În pofida vremii arţăgoase de la început de an, pregătirea cursanţilor şi elevilor din cadrul Şcolii de Aplicaţie pentru Unităţi de Sprijin de Luptă General Eremia Grigorescu din Sibiu continuă pe terenul de instrucţie şi în laboratoarele de specialitate. Condiţiile meteorologice au impus adaptare în planificarea, organizarea şi desfăşurarea instrucţiei cursanţilor, luarea de măsuri specifice astfel încât obiectivele instrucţiei să fie atinse.

Recent, Batalionul Instrucţie şi Asigurare Învăţământ din cadrul Centrului de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană Ioan Vodă a încheiat cu succes instruirea seriei de soldaţi august 2016 şi se pregătește pentru noua serie care urmează să sosească în această lună. Misiunea batalionului este de a-i forma ca militari disciplinaţi şi încrezători în forţele proprii, cu un dezvoltat spirit de echipă, căliţi din punct de vedere fizic şi psihomoral, bine motivaţi, cu deprinderile de bază ale luptătorului şi specialistului, în măsură să îşi continue instruirea de specialitate, conform cerinţelor postului, la unităţile unde sunt încadraţi, precum şi asigurarea activităţilor practic-aplicative în cadrul procesului de învăţământ.

Instrucţia soldaţilor profesionişti este un proces complex care presupune o planificare şi organizare judicioase a temelor şi şedinţelor, asigurarea şi utilizarea eficientă a unei baze logistice şi didactice dezvoltate în deplină concordanţă cu cerinţele actuale, implicarea instructorilor în implementarea concepţiilor actuale de instrucţie, adoptarea unor metode didactice ce stimulează interactivitatea şi dorinţa de cunoaştere, precum şi menţinerea unor înalte standarde de performanţă, asemenea celor din armatele moderne.

În cadrul Centrului de Instruire pentru Geniu, EOD şi Apărare CBRN Panait Donici, cursanţii aflaţi la cursurile de formare, carieră, specializare şi perfecţionare desfăşoară activităţi de instruire în conformitate cu documentele curriculare aprobate. Temele şi şedinţele planificate vizează formarea şi perfecţionarea deprinderilor de a acţiona în condiţii specifice anotimpului alb: şedinţe practice de cercetare a drumurilor, podurilor, cursurilor de apă, şedinţe de mascare a căilor de comunicaţie utilizând completele din înzestrare şi şedinţe de distrugeri cu material real.

În acelaşi timp, în cadrul Sectorului Creştere Instrucţie Dresaj Câini se execută teme specifice de dresaj a câinilor pentru asigurarea pazei obiectivelor militare. În aceeaşi manieră se continuă instruirea pe timp de iarnă a cursanţilor şi la Baza de Instruire pentru Apărare CBRN Muscel. Fiecare militar trebuie să fie convins că poate să-şi desfăşoare activitatea în medii contaminate CBRN, în condiţii de siguranţă, fără disconfort sau oboseală excesivă. În aceast sens, este necesară familiarizarea cu echipamentele de protecţie şi cercetare CBRN, cu echipamentele de decontaminare radiologică, biologică şi chimică, astfel încât militarii să le poată utiliza eficient şi să aibă deplină încredere în acestea.

În concluzie, Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Sprijin de Luptă General Eremia Grigorescu, împreună cu centrele şi bazele de instruire din compunere şi subordine vor asigura în anul şcolar 2016-2017 formarea şi perfecţionarea pregătirii personalului care încadrează marile unităţi şi unităţile din Forţele Terestre, pentru a fi în măsură să acţioneze coerent şi profesionist în mediul operaţional contemporan.

Echipa de conducere, instalată la 1 decembrie 2016, având în funcţia de comandant al şcolii pe colonelul Dobre Constantin, iar ca locţiitor al acestuia pe colonelul ing. Aurel Iacobescu, îşi propune, pe termen scurt şi mediu, să diversifice metodele de instruire la nivelul instituției, în scopul antrenării şi pregătirii structurilor pentru asigurarea capacităţii de reacţie cu respectarea liniilor directoare impuse de eşaloanele superioare.

Despre autor

Trustul de Presă al MApN

Lasă un comentariu