Prin Ordinul ministrului apărării naționale nr.M.168/2019, publicat în Monitorul Oficial nr. 702 din 27 august 2019, au fost modificate și completate, din nou, ordinele ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 și M.124/2017.

Noile dispoziții din Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.70/2016 măresc baza de selecție pentru chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, în vederea ocupării posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist, în unitățile și structurile sanitare din rețeaua MApN. Astfel, personalul ce poate fi chemat/rechemat în activitate poate proveni din:

• ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari;

• maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în activitate, în rezervă sau rezerviști voluntari;

• persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională;

• persoane care nu dețin grad militar.

Au fost modificate, de asemenea, și unele dispoziții privind condițiile pentru selecționarea candidaților în vederea chemării/rechemării în activitate, astfel:

• vârsta de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și numirii în funcție;

• exprimarea acordului privind prelucrarea datelor cu caracter personal și înregistrarea audiovideo a probei eliminatorii de evaluare a nivelului pregătirii fizice;

• candidații femei declară în scris că își asumă toate riscurile, în situația în care, pe parcursul susținerii probelor de selecție, se află în stare de graviditate/maternitate.

Din Instrucțiunile privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofițerilor, al maiștrilor militari sau al subofițerilor, în vederea încadrării unor funcții de execuție din structurile MApN, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.124/2017, au fost modificate și completate prevederile referitoare la persoanele care pot paticipa la con-cursurile organizate în vederea încadrării funcțiilor vacante de cadre militare.

Pentru încadrarea funcțiilor vacante prevăzute cu grade de ofițeri pot participa la concurs pentru chemarea/rechemarea în activitate candidații care provin din:

• ofițeri în rezervă și ofițeri rezerviști voluntari, cu excepția celor care nu au absolvit o instituție de învățământ superior, cu diplomă de licență/echivalentă;

• maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști, în activitate, în rezervă sau rezerviști voluntari;

• persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională;

• persoane care nu dețin grad militar.

În vederea încadrării funcțiilor vacante prevăzute cu grade de maiștri militari, candidații pot proveni din:

• maiștri militari în rezervă sau maiștri militari rezerviști voluntari;

• soldați și gradați profesioniști, în activitate, cu o vechime de cel puțin 15 ani în această calitate.

Pentru încadrarea funcțiilor vacante prevăzute cu grade de subofițeri pot participa la concurs candidații care provin din:

• subofițeri în rezervă sau subofițeri rezerviști voluntari;

• soldați și gradați profesioniști în activitate;

• persoane care dețin grad militar în rezervă dobândit în urma îndeplinirii serviciului militar activ în calitate de militar în termen/termen redus ori de elev sau student la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare și securitate națională;

• persoane care nu dețin grad militar.

Referitor la vârsta candidaților, noile prevederi precizează că aceasta este de cel mult 45 de ani la data acordării gradului și numirii în funcție. Candidații trebuie să-și exprime acordul privind înregistrarea audiovideo a testului eliminatoriu de evaluare a nivelului de pregătire fizică și a testului scris de evaluare a cunoștințelor de specialitate.

Etapele concursului organizat pentru chemarea/rechemarea în activitate, în vederea încadrării unor funcții de execuție:

• publicarea funcțiilor vacante;

• înscrierea la concurs;

• verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs;

• selecția candidaților, prin susținerea testelor eliminatorii de aptitudini;

• susținerea testului scris;

• afișarea rezultatelor finale.

Toate acestea se desfășoară la sediul structurii organizatoare, cu excepția susținerii testelor eliminatorii de aptitudini.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu