În Monitorul Oficial nr. 692 din 21 august 2019 a fost publicat Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.161 prin care au fost aprobate Normele privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate. La data intrării în vigoare a acestuia, s-a abrogat Ordinul ministrului apărării naționale nr. .146/2001.

Cadrele militare încheie contracte prin care se obligă să își desfășoare activitatea în structurile armatei, pentru o anumită perioadă, atât de la numirea în prima funcție, cât şi pe parcursul carierei. Cadrele militare încheie contracte prin care se obligă să își desfășoare activitatea în structurile armatei, pentru o anumită perioadă, atât de la numirea în prima funcție, cât şi pe parcursul carierei.

În înțelesul noilor norme, prin numire în prima funcție de cadru militar în activitate se înțelege:

• numirea ofițerilor absolvenți, cu diplomă de licență/inginer, ai instituțiilor de învățământ superior în funcții prevăzute în state-anexă la școlile de aplicație sau în funcții la unități;

• numirea ofițerilor absolvenți ai anului IV al programelor de studii universitare, în cazul în care durata studiilor este mai mare de 4 ani, în funcții prevăzute în state-anexă la instituțiile militare care gestionează această categorie de personal militar;

• numirea maiștrilor militari și a subofițerilor, absolvenți ai studiilor militare postliceale cu frecvență, în funcții la unități, în urma procesului de repartizare;

• numirea ofițerilor, maiștrilor militari și a subofițerilor, absolvenți ai cursului de formare, în funcții la unități, în urma procesului de repartizare;

• numirea ofițerilor, maiștrilor militari și a subofițerilor în funcțiile pentru încadrarea cărora au candidat la concursul pentru chemare/rechemare în activitate.

Contracte de 12 ani de la numirea în prima funcție încheie persoanele care urmează să devină cadre militare în activitate prin absolvirea studiilor militare pentru formarea personalului navigant de aviație.

Contracte de 8 ani, prin care se obligă să își desfășoare activitatea în structurile armatei de la numirea în prima funcție, încheie:

• persoanele care urmează să devină cadre militare în activitate prin absolvirea studiilor militare pentru formarea ofițerilor, maiștrilor militari sau subofițerilor; contractele se încheie anterior înscrierii în registrul matricol sau în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data aprobării transferului de la alte instituții de învățământ;

• persoanele admise la cursurile instituțiilor civile de învățământ superior, școlarizate pentru nevoile MApN; contractele se încheie în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data începerii primului an de învățământ.

Contracte de 4 ani prin care se obligă să își desfășoare activitatea în structurile armatei de la numirea în prima funcție, încheie:

• persoanele admise la cursul de formare a ofițerilor, maiștrilor militari sau subofițerilor în activitate; contractele se încheie în termen de 10 zile lucrătoare de la data începerii cursului de formare;

• persoanele chemate/rechemate în activitate în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor; contractele se încheie în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data chemării/rechemării în activitate.

După expirare, contractele menţionate pot fi reînnoite pe perioade succesive, cu durata de 4 ani. Cadrele militare care au o vechime ca ofițer, maistru militar sau subofițer în activitate de cel puțin 15 ani pot încheia contracte până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Durata contractelor se prelungește de drept, prin acte adiționale, pentru cadrele militare în activitate trimise cu acordul lor și admise la studii finanțate de la bugetul de stat și organizate în instituții de învățământ din țară și din străinătate, la diverse forme de învățământ cu frecvență, astfel:

• cu o perioadă de 8 ani, pentru studiile universitare de licență sau doctorat;

• cu o perioadă de 6 ani, pentru studiile de master;

• cu o perioadă de 4 ani, pentru studiile postliceale.

Pentru ofițerii medici, medici dentiști și farmaciști admiși la rezidențiat, durata contractelor se prelungește de drept, prin acte adiționale, astfel:

• cu o perioadă egală cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidențiat – pentru ofițerii care au fost admiși la această formă de pregătire după data intrării în vigoare a Legii nr. 101/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare;

• cu o perioadă egală cu durata rămasă de efectuat din rezidențiat – pentru ofițerii care se aflau în pregătire în rezidențiat la data intrării în vigoare a Legii nr. 101/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Ofițerii care au finalizat pregătirea în rezidențiat anterior intrării în vigoare a Legii nr. 101/2019 nu prelungesc contractele aflate în desfășurare, ca urmare a participării la această formă de pregătire.

Contractele prevăzute de noile norme se suspendă în perioada în care cadrele militare beneficiază de concediu fără plată în conformitate cu prevederile art. 141 alin. (1) și (2) și art. 142 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. În cazurile respective, se suspendă toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea sau executarea contractului.

Durata concediilor fără plată nu se ia în calcul ca perioadă efectuată din contract, iar la data încetării concediilor fără plată încetează de drept suspendarea contractelor.

Articolele 141 și 14 din Legea nr. 80/1995

141: În timp de pace, cadrele militare în activitate au dreptul la concedii fără plată, pe o durată de cel mult 4 ani, în următoarele situații: a) solicită să își urmeze soția sau soțul trimis în străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, de alte ministere, autorități administrative autonome, organe ori alte instituții de specialitate ale administrației publice centrale, pentru îndeplinirea unei misiuni permanente în străinătate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare sau la alte reprezentanțe naționale, structuri și comandamente din cadrul organizațiilor internaționale din care România face parte, pentru o perioadă mai mare de 6 luni; b)au fost selectate pentru a ocupa temporar posturi în structurile din cadrul organizațiilor internaționale din care România face parte, în baza aprobării prealabile a ministrului apărării naționale.

Pentru alte cazuri, temeinic motivate, cadrele militare în activitate au dreptul la concedii fără plată, pe durată determinată, de cel mult un an.

142: În timp de pace, cadrele militare în activitate confirmate în serviciul medical pot beneficia, pe lângă drepturile prevăzute la art. 141,   de concedii fără plată, pe o durată de cel mult 4 ani, pentru formare profesională.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu