Pe site-ul Direcției generale management resurse umane (DGMRU), la secțiunea învățământ militar, este publicat Ghidul candidatului la admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri – 2019.

În sprijinul candidaților la admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri și pentru pregătirea Examenului Național de bacalaureat este publicat un breviar teoretic la disciplina fizică.

Procesul de recrutare a candidaților pentru formarea pe filiera directă a maiștrilor militari și subofițerilor se apropie de final.

Pentru Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Terestre Basarab I, din Pitești, și Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri pentru comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică, din Sibiu, se va încheia, pentru maiștri militari, la 15 mai, iar pentru subofițeri, la 12 iunie.

Pentru Şcoala militară de maiştri militari şi subofiţeri a Forţelor Aeriene Traian Vuia, din Boboc, procesul de recrutare se va încheia la 29 mai, pentru maiștri militari, și 4 iunie, pentru subofițeri.

Recrutările pentru Şcoala militară de maiştri militari a Forţelor Navale Amiral Ion Murgescu, din Constanța, se vor încheia la 24 aprilie.

Selecţia aptitudinală generală a început deja și se desfăşoară, în funcție de domiciliul candidaților, în cadrul unuia din cele patru centre zonale de selecţie şi orientare din Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc şi Constanţa. Aceasta durează două zile şi constă în probe psihologice (test de aptitudini şi chestionar de personalitate), probe fizice (traseu utilitar-aplicativ şi alergare de rezistenţă) şi interviu de evaluare finală.

Ghidul candidatului, elaborat de un grup de specialiști din cadrul DGMRU, cuprinde o scurtă prezentare a şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, detalii despre recrutarea, selecţia și admiterea candidaților, probele fizice, probele de concurs şi ponderea acestora în media de admitere, precum și graficul-calendar privind admiterea în învăţământul postliceal militar, în anul de învăţământ 2019-2020. De asemenea, sunt publicate și modele de teste la matematică și fizică.

În afara criteriilor generale, pentru a urma o instituție de învățământ pentru formarea maiştrilor militari și subofițerilor în activitate, candidații trebuie să îndeplinească anumite criterii specifice, astfel:

pentru maiștri militari:  să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;  să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

pentru subofiţeri:   să fie soldaţi/gradaţi profesionişti;  să aibă vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;  să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;  să aibă cel puţin 2 ani vechimeîn serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare pe filiera directă a subofiţerilor în activitate;  să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 2 ani calificativul cel puţin Bun; candidaţii care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă sau în concediu pentru creşterea copilului trebuie să aibă în ultimele două aprecieri de serviciu anuale întocmite calificativul cel puţin Bun;  să posede permis de conducere auto categoriile B şi C (candidaţii care optează pentru armele auto, geniu şi tancuri).

În funcţie de nevoile de încadrare cu subofiţeri în activitate, la armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care nu sunt posibilităţi de recrutare din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti, candidaţii pot proveni şi din rândul civililor din cadrul şi din afara MApN, absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau care fac dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere şi care au vârsta de cel mult 35 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere.

Concursurile pentru admitere vor avea loc în luna august, cu excepția Şcolii militare de maiştri militari şi subofiţeri pentru comunicaţii, tehnologia informaţiei şi apărare cibernetică, unde se va desfășura la începutul lunii septembrie. Datele exacte sunt publicate pe site-urile școlilor organizatoare.

Probele de concurs pentru maiștri militari și ponderea acestora în media de admitere:   evaluare/examinare psihologică specială, probă eliminatorie;  test grilă la limba engleză, nota minimă de admitere 5,00, fără pondere la calculul mediei de admitere;  test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică (mecanică şi electricitate), conform programei şcolare valabile pentru examenul de bacalaureat, nota minimă de admitere 5,00, ponderea în calculul mediei de admitere este de 90%;  media examenului de bacalaureat, pondere în calculul mediei de admitere de 10%;  media minimă de admitere este 5,00.

Probele de concurs pentru subofiţeri și ponderea acestora în media de admitere:  evaluare/examinare psihologică specială, probă eliminatorie;  test grilă la limba engleză, nota minimă de admitere 5,00, fără pondere la calculul mediei de admitere;  test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică (algebră şi trigonometrie) şi fizică (mecanică şi electricitate), conform programei şcolare valabile pentru examenul de bacalaureat, nota minimă de admitere 5.00, pondere de 90% în calculul mediei de admitere;  media examenului de bacalaureat, pondere în calculul mediei de admitere de 10%;  media minimă de admitere este 5,00.

Conţinutul şi baremele pentru probele de concurs se stabilesc de comisia de admitere a unităţii de învăţământ postliceal militar organizatoare, iar testele grilă se elaborează de comisia de admitere în ziua susţinerii probei de concurs.

Corectarea şi notarea testelor grilă, pentru fiecare probă de admitere, se realizează în ziua susţinerii, în aceeaşi sală, de către doi evaluatori din cadrul comisiei de admitere, în prezenţa candidatului evaluat şi a cel puţin doi martori dintre ceilalţi candidaţi, imediat după terminarea timpului stabilit pentru susţinerea probei.

Rezultatele fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul unităţii de învăţământ postliceal militar, în ziua susţinerii probei. Ierarhizarea şi repartizarea candidaţilor care au medii de admitere mai mari sau egale cu 5,00 se efectuează după afişarea tabelelor cu rezultatele finale ale admiterii, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere, în funcţie de opţiunea fiecărui candidat, exprimată în plen în faţa comisiei de admitere şi de avizul evaluării psihologice a aptitudinilor speciale, după caz.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu