2018 a fost un an deosebit de important pentru toți românii, un moment istoric cu simbolistică aparte pentru România și, în particular, pentru Contrainformațiile Militare, dată fiind propria aniversare, la 1 mai, a unui secol de existență.

Anul 2019 reprezintă începutul unei noi etape în activitatea personalului Direcției Contrainformații și Securitate Militară, instituție care se adaptează permanent la actualele provocări de securitate la adresa instituției militare și a României, pentru a furniza informații esențiale decidenților politico-militari, determinând și evaluând riscurile în plan tactic-operativ și strategic.

Aparent învăluită în mister, activitatea de contrainformaţii militare a fost, de-a lungul istoriei, racordată aceluiaşi obiectiv: identificarea și contracararea acţiunilor în măsură să afecteze funcționalitatea Armatei României și securitatea națională.

Evoluția contrainformaţiilor militare a fost întotdeauna în strânsă legătură cu cea a Armatei României, cu procesul de restructurare şi transformare pe care aceasta l-a traversat.

Aderarea României la NATO și UE a adus instituției militare noi oportunități de dezvoltare și modernizare, la care structura de contrainformații a fost un participant activ, contribuind la reforma și buna funcționare a organismului militar.

Perioada post-decembristă a reprezentat un efort constant de aliniere la standardele impuse de calitatea de stat membru NATO a României şi de partener strategic al SUA în asigurarea securităţii regionale.

În contextul în care dinamica riscurilor şi provocărilor are un trend ascendent, personalul direcției se adaptează permanent, astfel încât instituţia în totalitatea sa să fie flexibilă, având capacitatea de a răspunde prompt amenințărilor clasice generate de spionaj, subversiune, sabotaj, terorism, crimă organizată și mai nou de acțiuni cibernetice.

Drept consecinţă, conducerea direcției investește în dezvoltarea capacității de reacţie rapidă, în utilizarea integrată a resurselor, astfel încât să fie în măsură să contracareze amenințările și să poată furniza cunoaştere strategică decidenţilor.

De-a lungul timpului, direcţia şi-a extins misiunile şi responsabilităţile prin preluarea atribuţiilor de reglementare, control şi audit în domeniul securităţii informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi UE, dar și crearea şi dezvoltarea unor capabilităţi proprii de securitate cibernetică.

Îndeplinirea unor funcţii de specialitate în comandamentele şi centrele de pregătire NATO şi participarea la misiuni multinaţionale, în teatrele de operaţii, au condus la aprecierea ofiţerilor noștri şi certificarea serviciului român de contrainformaţii militare drept un partener de încredere în îndeplinirea obligaţiilor asumate.

Ca urmare a înființării în 2015 a celor două structuri NATO – Divizia Multinațională Sud-Est (MND-SE) și Unitatea de Integrare a Forțelor NATO (NFIU), Comandamentul Aliat pentru Contrainformații a hotărât crearea unui detașament de contrainformații la București (ACCI Bucharest Detachment – BuDET), în vederea asigurării specializate atât a celor două obiective amplasate pe teritoriul național, cât și a NFIU Bulgaria.

Acest demers a devenit oficial odată cu adoptarea Hotărârii nr. 34 din 9 mai 2017, de Parlamentul României, în urma avizului favorabil primit din partea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și a făcut parte din efortul Alianței de implementare, în zona de sud-est a Europei, a măsurilor de sporire a capacității de reacție la provocările mediului internațional de securitate actual.

Ministerul Apărării Naționale a susținut existența unui centru de expertiză în domeniul contrainformațiilor, la nivel NATO, care să aducă plus-valoare capabilităților de profil din țară. Astfel, imediat după înființarea Centrului de Excelență NATO pentru Contrainformații din Cracovia (20 octombrie 2017), România s-a alăturat proiectului inițiat de Polonia și Slovacia, fiind unul din primele state ale Alianței care și-au anunțat susținerea și au devenit națiuni-sponsor.

În acest sens, pe lângă participarea cu personal în cadrul programelor de training și perfecționare, România are un aport constant și în materie de lecții învățate. Prezența ofițerilor de contrainformații la aceste cursuri contribuie în mod substanțial la dezvoltarea competențelor profesionale, ajutându-ne să ne adaptăm metodele și procedeele de lucru la mediul de securitate din ce în ce mai dinamic, complex și imprevizibil.

În domeniul cooperării internaționale, derulăm o serie de activități pentru consolidarea relaţiilor şi asigurarea interoperabilităţii direcției cu serviciile de contrainformaţii şi securitate ale armatelor statelor membre NATO şi UE, cu structurile de profil din comandamentele Alianţei, precum și cu partenerii tradiționali și strategici, în domeniile: contraspionaj, contraterorism, securitate cibernetică și război hibrid.

Cooperarea se realizează prin întâlniri la nivel experți și acțiuni derulate în comun cu reprezentanții Comandamentului Aliat de Contrainformații Militare, Agenţiei de Informaţii pentru Apărare/SUA (DIA), US EUCOM, ai structurilor similare din: Germania, Marea Britanie, Letonia, Grecia, Polonia, Ungaria, Serbia, Slovacia, Cehia, Macedonia de Nord.

Alte contribuții recente ale direcției în plan internațional s-au materializat prin prezența pro-activă în cadrul unor conferințe de profil. Dintre acestea, se remarcă Berlin Talks, eveniment iniţiat de Serviciul German de Contrainformaţii Militare şi Direcţia Franceză de Protecţie şi Securitate a Apărării, cu scopul de a dezvolta şi aprofunda relaţiile şi schimburile de informaţii între serviciile de contrainformaţii militare.

Experți români au participat la conferințe, începând cu 2008. Ca element de noutate, la cea de-a XVII-a ediție a Conferinței Berlin Talks, care va avea loc în perioada 15-17 septembrie 2019, în Germania, direcția este co-organizator, alături de Serviciul german de contrainformații militare.

O altă activitate în domeniu, la nivel interaliat, este reprezentată de Conferința Regională de Contrainformații, care abordează lecțiile învățate pe linie de contrainformații militare în zona de Sud-Est a Europei și posibilitățile de cooperare a serviciilor militare de contrainformații.

Grupul de Lucru reunește experți ai unităților NATO din Sud-Estul Europei, ai națiunilor-gazdă și Comandamentului Aliat pentru Contrainformații, pentru a analiza și dezbate în special cu privire la asigurarea sprijinului de contrainformații al exercițiilor NATO și multinaționale organizate în zonă.

În timpul atelierelor de lucru, participanții prezintă pe scurt sprijinul acordat, amenințările din sfera terorismului, spionajului, subversiunii, schimbul de informații și/sau studii de cazuri, precum și lecțiile învățate din activitățile serviciilor de informații ostile.

În paralel, structura a continuat eforturile pentru realizarea şi dezvoltarea în rândul militarilor a unei culturi de securitate cât mai extinse pentru întreaga armată. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, împreună cu reprezentanții Statului Major al Apărării, se derulează o campanie de conștientizare a personalului Ministerului Apărării Naţionale privind impactul agresiunilor hibride.

Aceasta vizează atât unitățile operative, cât și instituțiile militare de învățământ și are ca scop creșterea nivelului de educaţie și reziliență a personalului militar în fața acțiunilor subversive desfășurate direct sau indirect, de actori statali interesați de subminarea intereselor strategice ale României și a Armatei ca instituție-pilon în arhitectura de securitate a țării.

Având în vedere faptul că și în domeniul intelligence își fac simțită prezența, în mod inerent, efectele globalizării și evoluției tehnologice, direcția depune eforturi considerabile pentru a se poziționa astfel încât să poată gestiona amenințările de securitate și să transforme anumite vulnerabilități în oportunități strategice.

Rezultatele curente ne situează în avanpostul securității naționale, dar în același timp, ne impun menținerea standardelor de performanță obținute. Acest lucru nu este ușor, mai ales în contextul dinamicii de personal existente la nivelul instituției militare.

De aceea, un element important în evoluția instituției este transmiterea expertizei de la ofițerii specialiști către noua generație. O provocare conexă este aceea de a reuși să păstrăm atractivitatea profesiei pentru personalul tânăr, una din metodele alese fiind valorificarea avantajului oferit de faptul că,  în activitatea de contrainformații se pot regăsi cadre din  toate specialitățile militare, dar și experți proveniți din sursă externă.

Cu siguranță, viitorul nu va fi mai ușor ca prezentul, însă vă putem asigura: vom fi acolo!

Contraamiral Mihai Gheorghe

Despre autor

Trustul de Presă al MApN

1 comentariu

Lasă un comentariu