Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) informează contribuabilii că au la dispoziție servicii electronice non-stop, care sunt uşor de accesat şi nu implică deplasarea la sediul administraţiei fiscale sau la oficiul poştal.

Astfel, prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV), contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice au acces la actele administrative fiscale emise în formă electronică, precum şi la alte informaţii şi înscrisuri în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie. Accesarea serviciului Spaţiul Privat Virtual se face de pe pagina principală a site-ului ANAF, www.anaf.ro, la secţiunea Servicii Online-Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual.

Depunere declaraţii on-line este un serviciu disponibil pe portalul www.eguvernare.ro, care poate fi accesat prin utilizarea unui certificat digital calificat cu menţiunea că certificatul poate fi folosit pentru transmiterea mai multor declaraţii. Formularele electronice pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Servicii on-line/Declaraţii electronice/Descărcare declarații.

Asistenţă prin e-mail este un serviciu prin care contribuabilii pot obţine informaţii cu caracter general în legătură cu modul în care trebuie să procedeze pentru a beneficia de un drept fiscal sau pentru a se conforma unei obligaţii fiscale. Serviciul este disponibil accesând secţiunea Formular de contact de pe pagina principală a site-ului ANAF.

Buletinul informativ fiscal cuprinde informaţii cu privire la actele normative cu incidenţă în materie fiscală care au fost publicate în Monitorul Oficial al României în săptămâna anterioară. Acest serviciu este disponibil pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Legislaţie/Noutăţi legislative.

ANAF vine în întâmpinarea cetățenilor cu ghiduri curente care au scopul de a facilita îndeplinirea obligaţiilor fiscale declarative şi de plată ale contribuabililor. Acestea sunt orientate pe grupuri ţintă, fiind disponibile pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Asistenţă contribuabili/Legislaţie/Ghiduri curente.

Totodată, ANAF pune la dispoziţia contribuabililor în mod gratuit, la sediile administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, într-un spaţiu special amenajat, un calculator conectat la Internet, în scopul accesării tuturor serviciilor puse la dispoziţie de către instituție, asigurând totodată şi îndrumarea corespunzătoare în utilizarea serviciilor la distanţă.

Despre autor

Gheorghe Vişan

Colonelul Gheorghe Vişan este absolvent al Facultăţii de Litere şi Istorie din cadrul Universităţii din Craiova şi al Cursului postuniversitar de jurnalism (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti). Este preocupat de domeniile economico-financiar, literatură şi sport. Realizează pagina financiară din săptămânalul armatei „Observatorul militar”. Redactor-șef adjunct al „Observatorului militar”, colonelul Vișan este absolvent al Institutului Militar de Auto "Basarab I".

Lasă un comentariu