În Monitorul Oficial nr. 17, din 13 ianuarie, 23, din 14 ianuarie, 25, din 15 ianuarie, și 34, din 20 ianuarie, au fost publicate reglementări aprobate prin ordine ale ministrului apărării naționale: Ordinul nr. M.237/2019 pentru modificarea şi completarea Instrucțiunilor privind asistenţa psihologică în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2014, Ordinul nr. M.1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Ministerului Apărării Naționale, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării de către Guvern, Ordinul nr. M.240/2019 pentru modificarea Normelor privind evaluarea competenței lingvistice în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.21/2010, Ordinul nr. M.241/2019 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului tehnico-economic al Ministerului Apărării Naționale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.94/2017 și Ordinul nr. M.3/2020 pentru completarea Ordinului nr. 113/2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului din Ministerul Apărării.

Din Instrucțiunile privind asistenţa psihologică în Armata României au fost modificate și completate mai multe articole. Alin. (3) din art. 14, prevede că, prin excepție de la dispoziția conform căreia evaluarea psihologică periodică se execută, de regulă, la intervale de trei ani pentru întreg personalul, evaluarea psihologică periodică a personalului care participă la misiuni în teatrele de operații se desfășoară anual, iar cea din cadrul serviciilor medicale profilactice privind supravegherea sănătății lucrătorilor se execută ori de câte ori se solicită de către medicul de medicină a muncii.

S-au făcut modificări și în ceea ce privește evaluarea de tip screening, prevăzută la art. 18, care urmărește identificarea personalului militar care prezintă vulnerabilitate pentru dezvoltarea unor tulburări relaționate cu stresul și evenimentele traumatice și/sau descoperirea timpurie a cazurilor care prezintă simptome ale acestor tulburări. Astfel, prin noile reglementări, se dispune că activitatea de evaluare de tip screening se execută cu întreg personalul la 60 de zile de la întoarcerea din misiune și se finalizează cu un raport de evaluare psihologică de tip screening, prin care se fac recomandări pentru intervenție psihologică specializată, după caz.

De asemenea, noile dispoziții prevăd că intervenția psihologică specializată se execută, la nevoie, și pentru membrii familiilor personalului militar și civil în activitate care prezintă manifestări specifice problemelor/tulburărilor psihocomportamentale rezultate din exercitarea profesiei militare, în situația în care psihologul consideră că este relevant și util pentru militar.

Prin Ordinul nr. M.240/2019 au fost modificate art. 17 alin. (2) și art. 26 alin. (1) din M.21/2010, iar anexa 3 – Planificarea sesiunilor de evaluare – a fost abrogată.

Noua dispoziție de la art. 17 alin. (2) prevede că sesiunile de evaluare ordinare au o durată de opt săptămâni și se desfășoară bianual, în perioada 15 martie-15 mai, respectiv 15 septembrie-15 noiembrie. A rămas valabilă prevederea de la alin. (3), astfel că sesiunile de evaluare extraordinare se planifică și se desfășoară la ordinul șefului Direcției generale management resurse umane în afara perioadei de desfășurare a sesiunilor de evaluare ordinare. Organizarea și desfășurarea acestor sesiuni se fac în situații speciale care impun evaluarea personalului în regim de urgență, precum dislocarea unor forțe în teatrele de operații sau ocuparea unor funcții NATO.

La art. 26, alin. (1) dispune că certificatele de competență lingvistică conform STANAG 6001 obținute în afara teritoriului național, în cadrul centrelor de evaluare agreate la nivelul Alianței Nord-Atlantice, sunt recunoscute și echivalate în MApN doar dacă participarea la evaluare s-a încadrat în prevederile actelor normative naționale specifice. Rămâne valabilă prevederea de la alin. (2), coform căreia, în MApN, certificatele de competență lingvistică obținute la instituții civile de învățământ din țară sau din străinătate nu sunt echivalate conform STANAG 6001.

Ordinul nr. M.3/2020 completează Ordinul nr. 113/2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului din MApN cu art. 21. Ordinul prevede, la art. 2, că în vederea asigurării serviciilor de medicina muncii, unitățile militare se arondează la spitalele militare, respectiv la Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Academician Ștefan Milcu București, conform zonelor de responsabilitate prevăzute în anexă.

Noua reglementare dispune că, prin excepție de la prevederile art. 2, asigurarea serviciilor de medicina muncii pentru personalul care își desfășoară activitatea în unitățile militare ale MApN aflate în garnizoane în care nu există unități sanitare proprii se poate realiza și de către unități sanitare autorizate ale instituțiilor din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională din garnizoana respectivă, precum și din garnizoana proximă, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: ♦ solicitarea comandantului unității militare unde își desfășoară activitatea personalul; ♦ aprobarea comandantului unității sanitare din rețeaua proprie care are în arondare unitatea militară unde își desfășoară activitatea personalul; ♦ aprobarea conducătorului unității sanitare din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională. De asemenea, se prevede că serviciile de medicina muncii se vor efectua pe baza unui contract de prestări servicii încheiat între cele două unități sanitare și vor fi decontate de unitatea sanitară din rețeaua proprie care are în arondare unitatea militară.

La data intrării în vigoare a Ordinului nr. M.1/2020 s-a abrogat Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.37/2018. Noul regulament cuprinde dispoziții referitoare la elaborarea și avizarea proiectelor de acte normative inițiate de MApN, prezentarea  acestora în vederea adoptării/aprobării în cadrul ședinței Guvernului și semnarea/avizarea proiectelor de acte normative inițiate de alte autorități publice.

Prin Ordinul nr. M.241/2019 a fost modificat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Consiliului tehnico-economic (CTE) al MApN, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.94/2017. Prin modificările a două alineate din art. 5 s-a stabilit că președintele CTE este șeful Direcției domenii și infrastructuri, iar vicepreședintele, care poate prelua prin delegare și competențele președintelui, este locțiitorul șefului Direcției generale financiar-contabile.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu