Acum 15 ani, la 4 octombrie 2004, se marca oficial renaşterea Artileriei Române: intra în vigoare statul de organizare al Divizionului 83 LAROM, ca structură subordonată comandamentului Brigăzii 8 Artilerie Mixtă Alexandru Ioan Cuza.

Batalionul 83 LAROM a preluat o bună parte a personalului şi echipamentelor Regimentului 83 Aruncătoare Proiectile Reactive, dislocat în garnizoana Tecuci, ca urmare a unui proces mai amplu de restructurare şi transformare a structurilor de artilerie, în general, şi a Brigăzii 8 Artilerie Mixtă.

Imediat după înfiinţare, batalionul a parcurs drumul plin de provocări generat de procesele de certificare şi afirmare ca structură pusă la dispoziţia NATO, participând la cele mai importante exerciţii naţionale şi multinaţionale.

Prima certificare a avut loc în 2007, au urmat cele din 2010, 2013 şi 2016, demonstrându-se că este cel mai important vector de lovire sol-sol al Forţelor Terestre, cu o capacitate ridicată de manevră şi foc, integrabil şi cu alte platforme de sprijin prin foc.

În cei 15 ani de existenţă, batalionul a parcurs sute de mii de kilometri cu toate categoriile de tehnică din dotare, pe căi de comunicaţie rutiere, feroviare şi fluviale, şi a executat mii de misiuni de foc, ziua şi noaptea, debitând peste 8.000 de lovituri GRAD, cal. 122 mm, şi peste 400 de lovituri LAR, cal. 160 mm, fără incidente.

Dar, dincolo de cifre, anii de existenţă a batalionului au însemnat efort, dăruire şi sacrificii, asumarea necondiţionată a responsabilităţii, determinare, perseverenţă, lucru în echipă şi camaraderie.

Sărbătorirea celor 15 ani de existență a Batalionului 83 LAROM Bogdan I reprezintă un moment cu semnificații deosebite, a declarat șeful operațiilor și instrucției, maior George Odobeșteanu.

În primul rând, sărbătorim faptul că suntem mânuitorii traiectoriilor LAROM și o familie unită a artileriei moderne. Recompensa dăruirii și pasiunii pentru acest sistem o reprezintă succesul garantat al misiunilor.

Faptul că batalionul a participat la majoritatea exercițiilor importante ale Armatei României, demonstrând hiperviolența sistemului LAROM prin debitarea unor cantități impresionante de muniție, confirmă faptul că acesta rămâne cel mai important vector de lovire sol-sol al Forțelor Terestre Române.

Sistemul nostru reprezintă răspunsul la necesitatea stringentă de modernizare a sistemului artileriei, principala structură de sprijin prin foc a forţelor de manevră pe timpul ducerii operaţiilor.

Foto: Marius Bîgu

Cu ocazia evenimentului aniversar, la Batalionul 83 LAROM, din Bârlad, a avut loc vineri, 4 octombrie, o ceremonie militară. La aceste activităţi au participat reprezentanți ai șefului SMFT, comandantul Brigăzii 8 LAROM, general de brigadă Ciprian Marin, comandanţii unităţilor militare din garnizoana Bârlad, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, comandanţi ai structurilor Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională din garnizoana Bârlad, cadre militare active, în rezervă şi în retragere, care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Batalionului 83 LAROM, precum şi personalul unităţii.

Batalionului i-a fost conferită Emblema de Onoare a Statului Major al Apărării, iar comandantul unității, locotenent-colonel Florin Coteț, a înmânat diplome de excelenţă foştilor comandanţi ai unităţii şi cadrelor care, de-a lungul timpului, au contribuit la creşterea prestigiului batalionului.

De asemenea, au fost înaintați, înainte de termen, în gradul următor, doi subofiţeri și au fost decorați, pentru merite deosebite, mai mulți militari și personal civil contractual.

În cei 15 ani de existență, unitatea a parcurs diferite etape sub aspect structural, al înzestrării și încadrării. Pe parcursul acestora, militarii batalionului au demonstrat voința și capacitatea de a obține performanțe profesionale pentru a fi în măsură să își îndeplinească misiunile și sarcinile specifice.

Am putut să remarc Batalionul 83 de la înființarea acestuia, i-am văzut pe toți cei care au încadrat batalionul în diferite activități, exerciții pe parcursul procesului de operaționalizare și de certificare a acestuia. A fost tot timpul un exemplu. Conferirea Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării este o recunoaștere a tuturor eforturilor batalionului.

Am încredere în calitățile profesionale și morale ale personalului. Știu că prin acțiunile lor de zi cu zi vor dovedi perseverență și vor demonstra că sunt capabili să își îndeplinescă misiunile ce le revin. Îi apreciem, le mulțumesc pentru eforturile pe care le fac și îi asigur de tot respectul nostru, a spus comandantul Brigăzii 8 LAROM, general de brigadă Ciprian Marin.

Mulţumim cu această ocazie tuturor colegilor artilerişti, automobilişti și transmisionişti care au lucrat în batalion şi care au depus tot efortul pentru  a asigura întrebuinţarea sistemului LAROM la nivel de performanţă artileristică.

Grija şi respectul faţă de oameni, cinstirea onoarei eroilor şi camarazilor din toate timpurile şi credinţa că nimic nu este imposibil, au stat la baza tuturor demersurilor întreprinse de personalul batalionului în cei 15 ani de existenţă. Cadre militare, formate în batalion, desfăşoară activităţile în structuri centrale ale MApN,  în comandamentele NATO şi vizitează cu drag unitatea ori de câte ori traversează garnizoana.

La ceas aniversar, ne exprimăm dorinţa şi speranţa că, în continuare, vom găsi resursele şi motivaţiile necesare pentru a duce mai departe numele şi renumele acestei unităţi de elită din artileria română, că vom avea capacitatea de a ne adapta la cele mai recente provocări ale mediului de confruntare contemporan,
a declarat comandantul Batalionului 83 LAROM, locotenent-colonel Florin Coteț.

• Căpitan Oana Olinici

Despre autor

Trustul de Presă al MApN

Lasă un comentariu