După ce aproape 15 ani pregătirea lingvistică a personalului din cadrul Ministerului Apărării Naționale s-a desfășurat doar sub forma unor cursuri intensive, cu accent pe învățare dirijată și ritm impus, nevoia de mai multă autonomie și studiu în ritm propriu și-a găsit răspunsul: utilizarea tehnologiei IT.

Astfel, începând cu anul 2012, la doi ani de la nașterea ideii, a conturării politicilor și a întregului sistem de formare profesională continuă în domeniul limbilor străine, programele de învățare au devenit modulare: cursurile intensive sunt succedate de cele online, ultimele menite să aprofundeze și/sau să mențină competențele lingvistice dobândite la cele intensive.

Mobilizarea rapidă, buna înțelegere a proceselor și, mai ales, efortul muncii în echipă a cadrelor didactice din centrele de limbi străine, sub coordonarea Direcției generale management resurse umane (DGMRU), au avut ca rezultat progrese remarcabile în zona online. Așadar,  în intervalul 2012-2015, rând pe rând, au fost proiectate și finalizate 5 cursuri de limba engleză, unul de limba franceză, unul de limba germană, precum și testul de plasament, respectiv de final de curs intensiv, toate accesibile pe platforma educațională ILIAS, cu condiția deținerii unui cont.

Trebuia găsită o soluție pentru personalul implicat în misiuni care nu putea participa la aceste programe de pregătire sau care urma să susțină testul de evaluare a competențelor conform STANAG 6001. Astfel, a apărut cursul de reîmprospătare, gândit pe trei niveluri lingvistice, care oferă posibilitatea oricărui utilizator al platformei să exerseze, oricând și în ritmul dorit, elementele de vocabular, gramatică și cele specifice deprinderilor ascultat, vorbit, citit și scris, prin oferirea de explicații, exemple, exerciții și teste.

Munca titanică a celor 24 de cadre didactice din grupul de lucru constituit în acest scop s-a materializat în două cursuri: de nivel 1, finalizat la sfârșitul anului 2017, respectiv cel de nivel 2, implementat un an mai târziu, ambele bucurându-se de un interes deosebit din partea personalului MApN, cu o accesare medie de 25 de membri pe zi.

În anul 2018, la conferința Biroului pentru Coordonare Internațională Lingvistică (Bureau for Internațional Language Coordination/BILC) desfășurată la Lisabona, pornind de la deviza BILC progresul unuia este și al celorlalți, reprezentantul DGMRU a lansat țărilor participante invitația de a ni se alătura într-un nou proiect: realizarea unui curs online de limba engleză, de nivel avansat.

Invitația a avut ecou, astfel încât, sub coordonarea României, s-a constituit un grup de lucru cu participare internațională: Multinational English Language Online Course – Working Group sau, pe scurt, MELOC-WG. Într-o primă etapă, doar Bulgaria s-a alăturat proiectului, cu doi specialiști, Galya Blisnashka și Tsveta Petkova, profesori seniori la academii militare din țara vecină.

Prima întâlnire a grupului de lucru, în formula România-Bulgaria, s-a desfășurat în perioada 4-8 martie, anul acesta, la Cluj-Napoca, sprijinită de Statul Major al Forțelor Terestre și al Diviziei 4 Infanterie Gemina. Activitatea a fost coordonată de DGMRU, prin șeful Secției cooperare internațională în domeniul educației militare, Maria Crăciun, și, din cadrul aceleiași structuri, expertul în domeniul cursurilor online de limbi străine, Cristina Bordianu. În grupul de lucru au fost cooptate nouă cadre didactice din centrele de limbi străine din Sibiu, Cluj-Napoca, Bistrița, Craiova, Pitești și Brăila: Laura Nistor, Mihaela Căbulea, Elena Popan, Raluca Sămărtinean, Adriana Hoble, Otilia Oprean, Alina Boeru, Ligia Baidoc și Camelia Gheorghiță. În cadrul întâlnirii, partea română și cea bulgară au stabilit, de comun acord, termenii de referință ai grupului de lucru, conceptul cursului, sarcinile de lucru și activitățile pentru anul în curs.

Misiunea acestei echipe nu este deloc ușoară, în condițiile în care trebuie să realizeze un curs care să vină în întâmpinarea nevoilor unei categorii de beneficiari caracterizată, în primul rând, printr-o mare diversitate. Aceștia vor proveni din mai multe armate, din diverse categorii de vârstă și de personal, cu diferite combinații de niveluri de competență lingvistică și, prin urmare, vor prezenta numeroase diferențe în ceea ce privește particularitățile procesului de învățare. Tocmai de aceea, se dorește ca, spre deosebire de cursurile pentru nivelurile 1 și 2, să ofere nu numai posibilitatea reîmprospătării cunoștințelor, ci și a învățării, respectiv, nu numai menținerea, ci și dezvoltarea competenței lingvistice.

Se are în vedere și faptul că acești utilizatori cu diferite profiluri lingvistice, stiluri, ritmuri și preferințe de învățare vor accesa cursul în mod independent, neplanificat, și nu vor fi permanent îndrumați de un tutore. Intervenția din partea unui tutore se va rezuma la acordarea de feedback pentru sarcinile de lucru rezolvate la deprinderile productive: scris și vorbit. În toate celelalte situații, utilizatorii vor primi un feedback generat automat, cu explicații și sugestii de studiu sau exersare suplimentară în cazul răspunsurilor greșite.

Cursul va fi constituit din patru module, fiecare din acestea abordând trei mari domenii tematice, la rândul lor constituite din mai multe teme, care au fost selecționate pornind de la descriptorii STANAG 6001 pentru nivelul 3333. Astfel, utilizatorilor li se oferă oportunitatea de a-și îmbogăți și aprofunda vocabularul necesar înțelegerii mesajelor orale și scrise, precum și producerii de astfel de mesaje pe teme precum: securitate și apărare, organizații internaționale, educație, mediu, cultură, societate, economie, mass-media etc. De menționat este faptul că aspectele specifice domeniului militar se regăsesc nu numai în unitățile tematice dedicate acestuia și, respectiv, organizațiilor internaționale cu atribuții în securitate și apărare ci și în cadrul celorlalte, în funcție de conexiunile care se pot stabili între acestea și misiunile armatei.

Pentru fiecare din aceste teme, utilizatorii vor avea posibilitatea ca, în funcție de preferințele și nevoile proprii, să acceseze fie lecții care integrează noțiuni teoretice și exerciții de vocabular, citit, ascultat, scris și vorbit, fie secțiuni separate, în care pot învăța și exersa doar o anumită deprindere, vocabularul, gramatica, sau diferite combinații între acestea, în orice ordine, proporție, ritm, ori de câte ori vor dori. Altfel spus, arhitectura și conținutul cursului sunt gândite în așa fel încât să ofere utilizatorilor posibilități variate de accesare. Totodată, pentru a alege parcursul de instruire dorit, aceștia vor fi îndrumați, prin explicații și sugestii, de către un ghid virtual.

Prezentarea rezultatelor primei întâlniri a grupului de lucru, de reprezentantul român, la conferința BILC din luna mai a acestui an, din Estonia, a atras noi membri, respectiv Austria, Polonia și Statele Unite ale Americii, prin Jürgen Kotzian, directorul secției de limbă engleză din cadrul Institutului de Limbi Străine al armatei austriece, Daria Osiak, expert lingvistic din Academia Navală poloneză, și Clayton Leishman, director de program academic la Defense Language Institute (DLI), din Baza Aeriană Lackland, San Antonio, Texas. Alte două state – Georgia și Portugalia – și-au exprimat intenția de a se alătura grupului de lucru în anul următor.

Ca urmare, în perioada 26-30 august, DGMRU a organizat, la București, a doua întâlnire a MELOC-WG, cu scopul de a analiza cu noii membri conceptul cursului și conținuturile create în etapa anterioară, în vederea luării de comun acord a unor decizii privind îmbunătățirile care pot fi aduse proiectului și planificarea activităților și responsabilităților pentru etapa următoare. În rândul noilor membri s-a aflat și Yavor Ivanov, profesor senior la Departamentul de limbi străine din Schumen, Bulgaria.

Sentimentul general al participanților la această întâlnire a fost acela că MELOC este un proiect realizabil, chiar dacă poate părea foarte ambițios. De asemenea, toți și-au exprimat convingerea că prin realizarea acestuia se va pune la dispoziția personalului armatelor participante un instrument util.

Iată câteva dintre impresiile pe care au dorit să ni le împărtășească unii dintre ei:

Institutul de Limbi Străine al armatei austriece a lansat în urmă cu doi ani o inițiativă digitală, în încercarea de a îmbogăți cursurile de limba engleză. Prin urmare suntem încântați să fim parte a acestui proiect. Nu putem opri viitorul, așadar de ce să nu creăm noi mediul educațional în funcție de nevoile noastre? (Jürgen Kotzian)

Experiența și cunoștințele participanților la grupul de lucru sunt direcționate către un produs unic care plasează predarea limbii engleze mai aproape de traiectoria iminentă și anume, cea virtuală. (Alina Boeru)

• Este un proiect îndrăzneț, menit să ofere cursanților oportunitatea de a-și rafina cunoștinele, în vaste domenii și subiecte, atent proiectate de către un grup de lucru internațional alcătuit din specialiști în limba engleză entuziaști. (Laura Nistor)

Acest proiect centrat pe cursant și de multă vreme așteptat reprezintă efortul echipei de proiectare de a oferi cursanților lecții interconectate, exerciții de dezvoltare a deprinderilor citit, ascultat și, mai ales, vorbit și scris, grupate în jurul a mai multe teme și interacțiune online. (Ligia Baidoc)

• Chiar dacă, la începutul acestei întâlniri, MELOC mi s-a părut un proiect ambițios, poate chiar prea ambițios și am avut sentimentul că facem cu greu față acestei provocări, acum am convingerea că, prin contribuția tuturor celor implicați, dificultățile au fost depășite și proiectul se va derula, în continuare, fără probleme. (Iavor Ivanov)

• Sunt onorată să fac parte, alături de participanți din mai multe țări, din acest proiect, care ne oferă oportunitatea unei colaborări fructuoase. Împreună formăm o echipă de profesioniști entuziaști care sunt determinați să ducă acest proiect la bun sfârșit. (Mihaela Căbulea)

Unul din factorii care au contribuit la succesul acestei activități a fost reprezentat de prezența și expertiza unui vorbitor nativ. În plus, reprezentantul SUA și-a exprimat disponibilitatea de a continua să sprijine derularea proiectului prin implicarea a doi specialiști în proiectare de curriculum din cadrul DLI și prin realizarea pilotării cursului în această instituție. De asemenea, pe termen mediu și lung, va avea în vedere posibilitatea de a acorda sprijin României și pentru proiectarea curriculumului la alte limbi străine.

Un alt partener străin care, în urma acestei întâlniri, și-a arătat încrederea în proiect și și-a exprimat dorința de a sprijini procesul de învățare a limbilor străine în Armata României, este cel austriac. Oferta acestuia constă în acordarea accesului la un curs online de terminologie militară utilizată la nivel de companie și sprijin pentru proiectarea și derularea programelor de învățare a limbii germane. De asemenea, a considerat utilă inițierea discuțiilor româno-austriece la nivel de experți în ceea ce privește experiența României privind managementul programelor de învățare a limbilor străine.

Termenul de finalizare a activității de elaborare și transpunere digitală a conținutului primului modul, începutul lunii martie 2020, a fost stabilit de comun acord cu toți membrii MELOC, urmând ca în intervalul martie-iunie acesta să fie testat și, dacă va fi necesar, îmbunătățit, iar în anul 2021 să fie finalizate și celelalte trei module, astfel încât utilizatorii platformei ILIAS să aibă la dispoziție un produs educațional de o înaltă calitate și utilitate.

• Colonel Mihaela Haralambrie și Nicoleta Doroș

Despre autor

Trustul de Presă al MApN

Lasă un comentariu