1 martie 1917, când prin Înaltul Decret nr. 245 al regelui Ferdinand a fost înfiinţat Regimentul de Tracţiune Automobilă, este considerată data apariției armei auto. Regimentul înlocuia Compania de Automobile a Armatei, creată în august 1915, și avea în compunere trei batalioane de automobile, autocamioane, autocamionete şi alte asemenea, precum şi companii de motomitraliere, grupuri de autotunuri şi automitraliere.

Au urmat ani de transformări, reorganizări și redimensionări.

În 1941 au luat fiinţă primele ateliere de reparaţii auto: mobile, fixe de front şi de zona interioară (batalioane de reparaţii auto) şi centrale. În anii ´70-´80, rolul armei auto s-a evidenţiat în reconstrucţia ţării, în construirea celor mai importante edificii (Transfăgărăşanul, Canalul Dunăre-Marea Neagră, Casa Poporului), precum şi prin intervenţia în situaţii de urgenţă (inundaţiile din 1974-1976, cutremurul din 1977).

După 1989, structurile armatei au parcurs un lung şi continuu proces de modernizare, activitate care s-a amplificat exponenţial după aderarea României la Alianţa Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), în anul 2004. Prin derularea unor programe majore de înzestrare, au fost achiziționate autovehicule de teren blindate și neblindate – HMMWV, VAMTAC S3, PANHARD – și transportorul blindat pentru trupe PIRANHA IIIC. De asemenea, cadre militare de specialitate auto au participat la operațiile de menținere a păcii sub egida ONU sau în cadrul NATO.

La 100 de ani de la înființarea armei auto, structura de referinţă în cadrul acesteia este Baza Sprijin Logistic Muntenia, subordonată direct Comandamentului logistic întrunit (CLÎ), care are în compunere două batalioane de transport, câte un batalion de deservire şi asigurare de geniu, de mentenanţă şi sprijin teatru de operaţii, un depozit mixt şi un laborator de analize artileristice, precum şi o unitate tehnică de prestări servicii.

Unitățile de transport, mentenanță și deservire îndeplinesc misiuni cu prioritate în folosul structurilor centrale ale MApN și celor care funcționează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale.

În compunerea bazei funcționează și structuri puse la dispoziția NATO, certificate și afirmate, care acționează permanent pentru menținerea nivelului de operaționalizare atins și au ca principale sarcini sprijinul forțelor din cadrul Alianței dislocate pe teritoriul României.

Colonel Alexandru Nedelcu.

În acest sens, ne-a precizat comandantul bazei, colonel Alexandru Nedelcu, anul 2017 constituie o provocare, în contextul în care ne vom concentra efortul pe înființarea unui alt batalion, ale cărui responsabilități de bază vor consta în asigurarea sprijinului necesar personalului din structurile NATO aflate în tranzit pe teritoriul țării.

Ca urmare a transformărilor și reorganizărilor succesive prin care a trecut de-a lungul existenței sale, Baza Sprijin Logistic Muntenia a evoluat permanent atât din punct de vedere al structurii organizatorice și al nivelului de înzestrare, cât și în ceea ce privește diversitatea și complexitatea misiunilor încredințate.

Tehnica și echipamentele militare au parcurs un lung și continuu proces de modernizare, activitate desfășurată cu sprijinul CLÎ. Peste 90% din flota de autovehicule a fost înlocuită cu mijloace de generaţie nouă, concomitent cu revitalizarea celor existente.

Astfel, în înzestrarea bazei au intrat autoturisme din gamele Dacia (Logan şi Duster), Volkswagen (Bora şi Caddy) şi Renault Kangoo. La nivelul structurilor puse la dispoziţia NATO/UE, au intrat în dotare autospecialele de teren blindate tip uşor Panhard, echipamente cu un ridicat nivel de mobilitate pe toate tipurile de teren, al protecţiei forţei şi în asigurarea comunicaţiilor în câmpul tactic.

Treptat, tot mai multe autovehicule fabricate în țară au fost substituite cu altele de proveniență străină, iar cele uzate din punct de vedere fizic și moral au fost înlocuite cu autovehicule de generație mai nouă, subliniază colonelul Nedelcu.

Tot în scopul creșterii capabilităților de transport ale marii unități s-a acționat cu forțe proprii pentru transformarea unor echipamente ieșite din uz, în autospeciale de logistică absolut necesare desfășurării misiunilor de sprijin logistic real, echipamente testate și apreciate pe timpul exercițiilor la care baza a participat – HISTRIA 15, ANGAJAMENT TOTAL 16, DACIA 16 – sau în cadrul intervențiilor executate în sprijinul autorităților publice locale ca urmare a căderilor masive de zăpadă.

La toate categoriile de tehnică și echipamente militare din dotare, mentenanța se realizează prin structura specializată a bazei, dar și în sistem externalizat, în mod deosebit la autovehiculele de oraș care nu sunt de proveniență românească.

Structura de mentenanță desfășoară, potrivit solicitărilor, și activități de diagnosticare, întreținere și reparații pentru repunerea în stare de operativitate a tehnicii aparținând celorlalte unități ale CLÎ sau a structurilor din cadrul categoriilor de forțe ale armatei.

Comandantul bazei ne-a precizat că, pentru menținerea și dezvoltarea standardului realizat și având în vedere actualul cadru de transformare, modernizare și înzestrare pe care întreaga armată îl traversează, unul din obiectivele propuse, pe termen mediu și lung, se referă la continuarea acțiunilor de creștere a nivelului de dotare cu tehnică și echipamente militare, prin achiziția de autocamioane și autocisterne, dar și platforme multifuncționale de transport.

Toate acestea, alături de autovehicule de teren blindate și neblindate vor asigura îndeplinirea în condiții foarte bune, a sarcinilor și misiunilor la nivelul standardelor naționale și cerințelor de interoperabilitate NATO.

Dar tehnica nu înseamnă totul în îndeplinirea unei misiuni. La fel de important este şi factorul uman – şoferul, militar sau civil – care îşi face datoria, ziua sau noaptea, indiferent de starea vremii.

În activitățile zilnice, în tabere și la exerciții, în misiuni de transport și în teatrele de operații, efortul depus de personalul unității este unul deosebit, spune colonelul Nedelcu, și tocmai acest lucru a determinat ca baza să devină astăzi o structură emblematică nu doar pentru Comandamentul logistic întrunit, ci pentru întreaga armată.

Doresc să apreciez activitatea desfășurată de personalul încadrat în structurile bazei, în condițiile în care unitatea se confruntă în prezent cu o situație deosebită din punct de vedere al nivelului de încadrare. Acesta se situează cu mult sub nivelul prevăzut, iar cele mai multe dintre funcțiile cheie nu sunt încadrate, fapt ce creează supraîncărcarea cu sarcini în cadrul structurilor și acumularea unui număr mare de ore suplimentare.

Cu toate acestea însă, comandantul ne-a asigurat că profesionalismul, competenţa, devotamentul şi dăruirea colectivului bazei au condus şi conduc în continuare la realizarea obiectivelor unităţii şi ale eşaloanelor superioare.

Prin implicarea în activităţile zilnice, personalul demonstrează că deviza unităţii – Nimic nu se mișcă fără noi! – nu este doar o simplă lozincă, ci un adevăr transpus în fapte.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu