Săptămâna trecută, Guvernul a adoptat o Hotărâre privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.

Potrivit actului normativ, persoana aflată în delegare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de cinci kilometri de localitatea în care își are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizație de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituția publică în care îşi desfăşoară activitatea. În prezent, cuantumul acestei indemnizații este de 17 lei.

De asemenea, în situația în care delegarea se face într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de locul permanent de muncă, iar persoana nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru, beneficiază de o alocație zilnică de delegare compusă indemnizația de delegare, în valoare de 20 lei/zi, și  o alocație de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia personalul trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare. Indemnizația de delegare sau alocația zilnică de delegare, după caz, nu se justifică prin documente justificative.

Documentul stipulează că personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare care participă la misiuni de instrucție, exerciții militare, trageri și aplicații, în tabere, în poligoane, pe teritoriul României, la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi au locul permanent de muncă, pentru care specificul activităților nu permite înapoierea la sfârșitul zilei de lucru în localitatea în care își au locul permanent de muncă, beneficiază pe perioada executării acestor tipuri de misiuni doar de indemnizație de delegare, nu și de alocație de cazare.

Pentru cei care se deplasează în interesul serviciului în alte localităţi din ţară şi care nu se pot înapoia la sfârşitul zilei de lucru, pot opta fie pentru acordarea alocației de cazare de 230 de lei, fie pentru decontarea cheltuielilor pentru cazare, pe baza documentelor justificative.

În cazul detașării la o distanță mai mare de cinci kilometri de locul de muncă, persoana va beneficia de o indemnizație de detașare, în cuantum de 20 lei/zi. Dacă detașarea se face într-o localitate situată la peste 50 km de locul de muncă și nu există posibilitatea înapoierii la sfârșitul zilei de lucru, autoritatea sau instituția publică la care este detașată persoana îi va asigura cazarea gratuită în clădiri ori în spaţii închiriate de aceasta în condițiile legii.

În privința decontării cheltuielilor de transport, actul normativ prevede că, personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, delegat sau detaşat în localităţi situate la distanţe mai mari de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors, pe baza legitimațiilor de călătorie, după cum urmează:

cu avionul, pe orice distanţă, clasa economică sau low cost, cu aprobarea prealabilă a conducătorului autorității sau instituției publice;

cu orice fel de tren, după tariful clasei a II-a, pe distanţe de până la 300 km, şi după tariful clasei I, pe distanţe mai mari de 300 km; cu navele de călători, după tariful clasei I;

cu mijloace de transport auto şi transport în comun;

cu mijloace de transport auto ale autorităților sau instituțiilor publice, dacă acestea au asemenea posibilităţi, cu încadrarea în consumurile lunare de combustibil, stabilite potrivit legii;

cu autoturismul aflat în proprietatea sau folosința angajatului în condițiile legii.

Tot drept cheltuieli de transport se decontează și: cele aferente deplasării cu mijloacele de transport în comun la şi de la aeroport, gară, autogară sau port, în cazul în care acestea sunt situate în altă localitate, precum și cheltuielile aferente transportului efectuat în regim de taxi sau car sharing, în intervalul în care serviciile de transport public în comun nu sunt disponibile; taxele pentru trecerea podurilor; taxele de traversare cu bacul; taxele de aeroport, gară, autogară sau port; alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.

În situația în care personalul este încadrat pe funcții pentru care, prin fişa postului, are stabilite sarcini care necesită deplasări frecvente cu mijloace de transport în comun, inclusiv cu metroul, are dreptul la decontarea cheltuielilor de transport efectuate pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul localităţii în care îşi desfăşoară activitatea.

De reținut că, hotărârea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Despre autor

Gheorghe Vişan

Colonelul Gheorghe Vişan este absolvent al Facultăţii de Litere şi Istorie din cadrul Universităţii din Craiova şi al Cursului postuniversitar de jurnalism (Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea din Bucureşti). Este preocupat de domeniile economico-financiar, literatură şi sport. Realizează pagina financiară din săptămânalul armatei „Observatorul militar”. Redactor-șef adjunct al „Observatorului militar”, colonelul Vișan este absolvent al Institutului Militar de Auto "Basarab I".

Lasă un comentariu