Știați că există, în subordinea șefului Statului Major al Apărării, Serviciul avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole (SvAVCTA)? De cinci ani, această structură eliberează avizul specific al Ministerului Apărării Naționale pentru diverse terenuri.

Misiunea de bază a SvAVCTA reprezintă eliberarea avizului specific al Ministerului Apărării Naționale pentru înstrăinarea terenurilor agricole situate pe o adâncime de 30 kilometri față de frontiera de stat și țărmul Mării Negre, către interior și pentru cele situate în extravilan la o distanță de până la 2.400 metri față de obiectivele speciale.

Se aplică Ordinul comun nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului, cu modificările și completările ulterioare.

Ca particularitate pentru emiterea avizului specific este necesară consultarea structurilor interne specializate menționate la art. 6 alin (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României, respectiv Ministerul Administrației și Internelor, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Direcția Domenii și Infrastructuri și Agenția de Informații Geospațiale a Apărării General de divizie Constantin Barozzi.

Înființată la 15 mai 2014, Secția avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole are misiunea de a emite avizul specific al Ministerului Apărării Naționale – în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

În cei cinci ani de activitate, au avut loc mai multe transformări și subordonări, redenumiri.

De la 1 mai, anul trecut, secția s-a transformat în Serviciul avizare vânzare-cumpărare terenuri agricole. S-au păstrat aceleași relații de subordonare și coordonare.

Astăzi, la cinci ani de la înființare, structura și-a îmbunătățit activitatea datorită identificării unor activități complementare, necesare în special creării unor baze de date, precum și pentru fluidizarea circuitului documentelor primite spre avizare.

La ora actuală, serviciul este o structură independentă în subordinea nemijlocită a șefului Statului Major al Apărării, în coordonarea directorului adjunct al Statului Major al Apărării și în asigurarea administrativă și financiară a Agenției de Informații Geospațiale a Apărării General de divizie Constantin Barozzi, unde serviciul își are sediul.

I-am vizitat la ei acasă și am aflat mai multe detalii despre SvAVCTA de la șeful structurii, colonel Gică-Benone Leca. Chiar dacă activitățile sunt intense, volumul de muncă imens, sunt puțini oameni care lucrează în cadrul structurii. Personalul se caracterizează prin spirit de echipă, comunicativitate, punctualitate și ambiție.

Anual, la nivelul structurii, sunt luate în evidență și gestionate peste 40.000 de documente, reprezentând cereri însoțite de documentații, adrese, documente curente, petiții etc. acestea însumând aproximativ 270.000-295.000 de file. Este un volum mare de muncă.

Suntem o echipă mică, sudată, responsabilă și conștientă de misiunea sa. Una deloc ușoară, aflată atât în slujba cetățeanului cât și a sistemului național de apărare.

Avem o comunicare foarte bună cu celelalte structuri implicate, cât și cu solicitanții de avize specifice. Folosim toate mijloacele de comunicare ce sunt la ora actuală în uz, de la telefon, internet, Poșta Română, la emailuri, firme de curierat, a declarat șeful SvAVCTA, colonelul Gică-Benone Leca.

Am aflat despre cum funcționează sistemul de petiții și cum poate cetățeanul să intre în posesia unui aviz de la această structură.

Petentul (vânzătorul) se poate adresa SvAVCTA prin corespondență, cu ajutorul Poștei Române sau a firmelor de curierat rapid, prin depunere personală a cererii și a documentelor anexate acesteia, la sediul Unității Militare 02700 București (bulevardul Ion Mihalache nr. 124-126, sector 1).

În același timp, orice cetățean poate solicita informații suplimentare referitoare la documentele ce trebuie transmise, adresa instituției etc (mai puțin stadiul în care se află o solicitare) la numărul de telefon 021.224.41.87.

După luarea în evidență a cererilor și documentațiile anexate acestora, sunt analizate și, ulterior, transmise, pentru consultare, la structurile proprii (din cadrul Ministerului Apărării Naționale) precum și la structurile interne specializate din cadrul  Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Pază și Protecție, Serviciului Telecomunicații Speciale.

După emiterea avizelor, microstructura specializată a serviciului execută activitățile specifice pentru postarea unui
exemplar al avizului specific pe site-ul Ministerului Apărării Naționale.

Termenul de comunicare este de 20 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de solicitare transmise de vânzătorul terenului (împuternicitul legal al acestuia).

Cetățenii pot apela cu încredere la SvAVCTA, pentru că o echipă de militari profesioniști muncește cu încredere și eficiență pentru a rezolva cererile cât mai repede.

Despre autor

Lucian Irimia

Lasă un comentariu