La 1 februarie au intrat în vigoare noile Norme de definire a funcţiilor personalului militar din structurile Ministerului Apărării Naţionale aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 3/2017.

Noile norme urmăresc „însănătoşirea” la nivel organizaţional a armatei, în principal prin:

  • structurarea funcțiilor militare pe grade astfel încât să fim pe deplin compatibili cu celelalte armate ale statelor membre NATO (este bine-cunoscut faptul că în toate armatele țărilor partenere funcția de comandant de batalion este de locotenent-colonel și plecând de la acest dat au fost realizate corelări atât pe verticală cât și pe orizontală);
  • „stratificarea” funcțiilor militare în raport cu nivelul ierarhic al fiecărei structuri și creșterea, în acest fel, a numărului de funcţii de la baza ierarhiei militare; acesta fiind unul dintre principiile pe baza căruia orice organizaţie care se doreşte eficientă îşi configurează structura organizatorică şi constituie, în fond, necesitatea care a determinat elaborarea noilor norme;
  • creşterea performanţei profesionale la nivelul entităţilor organizaţionale şi consolidarea acestora prin redimensionarea lor;
  • măsura este menită să echilibreze încărcarea cu sarcini a fiecărui post, prin creşterea numărului de posturi la nivelul microstructurilor.

În plan social, trebuie subliniat că redefinirea funcţiilor militare impusă de Norme nu va avea ca efect disponibilizări de personal, iar pentru a preîntâmpina eventualele influențe de natură socio-economică, generate de modificarea prevederilor de grad şi a elementelor de salarizare, a fost stabilită o perioadă de tranziție de cinci ani.

În această perioadă, cadrele militare ale căror funcții se diminuează vor putea fi menținute în aceleaşi funcţii, cu păstrarea drepturilor salariale.

În plan profesional, aplicarea Normelor va determina o creştere a cerinţelor de pregătire militară de nivel interarme a ofiţerilor și, în acest sens, sunt în curs de adoptare măsuri instituţionale menite să conducă la creşterea cifrelor de școlarizare la programele de studii universitare de master de conducere interarme.

Ca un corolar trebuie spus faptul că punerea în practică se va face gradual pe baza unor planuri de implementare elaborate la nivelul structurilor centrale, al structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale și al statelor majore ale categoriilor de forțe.

În primii doi ani de la intrarea în vigoare a ordinului, se vor efectua semestrial analize de impact care vor viza atât ritmul în care sunt acoperite nevoile de perfecţionare a pregătirii personalului militar pentru a corespunde noilor prevederi de studii ale funcțiilor, cât şi progresele înregistrate în realizarea unei structuri mult mai eficiente a organismului militar.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

3 comentarii

  • O alta palma data corpului Mm si sof.,a cita, dara de care domniile voastre nu zic nimic de acest corp, de parca armata este compusa numai de ofiteri -daca eu am ceva -mai cititi odata textul de mai sus, MS3/2017 – anexa8, pct. 13 la 17, cum e posibil ca la alte categorii, coeficientii sa creasca si la Mm si sof nici macar nu ramin asa, ci scad, RUSINE domnilor, RUSINE!
    Cum se mai puteti posta asa ceva???????

Lasă un comentariu