Arma condeiului

Gânduri la Centenar

Ziua cea mare care marchează împlinirea unui veac de la înfăptuirea Marii Uniri se apropie. Cum se spune, suntem pe ultima sută de metri.

Întreg anul 2018 a fost înțesat cu o serie întreagă de manifestări, organizate la nivel local și național, puse în scenă pentru a omagia acest eveniment. Începutul a fost mai timid pentru ca, în ultima vreme, să trăim o efervescență a activităților desfășurate de mai toate instituțiile, având în centrul preocupărilor Centenarul.

Cred că a fost abordat tot spectrul de activități, simpozioane, spectacole, lansări de carte și de lucrări de artă plastică, expoziții, conferințe, dezbateri, expuneri, seminarii, concursuri de cunoaștere a istoriei, vizite la monumente și locuri simbolice, manifestări sportive, comemorări ale eroilor și lista ar putea continua la nesfârșit.

Paginile Observatorului militar și produsele realizate de presa militară până acum au oglindit, în detaliu, un program complex și coerent desfășurat de instituția militară în cooperare cu societatea civilă, cu autoritățile centrale și locale.

Instituțiile de cultură din armată și-au dat mâna, ca de fiecare dată, și au promovat o paletă largă de manifestări circumscrise acestui eveniment, cu ecouri remarcabile pe plan național și internațional, inclusiv în teatrele de operații.

A fost compus și lansat un cântec patriotic interpretat de Viorica Macovei și Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, cântec care răsună ca un adevărat imn.

Nu este nici timpul și nici locul să inventariez aici toate activitățile, important este că ele se desfășoară și demonstrează, peste vremuri, că încă mai este vie credința românilor care au făcut Unirea că neamul nostru greu încercat trebuie să trăiască împreună, într-un singur stat, România.

Nicicând nu trebuie să uităm că suntem români și, totdeauna, să avem prețuirea și recunoștința față de eroismul și jertfa celor fără de care visul românilor de veacuri, Marea Unire, nu ar fi fost posibil. Armata a avut un rol important în împlinirea acestui ideal și, mai ales, în păstrarea lui.

Nu cred că este român care să nu fie copleșit de emoţia rostirii numelor eroilor căzuţi pe câmpurile de onoare ale Marelui Război de Întregire, la ceremoniile care au loc la monumentele și cimitirele din țară și din străinătate. La crucile și la căpătâiul acelor oameni curajoși și temerari care, prin faptele lor de arme, au scris pagini nepieritoare, de glorie și de demnitate, în Cartea de Aur a Istoriei Neamului. Și care au trăit, pe viu, lecţia de datorie şi de sacrificiu pentru ţară. Pildă pe care și noi va trebui s-o transmitem generațiilor viitoare.

Demararea lucrărilor de reabilitare a Crucii Eroilor Neamului de pe vârful Caraiman este un bun început în acest sens. Pentru că, trebuie știut, în conștiința neamului nostru, a tuturor militarilor activi, în rezervă sau în retragere, acest monument este un reper important al românismului și al creștinismului. Menit să dăinuie peste timpuri.

Aș mai adăuga un proiect artistic inedit, propus, la începutul anului, să fie inclus în planul general de promovare a identităţii naţionale, elaborat la nivelul Departamentului Centenar. Până acum, au fost montate bannere, de mai mari dimensiuni, reprezentând simboluri ale Marii Uniri, pe faţadele unei clădiri din București și din câteva orașe din țară. Imaginea a fost realizată de artistul plastic Valentin Tănase, directorul Studioului de Arte Plastice al Armatei, care exprimă viziunea sa artistică astfel:

În tabloul central, intitulat Efigii ale Marii Uniri, sunt reprezentate alegoric figurile marilor personalităţi legate de etapele istorice ale devenirii şi unităţii naţionale, Decebal, Mihai Viteazul, Alexandru Ioan Cuza, Ferdinand I. Este reliefată, de asemenea, prin imagini de epocă, Marea Adunare Populară de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, care, într-un act istoric fundamental, a încheiat procesul de făurire a statului naţional unitar.

În centrul imaginii apare stema României. Pe cele două coloane tricolore laterale sunt reprezentaţi, în stânga, ostașul român din timpul Războiului de Întregire şi, în dreapta, militarul român de astăzi, continuatorul tradiţiilor glorioase ale înaintaşilor. Pe banderola  din partea superioară sunt menţionate instituţiile care coordonează omagierea anului aniversar: Guvernul României şi Ministerul Apărării Naţionale, totodată şi logo-ul evenimentului.

Clădirea din București care a fost înnobilată de ceva vreme de aceste simboluri ale Marii Uniri, o lecție autentică de istorie prezentată în anul Centenarului, aparține Brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, unitate care poartă cu demnitate numele celui dintâi voievod unificator al românilor. Iubitorii de instantanee din Bucureștiul cotidian pot să admire această măreață realizare care înfrumusețează zona și contrapune cumva istoria și arta masivului templu al comerțului, de peste drum.

În următoarea perioadă, dar nu mai târziu de 1 Decembrie, se vor instala aceste simboluri pe fațada Cercului Militar Național, în Piața Tricolorului.

Într-o capitală înţesată de reclame multicolore de mari dimensiuni, o imagine alegorică închinată Centenarului Marii Uniri, amplasată într-un spaţiu central, foarte vizibil, poate amplifica vizual, în mod benefic pentru toți iubitorii acestui neam, semnificaţia majoră a evenimentului mult așteptat. Viitorul este nesfârșit, față de prezentul care durează doar o clipă și față de trecutul care se pierde în negura vremurilor și amintirilor. Acest tablou va lumina cerul încă nelimpezit al viitorului și ne va îndemna pe toți la studierea istoriei.

Despre autor

Ion Ciontea

2 comentarii

Lasă un comentariu