În Monitorul Oficial nr. 859 din 24 octombrie 2019 a fost publicat Ordinul nr. M.195 privind declasificarea și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al ministrului apărării naționale emis în anul 2013. Este vorba de Ordinul nr. 15/2013 pentru aprobarea P.M.-3, Instrucțiuni pentru gestionarea evenimentelor în Armata României.

Când ne referim la evenimente săvârșite de personalul Armatei României avem în vedere fapte/incidente care constituie infracțiuni, contravenții sau încălcare a prevederilor legilor, regulamentelor sau actelor normative specifice domeniului militar și/sau care afectează prin natura lor imaginea publică a armatei, integritatea personalului, capacitatea operațională a forțelor armatei ori prejudiciază patrimoniul MApN sau siguranța națională și apărarea țării.

De asemenea, constituie evenimente și faptele/incidentele care nu au fost săvârșite de către personalul MApN, dar afectează integritatea personalului, imaginea publică a armatei, capacitatea operațională a forțelor armatei sau prejudiciază patrimoniul ministerului.

Personalul armatei implicat în evenimente este obligat să informeze în timpul cel mai scurt comandantul/șeful unității militare în care este încadrat, direct ori prin ofițerul de serviciu pe unitate sau șeful ierarhic. La rândul lor, comandanții/șefii unităților militare sunt obligați să informeze și să raporteze eșalonului superior, pe cale ierarhică, imediat ce au luat cunoștință despre eveniment, precizând, în funcție de situație, măsurile luate în vederea cercetării, precum și pentru limitarea urmărilor acestuia.

În Anexa nr. 2 la instrucțiuni sunt precizate evenimentele în care poate fi implicat personalul armatei, circuitul informațional între eșaloane și termenele de informare-raportate. Astfel, comandanții/șefii unităților militare sunt obligați să informeze organul de urmărire penală competent, imediat ce au luat cunoștință de producerea evenimentelor prevăzute în anexă, să ia măsuri pentru conservarea probelor, precum și pentru interzicerea accesului oricăror persoane la locul faptei înainte de sosirea organului de cercetare penală sau a procurorului, cu excepția celor care acordă primul ajutor victimelor sau iau alte măsuri ce nu suportă amânare.

Nu se supun acestei reguli următoarele evenimente prevăzute în anexă: accidentul de circulație cu autovehicul militar în urma căruia a rezultat numai avarierea autovehiculului; îmbolnăvirea a peste 5 militari din aceeași companie – structură similară – care a necesitat internarea în infirmerie sau spital, având același diagnostic prezumtiv pentru boli infectocontagioase, când boala a fost constatată în timpul și din cauza îndeplinirii atribuțiilor funcționale; absența nejustificată de la unitate sau serviciu, care a depășit 24 de ore, dar nu mai mult de 3 zile.

În scopul realizării unei informări rapide și oportune a factorilor de decizie ai structurilor centrale de la nivelul MApN despre evenimentele cu impact mediatic, comandanții/șefii unităților militare la care s-au produs evenimentele sunt obligați să raporteze imediat la Centrul național militar de comandă (nucleu) din SMAp datele preliminare specifice situației, astfel încât ministrul apărării naționale, șeful SMAp, directorul general al Direcției generale de informații a apărării, directorul SMAp, șeful Direcției informare și relații publice, precum și șeful Serviciului poliție militară din SMAp să fie informați în timpul cel mai scurt posibil.

Evenimentele cu impact mediatic sunt considerate cele soldate cu victime și/sau pagube materiale semnificative care, prin natura și gravitatea lor, afectează imaginea instituției militare.

În cazul în care în eveniment sunt implicate persoane din mai multe unități militare, acesta se raportează de către fiecare unitate militară în parte. Când evenimentul este produs de o persoană detașată de la o altă unitate militară, comandantul/șeful unității militare la care este detașat cel care a săvârșit evenimentul raportează, prin notă telefonică sau fax, despre aceasta și informează telefonic unitatea militară de care aparține cel în cauză.

Dacă cercetările efectuate de către organele abilitate de lege sunt finalizate după încetarea detașării persoanei care a săvârșit evenimentul, unitatea militară unde este încadrată are obligația de a informa în scris unitatea militară la care a fost luat în evidență evenimentul despre neînceperea urmăririi penale, clasarea faptei, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale sau achitarea persoanei.

În situația în care evenimentul a fost descoperit ulterior datei la care s-a produs, se informează și se raportează în momentul descoperirii, precizându-se cine se face vinovat de neraportarea la timp și măsurile luate.

Despre evenimentul descoperit după detașarea/mutarea autorului, se informează unitatea militară la care a fost mutat/detașat și se raportează de către unitatea militară în care era încadrat autorul la momentul producerii evenimentului.

Evenimentul în care este implicat personalul participant la misiunile și operațiile forțelor armate în afara teritoriului statului român – de apărare colectivă în cadrul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, de asigurare a securității statelor membre ale Uniunii Europene, de răspuns la crize, de pace, de asistență umanitară, sub mandatul Organizației Națiunilor Unite, al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, sub conducerea Organizației Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, în cadrul unor coaliții, precum și la exerciții, antrenamente, ceremoniale și alte activități conexe  – se raportează ierarhic de către comandantul/șeful structurii române/reprezentantul național care execută misiunea și/sau operația sau activitatea.

Evenimentul în care este implicat personalul trimis în misiune permanentă se raportează ierarhic de către structura care gestionează personalul respectiv.

În cazul în care în eveniment este implicat personalul trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, acesta se raportează ierarhic de către șeful structurii care organizează și coordonează misiunile
respective, se cercetează și se ia în evidență la unitatea militară în care este încadrat personalul respectiv.

Pe timpul efectuării deplasărilor în afara teritoriului statului român, în scop personal, săvârșirea unei fapte ce constituie eveniment angajează răspunderea exclusivă a persoanei în cauză, aceasta fiind obligată să informeze unitatea militară în care este încadrată imediat ce starea sănătății sau mijloacele de comunicații permit luarea legăturii.

Infracțiunea sau contravenția săvârșită de o persoană înainte de angajare/chemare în activitate, concentrare, mobilizare, recrutare sau admitere, descoperită ulterior și care constituie eveniment, se raportează la eșalonul superior, pentru informare, concomitent cu anunțarea organelor abilitate, dacă este cazul, dar nu se clasifică și nu se înregistrează ca eveniment. Aceeași procedura de informare se aplică și pentru persoanele cercetate ori pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, după data includerii făptuitorului în rândurile personalului armatei.

Accidentul de circulație este evenimentul care întrunește cumulativ următoarele condiții: l s-a produs pe un drum deschis circulației publice ori și-a avut originea într-un asemenea loc; l a avut ca urmare decesul/rănirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea majoră a unui vehicul care a necesitat reparații de complexitate medie sau ridicată sau alte pagube materiale considerabile; l în eveniment a fost implicat cel puțin un vehicul în mișcare.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu