În perioada 29 aprilie-5 mai, la Școala de Aplicație pentru Apărare CBRN și Geniu din localitatea Skive, Danemarca, a avut loc exercițiul NATO Brave Beduin.

Devenită o tradiţie pentru specialiştii în analiză şi prognoză CBRN din Armata României, participarea (pentru a noua oară) la exerciţiul de avertizare şi raportare CBRN Brave Beduin a reprezentat încă o confirmare a valorii  profesionale a militarilor români ce încadrează structurile de apărare CBRN.

Exercițiul a avut ca scop antrenarea personalului națiunilor participante  în  vederea  realizării  prognozelor  zonelor contaminate,  avertizării/raportării CBRN, în cadrul unui   scenariu multinațional întrunit,  fictiv, utilizând aplicaţia informatică  CBRN   Analysis  v.17.

Desfășurarea exercițiului a cuprins rezolvarea unor situații ipotetice, care au presupus colectarea, procesarea, analizarea și diseminarea informațiilor de interes CBRN, în situaţia unor incidente de acest fel, precum și în cazul evenimentelor altele decât atacul.

Anul 2017 a marcat prezenţa celei mai numeroase delegaţii de până acum a Armatei României la acest  exerciţiu, formată din 11 militari din   toate categoriile de forţe, conduși de căpitanul Mihai Constantinescu, ofițer specialist în Centrul național militar de comandă (nucleu).

În cadrul exerciţiului Brave Beduin 2017, reprezentanţii Forţelor Terestre au încadrat structura de analiză și prognoză CBRN ROU Brigade WhiteCell, prin căpitanul Valentin Ghinea, de la Centrul de analiză şi prognoză CBRN al Componentei Operaţionale Terestre, şi structura de colectare a informaţiilor CBRN ROU Brigade Collection Centre, prin locotenentul Răzvan Căpăţînă, din Batalionul 49 Apărare CBRN, şi sublocotenentul Marius Ureche, de la Brigada 81 Mecanizată.

Reprezentanţii  Forţelor  Terestre au  realizat prognozarea zonelor contaminate radiologic, biologic şi chimic cu respectarea fluxului informaţional pentru avertizarea CBRN,  în  cooperare  cu celelalte  structuri similare  ale Forţelor  Terestre germane, belgiene şi  daneze,  ce au acţionat în aceeaşi  zonă de  responsabilitate în cadrul exerciţiului.

De asemenea, complexitatea reţelei   informatice realizate   pentru   simularea sistemului de avertizare şi raportare CBRN în cadrul exerciţiului a permis schimbul de informaţii la  nivel întrunit  cu celelalte structuri   participante din  Forţele Aeriene şi Navale.

Deşi numărul membrilor din structurile încadrate de militarii români a fost mic comparativ cu structurile celorlalte naţiuni, implicând un volum de lucru individual foarte mare, rezultatele obţinute au fost excepţionale, fapt dovedit de aprecierile organizatorilor exerciţiului adresate delegației noastre pentru acurateţea gestionării informaţiilor şi precizia prognozării zonelor contaminate.

Forțele Aeriene au participat cu o structură de analiză și prognoză CBRN de nivel bază aeriană, constituită ad-hoc din militari cu responsabilități pe linia analizei și prognozei CBRN, astfel:  ROU Air  Base White Cell, prin locotenentul inginer Marius Pârvan, din Comandamentul Operațional Aerian, și locotenentul Alexandru Obrejan, din Baza  90  Transport Aerian; ROU  Air  Base  Collection  Centre, prin   plutonierul Octavian Rogojinaru, din  Comandamentul Operațional  Aerian, plutonierul Costel Ionescu și caporalul Marian Cucu, din Baza 86 Aeriană. Structurii de analiză și prognoză CBRN de tip bază aeriană i s-a alocat o zona de responsabilitate comună cu cea a structurilor similare din Italia și Franța, structuri cu care s-a colaborat atât în determinarea zonelor   contaminate, cât și în gestionarea consecințelor evenimentelor create.

Jucătorii din cadrul Collection Centre au realizat, în format electronic, scris și sub formă grafică, documentele specifice de avertizare, raportare și evidență a incidentelor CBRN, în timp ce personalul din White Cell a colectat informațiile,   a corelat   rezultatele  obținute  în  urma   prognozelor CBRN  și a  întocmit documentele de  conducere.

Comandantul  bazei   a fost consiliat în permanență cu  privire la utilizarea forțelor și mijloacelor după  întrebuințarea armelor CBRN, cu accent pe posibilitatea decolării/aterizării aeronavelor de la baza aeriană, utilizarea rutelor de deplasare, de la hangar la pistă, și a pistelor alternative în funcție de caracteristicile aeronavelor.

Forțele Navale au participat pentru prima oară la exercițiul Brave Beduin, cu o echipă formată din   căpitanul Maximilian Ursache, din   cadrul Componentei Operaționale Navale, și locotenentul Florin-Alexandru Buzilă, din Compania Apărare CBRN. Echipa, completată pentru a-și îndeplini sarcinile cu ofițeri danezi, a făcut parte dintr-o grupare navală și a lucrat împreună cu o echipă din cadrul Forțelor Navale ale Marii Britanii.

Nivelului   pregătirii   delegației   armatei române a fost recunoscut   de organizatori, care au transmis la toți participanții un mesaj de situație prin care li s-a recomandat să folosească prognozele executate de echipa românească, ne-a menționat colonelul Constantin Boutiuc, șeful secției de specialitate din Centrul național militar de comandă (nucleu), care pregătește participarea delegației Armatei României de 10 ani.

De menționat că pregătirea delegației se execută la Baza de instruire pentru apărare CBRN Muscel de la Câmpulung, care poate asigura toate condițiile necesare desăvârșirii pregătirii în acest domeniu.

Participarea la exerciţiul de avertizare şi raportare CBRN Brave Beduin reprezintă un mare câştig pentru orice specialist în analiză şi prognoză CBRN, atât prin experienţa   specifică   lucrului într-un mediu multinaţional, cât şi prin posibilitatea schimbului de informaţii de specialitate  privind   procedurile de operare naţionale specifice fiecărei armate participante și a perfecționării acestora, în scopul realizării interoperabilității cu structurile similare din cadrul  țărilor membre NATO.

Mai mult însă, una dintre caracteristicile extrinseci ale exerciţiului, cu o foarte mare conotaţie în viitor, o reprezintă relaţiile interpersonale stabilite pe timpul desfăşurării acestuia între militarii naţiunilor participante.

Despre autor

Gheorghe Vişan

Colonelul Gheorghe Vişan este absolvent al Facultăţii de Litere şi Istorie din cadrul Universităţii din Craiova şi al Cursului postuniversitar de jurnalism (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti). Este preocupat de domeniile economico-financiar, literatură şi sport. Realizează pagina financiară din săptămânalul armatei „Observatorul militar”. Redactor-șef adjunct al „Observatorului militar”, colonelul Vișan este absolvent al Institutului Militar de Auto "Basarab I".

Lasă un comentariu