Reglementările europene stabilesc numeroase drepturi pentru persoanele care călătoresc cu vaporul în Uniunea Europeană.

Aceste drepturi se aplică dacă: plecaţi dintr-un port din UE, indiferent de transportator; ajungeţi într-un port din UE, indiferent de transportator.

Reglementările nu se aplică ambarcaţiunilor care transportă mai puţin de 13 pasageri și celor al căror echipaj este format din cel mult trei membri, vaselor care acoperă o distanţă mai mică de 500 de metri la un singur drum, majorităţii tipurilor de ambarcaţiuni istorice, precum și ambarcaţiunilor turistice, dacă nu dispun de facilităţi de cazare sau dacă sejurul la bord nu depăşeşte două nopţi.

În primul rând, trebuie să știți că nu trebuie să plătiţi un preţ mai mare pentru că aveţi o anumită naţionalitate sau pentru că achiziţionaţi biletul dintr-un anumit loc.

Dacă plecarea este anulată sau întârzie cu peste 90 de minute, puteți opta pentru rambursarea costului biletului şi, dacă este necesar, să vi se asigure transport gratuit către punctul iniţial de plecare (de exemplu, dacă întârzierea sau anularea vă împiedică să vă îndepliniţi scopul călătoriei, să vi se asigure transportul, în condiţii similare, către destinaţia finală, în cel mai scurt timp şi fără costuri suplimentare).

În cazul în care plecarea are loc cu o întârziere de peste 90 de minute, în cele mai multe cazuri aveţi dreptul la: gustări şi băuturi răcoritoare – în funcţie de durata aşteptării; cazare – dacă trebuie să aşteptaţi peste noapte.

Dacă ajungeţi la destinaţie cu o întârziere de peste o oră, aveţi dreptul la despăgubiri. Acestea pot reprezenta între 25% şi 50% din preţul biletului, în funcţie de durata întârzierii. Nu veţi primi nicio despăgubire dacă întârzierea este cauzată de condiţii meteorologice extreme sau de dezastre naturale.

În situația în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile, puteţi adresa o plângere transportatorului în termen de două luni de la data la care a avut loc evenimentul. Acesta are la dispoziţie o lună pentru a confirma primirea plângerii şi două luni pentru a vă da un răspuns definitiv. Dacă răspunsul primit nu este satisfăcător, contactaţi organismul naţional competent.

Pentru situația neplăcută a producerii unui accident pe mare, trebuie să știți că legislația europeană vă îndreptățește la despăgubiri din partea transportatorului sau a asiguratorului acestuia. În caz de deces, despăgubirea poate fi solicitată de urmaşi.

Dreptul la despăgubiri din partea transportatorului îl aveți și dacă bagajele, vehiculele sau alte bunuri vă sunt pierdute sau deteriorate în timpul unui accident pe mare. În cazul persoanelor cu mobilitate redusă, despăgubirile pentru pierderea sau deteriorarea scaunelor cu rotile sau a altor echipamente vor acoperi costul total al înlocuirii sau reparării echipamentelor în cauză.

Aveţi dreptul la o sumă în avans din partea transportatorului pentru a acoperi costurile imediate în caz de rănire sau deces ca urmare a unuia dintre evenimentele următoare: naufragiu; răsturnare; coliziune; eşuare a ambarcaţiunii; explozie la bord; defecţiune.

Important de reținut este faptul că, dacă doriţi să solicitaţi despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a producerii unui accident în timpul călătoriei cu vaporul, trebuie să înaintaţi cererea pe lângă un tribunal din ţara:

– în care transportatorul are sediul principal sau reşedinţa permanentă;

– în care se află locul de plecare sau destinaţia;

– în care locuiţi permanent – dacă transportatorul exercită o activitate comercială acolo şi se supune jurisdicţiei ţării respective;

– în care s-a încheiat contractul de călătorie – dacă transportatorul exercită o activitate comercială acolo şi se supune jurisdicţiei ţării respective.

În cazul în care bagajele vă sunt pierdute sau deteriorate, trebuie să informaţi transportatorul în scris. Este recomandabil ca acest lucru să se facă înainte de a părăsi vaporul sau la primirea bagajelor.

Aveţi la dispoziţie o perioadă maximă de 15 zile de la debarcare sau de la primirea bagajelor pentru a informa transportatorul. Dacă depăşiţi acest termen-limită vă veţi pierde dreptul la despăgubiri.

În general, trebuie să intentaţi acţiunea pentru daune în termen de doi ani de la data incidentului – deşi momentul exact în care începe această perioadă poate fi diferit, în funcţie de natura pierderii/deteriorării.

Despre autor

Gheorghe Vişan

Colonelul Gheorghe Vişan este absolvent al Facultăţii de Litere şi Istorie din cadrul Universităţii din Craiova şi al Cursului postuniversitar de jurnalism (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti). Este preocupat de domeniile economico-financiar, literatură şi sport. Realizează pagina financiară din săptămânalul armatei „Observatorul militar”. Redactor-șef adjunct al „Observatorului militar”, colonelul Vișan este absolvent al Institutului Militar de Auto "Basarab I".

Lasă un comentariu