În Monitorul Oficial nr. 900 bis, din 7 noiembrie, au fost publicate Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea activității de securitate și sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.191. Odată cu intrarea în vigoare a noilor reglementări, se abrogă Instrucțiunile aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.219/2007.

Instrucțiunile stabilesc un sistem unitar de măsuri și reguli privind securitatea și sănătatea în muncă în MApN. Acestea se completează cu prevederi specifice cuprinse în acte normative, regulamente, ordine și precizări suplimentare privind măsurile de securitate și sănătate în muncă, astfel încât să nu fie afectată capacitatea de îndeplinire a misiunilor unităților militare.

Măsurile de securitate și sănătate în muncă se asigură pentru personalul militar și civil, cursanți, elevi, studenți militari, rezerviști voluntari, rezerviști și personalul din afara MApN pe timpul participării la activități de serviciu/instruire.

Organizarea, coordonarea și controlul activității de securitate și sănătate în muncă, cercetarea, înregistrarea și evidența accidentelor de muncă, precum și autorizarea din punct de vedere al securității și sănătății în muncă în unitățile militare din MApN se organizează prin organele proprii de specialitate care au competențe pentru structurile respective.

Pentru personalul participant la misiuni în afara teritoriului național, activitatea de securitate și sănătate în muncă se dispune prin ordine de participare la misiune.

Managementul activităților de securitate și sănătate în muncă este asigurat de Corpul de control și inspecție al MApN. Acesta reprezintă autoritatea competentă în domeniu, similară cu Inspecția Muncii din Ministerul Muncii și al Justiției Sociale.

Managementul activităților de sănătate în muncă este asigurat de Direcția medicală a MApN, care cooperează cu Corpul de control
și inspecție.

Oficiul sprijin prevenire și protecție, structură subordonată nemijlocit Corpului de control și inspecție, asigură organizarea și desfășurarea activităților din domeniul securității și sănătății în muncă pentru structurile centrale – cu excepția Statului Major al Apărării, Departamentului pentru armamente, Direcției generale de informații a apărării și Direcției domenii și infrastructuri – și pentru structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, care nu au funcții distincte în statele de organizare.

Unul din capitolele instrucțiunilor se referă la comunicarea, cercetarea și înregistrarea evenimentelor. În raport cu urmările produse, accidentele de muncă pot avea ca rezultat incapacitate temporară de muncă de cel puțin trei zile lucrătoare, invaliditate și deces. După numărul persoanelor implicate, pot fi și colective, în cazul în care sunt accidentate cel puțin trei persoane în același timp, din aceleași cauze și în cadrul aceluiași eveniment.

Conducătorul locului de muncă îi comunică de îndată comandantului/șefului unității militare orice eveniment de genul: accident care a antrenat decesul sau vătămări ale organismului, produs în timpul procesului de muncă ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, situație de persoană dată dispărută sau accident de traseu ori de circulație, în condițiile în care au fost implicate persoane angajate, incident periculos, caz susceptibil de boală profesională sau legată de profesiune, evenimentul care are drept consecință leziuni superficiale care necesită numai acordarea primelor îngrijiri medicale şi a antrenat incapacitate de muncă cu o durată mai mică de trei zile. Comunicarea o poate face și orice altă persoană care are cunoștință de producerea unui eveniment, iar, la rândul său, comandantul are obligația să-l comunice, de îndată, ierarhic.

Prin cercetarea evenimentelor produse în MApN se urmărește stabilirea împrejurărilor și a cauzelor care au condus la producerea acestora, a dispozițiilor legale încălcate, a răspunderilor și a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare și determinarea caracterului accidentului.

Cercetarea evenimentelor este obligatorie și se efectuează de:
l unitatea militară, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă și accidentelor ușoare; l Statul Major al Apărării, Departamentul pentru armamente, Direcția generală de informații a apărării, Direcția domenii și infrastructuri, statele majore ale categoriilor de forțe, structurile care exercită controlul asupra personalului participant și structurilor participante la misiuni și operații în afara teritoriului național, comandamentele de arme/forțe/sprijin și de divizie, în cazul evenimentelor, inclusiv a celor care au loc pe timpul misiunilor și operațiilor din afara teritoriului statului român, care au produs invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase și situații cu persoane date dispărute; l Oficiul sprijin prevenire și protecție, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă, accident ușor, invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase și situații cu persoane date dispărute, pentru structurile centrale – cu excepția Statului Major al Apărării, Departamentului pentru armamente, Direcției generale de informații a apărării și Direcției domenii și infrastructuri – și structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naționale, care nu au funcții distincte în statele de organizare; l Corpul de control și inspecție, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile; l Direcția medicală, prin Centrul de Medicină Preventivă, în cazul semnalării unui caz de boală profesională; l operatorii/agenții economici din afara MApN, pentru evenimentele în care au fost implicați angajații acestora, pe timpul prestării unor servicii/execuției de lucrări pe bază de contract, comandă sau alte forme legale încheiate cu unitățile militare.

Supravegherea stării de sănătate a personalului MApN este detaliată în alt capitol al instrucțiunilor. Aceasta reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea și depistarea bolilor profesionale și dispensarizarea bolilor legate de profesie, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a personalului și se asigură prin medicii de medicina muncii.

Direcția medicală, prin Centrul de Medicină Preventivă, este autoritatea competentă în domeniul medicinei muncii și al supravegherii stării de sănătate a personalului. Suspiciunile de boli profesionale, inclusiv intoxicațiile acute profesionale, se semnalează obligatoriu de toți medicii care depistează astfel de îmbolnăviri, indiferent de specialitate sau locul de muncă, cu prilejul examenelor medicale profilactice sau consultațiilor medicale
de specialitate.

Instrucțiunile cuprind și 24 de anexe în care sunt prezentate modele de fișe, procese-verbale și alte documente ce trebuie întocmite pentru ca activitățile de securitate și sănătate în muncă să fie desfășurate în conformitate cu prevederile legale.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu