Interviu

Misiunea de bază a brigăzii este îndeplinită prin efortul întrunit al structurilor componente

Interviu: Colonel dr. Alexandru Nedelcu, comandantul Brigăzii 122 Logistică Muntenia.

Domnule colonel, în urma transformărilor suferite în cei 70 de ani de existenţă, cum se prezintă, astăzi, Brigada 122 Logistică Muntenia?

De la compania auto din anul 1949, marea unitate a cunoscut, este adevărat, multe transformări, reproiectări și reorganizări – nu numai ca denumire, ci şi ca organizare şi atribuţii – unele benefice, altele mai puțin utile.

De exemplu, a mai avut organizarea unei brigăzi, în perioada 2001-2007, dar din 2018, când a dobândit denumirea actuală, are un alt rol în arhitectura sistemului militar, contribuind cu forţe şi mijloace la constituirea Grupului de Sprijin Logistic Întrunit.

Brigada 122 Logistică Muntenia este structura specializată a Comandamentului Logistic Întrunit (CLÎ) destinată asigurării sprijinului logistic al structurilor centrale ale MApN, Comandamentului Forţelor Întrunite şi CLÎ.

De asemenea, asigură capabilităţile pentru Unitatea de Integrare a Forţelor NATO, execută activităţile privind recepţia şi staţionarea pentru efectivele NATO aflate în tranzit, generarea şi operaţionalizarea Elementului Naţional de Sprijin (ENS), depozitarea şi executarea evaluării stării tehnice a muniţiilor din Armata României.

Ce fel de unităţi are în compunere brigada?

Fiecare unitate are misiunea sa specifică, neexistând similitudini între acestea sau misiuni comune. Astfel, misiunea de bază a brigăzii este îndeplinită prin efortul întrunit al tuturor structurilor componente.

Brigada 122 Logistică Muntenia are în organigramă batalioane de transport materiale, de deservire şi asigurare de geniu, de transport şi de sprijin logistic. Acestea asigură sprijinul de servicii la nivel teatru de operații, susținerea logistică a structurilor centrale, transportul de personal și materiale.

Susținerea logistică a Comandamentului Forțelor Întrunite este asigurată de Batalionul 127 Sprijin Logistic, unitate înființată la sfârșitul anului 2017, cu termen de operaționalizare în 2020.

Brigada are, de asemenea, un centru de mentenanţă care este destinat întreținerii și reparării tehnicii care deservește structurile centrale și din dotarea CLÎ, dar, uneori, la cerere, și tehnicii categoriilor de forțe.

Depozitul mixt are ca principale atribuții primirea, depozitarea, întreținerea, repararea, distribuirea, păstrarea, controlul stării tehnice, declasarea și casarea materialelor din clasa a V-a de evidență.

O altă unitate, laboratorul artileristic, execută analizele fizico-chimice ale pulberilor, explozivilor și compozițiilor pirotehnice din compunerea munițiilor.

În cadrul laboratorului sunt testate prin trageri mijloacele pirotehnice, sunt analizate și interpretate datele privind starea tehnică a munițiilor, se ține evidența statistică și calitativă și se urmărește starea tehnică a tuturor loturilor de muniții comune categoriilor de forțe ale armatei.

Un poligon, cimitirele din garnizoana Bucureşti şi o unitate tehnică de prestări servicii, finanțată integral din fonduri proprii, sunt alte structuri aflate în subordinea brigăzii.

Cea mai nouă unitate este Baza 126 RSOM şi Sprijin TO, înfiinţată în urmă cu două luni. Este o unitate care asigură pregătirea şi înzestrarea cu tehnică şi materiale a ENS, îmbarcarea şi debarcarea de tehnică şi personal în/din porturi, aeroporturi, staţii de cale ferată, pe teritoriul naţional şi în teatrele de operaţii.

Pentru sprijinul logistic al forţelor care desfăşoară acţiuni militare în teatrele de operaţii, asigură controlul mişcării pe timpul deplasării forţelor şi mijloacelor, depozitării, gestionării şi distribuţiei echipamentelor şi materialelor.

Pentru a vă îndeplini atribuţiile, câte misiuni executaţi, cu aproximaţie, anual?

Anual, executăm peste 5.000 de misiuni de transport persoane şi materiale, în cadrul cărora se parcurg peste două milioane de kilometri.

Doresc să fac precizarea că asigurăm sprijin logistic (echipament, muniţie şi armament) și personalului militar din structurile centrale care execută misiuni individuale în afara teritoriului naţional, încadrând funcţii de stat major în comandamente aflate în subordinea NATO – Resolute Support şi UE-EUTM RCA – din Irak, Afganistan, Mali, Republica Centrafricană, Congo sau Coasta de Fildeş.

Aria de răspândire a celor 28 de misiuni şi reprezentanţe militare este din sudul Europei (Portugalia), în Marea Britanie şi până în Statele Unite.

Aveți dotarea necesară pentru a face față misiunilor ce vă revin?

În ultimii doi ani, datorită sprijinului acordat de conducerea CLÎ, a fost înnoită o bună parte din flota de transport persoane și autospeciale.

Anul 2018 poate fi considerat momentul de start al modernismului în transport, fiind înlocuită și o bună parte din autocamioane, autocisterne de transport apă și CL, tehnica de geniu din dotarea unităților subordonate.

Pentru Batalionul 121 Transport Materiale, acest fapt a eliminat, în premieră, sintagma operaționalizat cu limitări. Astăzi, discutăm de tehnică modernă, de ultimă generație, cu motorizare Euro 5 și 6.

Avem în dotare microbuze Mercedes Benz, autobuze Iveco Daily, autocamioane transport de capacitate medie 6×6 Iveco, autotranscontainere transport lichide alimentare Iveco, autocisterne de transport CL de 30 000 de litri MAN, autospeciale de transport echipament greu Iveco Fainmonville.

De asemenea, a fost înnoită și tehnica de geniu și, acum, avem: rulou compactor Dynapro, automacarale de 60, respectiv 20 de tone, Grove și Palfinger, multifuncționale JCB, excavator și volă Komatsu, autobasculante MAN Molcik, tractor multifuncțional SAME Fortis, autospecială PSI Iveco, manipulator telescopic DIECI Hercules.

Doresc să menționez rolul important al CLÎ în proiectul facilității RSOM de la Baza 126 Sprijin TO și staționare temporară. Acesta se derulează, în perioada 2018-2021, atât din fonduri alocate prin Programul de Investiții în Securitate al NATO, cât și prin contribuție națională.

Tot atât de bine stați și la încadrarea cu personal?

Dispunem de o resursă umană înalt calificată. Avem buni profesioniști, care reușesc să-și îndeplinească în bune condiții și la standarde calitative superioare sarcinile și misiunile. În condițiile în care nivelul de încadrare este de aproximativ 54%.

În ultimii ani, brigada a trecut prin numeroase reorganizări structurale, în conformitate cu concepția strategică a Armatei României. Astfel, au avut loc reproiectări sistemice cu accent pe creșterea rolului asigurării logistice la nivelul structurilor de conducere a MApN.

Desigur, perioada 2016-2017 a însemnat și pentru Brigada 122 Logistică trecerea în rezervă a numeroși profesioniști. În același timp însă, în perioada respectivă, numărul cadrelor militare tinere care au intrat în structurile brigăzii, precum și calitatea profesională a colegilor mei, mă determină să afirm că, și din acest punct de vedere, ne regăsim pe o traiectorie optimistă.

Logistica nu a fost niciodată Regina bătăliilor și nici nu putem afirma că brăzdăm mările ori cucerim cerul, totuși nimic nu se mișcă fără noi.

Noi, forțele logistice, suntem liantul, suntem cei care hrănim, echipăm, alimentăm, transportăm sau reparăm, iar de 70 de ani Brigada 122 Logistică execută cu mândrie și modestie aceste esențiale misiuni.

Datorită atribuțiilor pe care le aveți trebuie să colaborați cu multe structuri din cadrul MApN. Cum este această colaborare?

Avem relații de cooperare excelente cu echipa de conducere a CLÎ și cu bazele logistice teritoriale subordonate comandamentului.

Prin unitățile subordonate avem relații foarte bune cu structurile centrale ale MApN deservite, precum și cu structurile din diferite categorii de forțe ale armatei, pentru care executăm mentenanța și ITP a mijloacelor tehnice.

Atât eu personal, cât și colegii mei respectăm diagrama de relații hotărâtă la nivelul conducerii MApN, interfața cu structurile centrale și cele din sistemul național de apărare efectuându-se prin CLÎ și Statul Major al Apărării.

Punctual, când situația impune, cu acordul șefilor noștri ierarhici, avem relații de colaborare cu orice structură din interiorul și din afara MApN, conform competențelor legale.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu