În perioada 20-22 martie, la Baza Aeriană de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic (BAIFPA) de la Boboc a avut loc convocarea maiștrilor militari/subofițerilor de comandă din structurile subordonate Statului Major al Forțelor Aeriene (SMFA).

Ca la orice activitate, BAIFPA și oamenii săi au fost gazde excepționale. În fiecare an, subofițerii și maiștrii militari de comandă din structurile SFMA se adună pentru a găsi cele mai viabile soluții la problemele cu care se confruntă militarii din aria de responsabilitate.

Foto: Lucian Irimia

Convocarea a fost organizată și coordonată de subofițerul de comandă al SMFA, plutonier-adjutant principal Daniel Sîmpetru. Invitați la eveniment au fost subofițerul de comandă al Statului Major al Apărării, plutonier-adjutant principal Florea Sas, subofițerul de comandă al SMFT, plutonier-adjutant principal Daniel Oancea, maistrul militar de comandă al SMFN, maistrul militar principal Irinel Dima.

A fost o activitate intensă, cu obiective care au vizat, printre altele, o analiză a evoluției și dezvoltării profesionale a maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, identificarea problemelor ivite în ultima perioadă de timp și găsirea celor mai bune soluții legale pentru rezolvarea acestora.

Un punct aparte l-a reprezentat necesitatea formării instructorilor maiștri militari și subofițeri, ca element fundamental în demersul actual de transformare, coroborat cu formele de pregătire profesională moderne.

Nu s-au uitat nici latură umană şi nici problemele cu care se confruntă militarii din Forţele Aeriene în munca lor de zi cu zi, misiunile sau exerciţiile curente.

Temele abordate au vizat modernizarea actului de instruire, sinteze ale activităților desfășurate de subofițerii și maiștrii militari de comandă din SMFA, noutăți în privinţa programelor de pregătire sau analize asupra modului de dezvoltare a corpurilor de maiștri militari, subofițeri, soldați și gradați profesioniști din Forțele Aeriene române.

Foto: Lucian Irimia

Ordinea și disciplina militară, precum și identificarea cauzelor ce au provocat diferite incidente au reprezentat un punct important al activităţii.

S-au avut în atenţie propunerile de îmbunătățire a unor prevederi din regulamentele militare ce privesc categoriile de personal militar mai sus-menționate și s-au prezentat rezultatele activităților de cooperare cu partenerii străini.

Au fost onorați pentru întreaga lor activitate în cadrul SMFA maistrul militar principal (r) Gheorghe Diaconu și plutonierul-adjutant principal (r) Florin Munteanu.

Într-una din zile a fost alături de participanți șeful Statului Major al Forţelor Aeriene, general-maior Viorel Pană. Domnia sa le-a precizat viziunea şi așteptările sale, a enumerat câteva dintre provocările actuale și viitoare ale Forțelor Aeriene române, dar şi misiunile complexe și rolul crescut al acestor categorii de personal în cadrul instituţiei militare.

Parcurgem un proces complex de transformare şi dotare cu tehnică modernă, în care maiștrii militari, subofițerii, soldații și gradații profesioniști au un rol foarte important. Trebuie să atingem noi standarde și să dobândim competențe înalte, într-un timp relativ scurt, punând în valoare resursa noastră cea mai de preţ, oamenii.

A fi militar reprezintă pentru mulţi dintre noi un stil de viață, un spirit şi chiar o dorinţă, certitudinea de apartenenţă la marea familie a armatei române, bazată pe valori, standarde, norme, legi şi regulamente militare.

Aveți sprijinul comandanților dumneavoastră, în vederea creșterii calității categoriilor de personal militar din aria de responsabilitate.

Privind la multitudinea şi importanţa funcţiilor pe care maiştrii militari şi subofiţerii le îndeplinesc astăzi, este imperios necesar ca fiecare militar să performeze la standardele stabilite.

Trebuie să aplicaţi instrumentele de leadership adecvate, să fiți activi, să oferiți soluții reale pentru îndeplinirea misiunilor şi să deveniţi mentorii generaţiilor tinere, cărora trebuie să le insuflaţi interesul pentru performanţă profesională şi dorinţa de a vă urma şi a urca în ierarhia militară.

Împreună, trebuie să consolidăm şi să impunem, în egală măsură, ordinea și disciplina militară, să lucrăm eficient în echipă şi să comunicăm mult mai bine.

Perioada următoare este caracterizată de mari provocări şi o multitudine de misiuni, extrem de importante, dar am convingerea că lucrând în echipă vom reuşi să ne atingem obiectivele stabilite, a spus generalul-maior Viorel Pană.

Şeful SMFA i-a asigurat pe participanți de tot sprijinul său în activitatea lor, reiterând încă o dată importanța rolului maiștrilor militari și subofițerilor de comandă în cadrul unităţilor.

De asemenea, îi așteaptă cu soluții viabile, reale, bine argumentate, în spiritul legilor și regulamentelor militare, pentru atingerea obiectivului comun, îndeplinirea misiunilor specifice categoriei de forţe.

Foto: Lucian Irimia

Conform programului, participanţii au avut inclusiv întâlniri și discuții ample cu elevii și cursanții școlilor militare de la Boboc.

Ne așteaptă atât oportunităţi, cât şi provocări din ce în ce mai mari, cărora trebuie să le facem față. Oamenii trebuie să se simtă valorizați. Nu este ușor, mai ales privind la actuala dinamică de personal.

Suntem alături de comandanții noștri, de militarii din aria de responsabilitate. Formăm o echipă ce dorește să aibă rezultate. Trebuie să fim funcționali, eficienți și rapizi, să venim cu soluții reale și pertinente, să fim de real folos comandanților noștri, precum și celor din aria de responsabilitate.

De asemenea, trebuie să identificăm şi să dezvoltăm liderii de mâine. Resursa umană este una extrem de importantă, fiind necesar a o păstra pe cea actuală. Trebuie să o pregătim eficient și să căutăm căile reale de atragere a tinerilor către cariera militară. Avem nevoie de instructori pregătiți.

Peste toate acestea primează ordinea și disciplina, de la care nu trebuie să facem rabat, sub nicio formă, a declarat subofițerul de comandă al SMFA, plutonier-adjutant principal Daniel Sîmpetru.

Despre autor

Lucian Irimia

Lasă un comentariu