Săptămâna trecută, Executivul a aprobat o ordonanță de urgență iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice prin care se reduce cota Taxei pe Valoarea Adăugată (TVA) pentru turism și activități conexe. Totodată, actul normativ prevede mai multe măsuri pentru încurajarea conformării voluntare la plată a contribuabililor, precum și modalități de sprijin pentru autoritățile locale.

Astfel, de la 1 noiembrie 2018, se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru: cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping; serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea;  dreptul de utilizare a facilităților sportive, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite deja; serviciile constând în permiterea accesului în parcuri de distracții și în parcuri recreative.

Măsura are în vedere sprijinirea turismului în România, reducerea evaziunii fiscale, creșterea consumului intern și stimularea creșterii economice.

Tot de la 1 noiembrie se va elimina cota redevenței pentru apa geotermală și apa minerală naturală utilizate în folosul populației la buvetele publice. În acest mod se urmărește susținerea turismului balnear și diminuarea costurilor pentru producerea energiei termice în sistemele care folosesc apa geotermală.

În domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale se va acorda o bonificație de 10% pentru plata anticipată a unor obligații fiscale atât pentru cele aferente anului 2017, cât și pentru cele corespunzătoare anilor anteriori.

În perioada următoare, ANAF va emite notificări către contribuabili, cu termen de plată 30 iunie 2019. Contribuabilii care vor primi, în perioada următoare, decizii de impunere pentru definitivarea impozitului pe venit sau a CAS aferente anilor fiscali precedenţi, vor beneficia de bonificația de 10% dacă își achită obligațiile până la 15 decembrie 2018.

Bonificaţia acordată la plata CAS se suportă de la bugetul de stat. Contribuabilii care vor primi decizii de impunere pentru definitivarea CASS aferentă anilor fiscali precedenţi, la începutul anului 2019, au același termen de plată (30 iunie 2019) și vor beneficia de bonificația de 10% dacă-și achită obligațiile până la 31 martie 2019.

Actul normativ aprobat de Guvern mai prevede și că admi-nistrațiile publice locale vor avea posibilitatea să contracteze împrumuturi în condiții avantajoase de la Trezorerie, în limita a 450 de milioane de lei, pentru asigurarea energiei termice pentru populație în sezonul rece.

Împrumuturile pot fi contractate numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale și numai dacă, la data depunerii documentației, unitățile administrative teritoriale nu au restanțe la împrumuturile contractate anterior. Documentele necesare în vederea obţinerii împrumutului se depun până la 29 noiembrie 2018 la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.

În domeniul ajutorului de stat, se creează cadrul legal care va permite utilizarea cât mai rapidă a întregului buget al unei scheme de ajutor de stat prevăzut pe întreaga perioadă de valabilitate a acesteia. Ministerul Finanțelor Publice va putea repartiza pe maxim cinci ani disponibilul rezultat din diferența dintre creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pe anul curent și estimate pe următorii trei ani.

Despre autor

Gheorghe Vişan

Colonelul Gheorghe Vişan este absolvent al Facultăţii de Litere şi Istorie din cadrul Universităţii din Craiova şi al Cursului postuniversitar de jurnalism (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti). Este preocupat de domeniile economico-financiar, literatură şi sport. Realizează pagina financiară din săptămânalul armatei „Observatorul militar”. Redactor-șef adjunct al „Observatorului militar”, colonelul Vișan este absolvent al Institutului Militar de Auto "Basarab I".

1 comentariu

  • Ordonanta îi „stimulează pe hotelieri“ să crească prețurile la cazare!
    Măsura tichetelor de vacanță de anul acesta a fost excelentă și ar trebui extinsă tuturor categoriilor sociale.
    La „Arma condeiului“ aveți interdicție?
    Cu deferență,
    Ronin.

Lasă un comentariu