.

Nu toată lumea trebuie să se priceapă la interpretarea unor dispoziții legale. Nu toată lumea are acces la Monitorul Oficial şi, dacă este să particularizăm la sistemul militar, la Intraman.

Pentru bunul mers al unei organizații, indiferent de structura sau mărimea ei, comunicarea are mare importanță. Poate că oamenii sunt uneori prea insistenți, poate că răbdarea celor care ar trebui să asculte şi să ofere informații este limitată. Toți avem momentele noastre mai bune sau mai rele, acasă sau la serviciu. Unii îşi pierd răbdarea mai uşor, alții rezistă mai mult la presiunea creată de insistențele cuiva. Dar şi o veste proastă este suportată mai uşor dacă este comunicată într-o manieră mai elegantă, mai binevoitoare.

E uşor de spus nu îndeplineşti condițiile pentru a urma o formă de pregătire, pentru a ocupa o funcție, pentru a beneficia de anumite drepturi, de multe ori cu privirea plecată pe documente pentru a sugera că eşti o persoană foarte ocupată sau uitându-te prin interlocutor şi nu la el.

Răspunsurile expeditive, fără a prezenta un minimum de argumente, nu numai că nemulțumesc, dar şi rănesc psihicul oricui. Poate multe din situațiile prezentate cu ocazia audiențelor ar fi rezolvate la niveluri ierarhice mai mici dacă răbdarea şi bunăvoința ar exista în comunicarea dintre oameni.

Altfel, se ajunge în situația de a solicita audiență pentru a semnala cazuri de persecuții nejustificate, nedreptățiți, în raport cu alți colegi.

Modificările legislative din ultimii ani în privința pensiilor militare au generat nemulțumirea unor cadre militare în rezervă care, acum, se consideră ignorate şi tratate cu indiferență de colegii din activitate. Foarte greu acceptă răspunsuri care nu le sunt favorabile, mai ales când este vorba de cuantumul pensiei. Nemulțumirea lor se răsfrânge asupra întregului sistem militar dacă primesc aceleaşi răspunsuri la numeroasele sesizări şi contestații.

Legea, din păcate, nu poate mulțumi pe toată lumea. Cât de bună ar fi, întotdeauna va exista o categorie de oameni, mai mare sau mai mică, dezavantajată.

Alte cazuri, prezentate conducerii MApN cu ocazia audiențelor de săptămâna trecută, s-au referit la rechemarea sau chemarea în activitate, trecerea în alt corp de cadre militare, repartizarea locuințelor de serviciu achiziționate în ultima parte a anului trecut, necesitatea reluării unei proceduri de chemare în activitate.

Petentul care a reclamat această ultimă situație a menționat că, după trei luni de la depunerea dosarului, a fost înştiințat că nu se găsesc documentele respective şi, oricum, va trebui reluată procedura pentru că, între timp, condiţiile şi metodologia de chemare/rechemare în activitate se schimbaseră.

Nedumerirea persoanei în cauză privind dispariția documentelor nu o putem considera nejustificată. Dar, întotdeauna, pasarea responsabilității, plimbarea de la o structură la alta, amânarea şi ezitarea în luarea unei decizii vor constitui elemente generatoare de nemulțumiri…

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu