Este binecunoscut că, pentru elevii şi părinţii din sistemul civil de învăţământ, colegiile naţionale militare au devenit un brand din ce în ce mai căutat datorită imaginii create de-a lungul timpului – unităţi de elită ale învăţământului preuniversitar românesc, care generează performanţă prin ordine, rigoare şi disciplină.

De asemenea, de egală importanţă este faptul că absolvirea unui colegiu naţional militar asigură certitudinea unei cariere militare, fără nicio pierdere din sistemul militar, statisticile atestând că peste 97% dintre absolvenţi devin ofiţeri, iar cei declaraţi Neadmis în învăţământul superior militar sunt formaţi ca maiştri militari.

Reînfiinţarea celor două Colegii Naţionale Militare – Tudor Vladimirescu, în municipiul Craiova, și Alexandru Ioan Cuza, în municipiul Constanţa – a oferit absolvenţilor clasei a VIII-a noi opţiuni, primând apropierea de domiciliu, dar şi oportunităţile de pregătire.

În ultimii ani, fiecărui colegiu naţional militar i-au fost repartizate 120 de locuri, pentru care au fost recrutaţi aproximativ șase candidaţi/loc, iar în urma promovării probelor de selecţie au rămas să susţină testul de evaluare a cunoştinţelor peste trei candidaţi/loc.

Până în acest an, admiterea şi repartiţia candidaţilor s-au realizat la nivelul fiecărui colegiu naţional militar, înregistrându-se astfel diferenţe semnificative între mediile finale de admitere, mai ales la cele două colegii nou înfiinţate, unde mediile au fost mult mai mici.

Astfel, edificatoare este situaţia din anul 2018, când media minimă de admitere la Colegiul Naţional Militar Alexandru Ioan Cuza a fost de 5,76, iar la Colegiul Naţional Militar Tudor Vladimirescu, de 7,80, celelalte trei colegii având medii minime de peste 8,00 (Ştefan cel Mare, Câmpulung Moldovenesc – 8,47; Dimitrie Cantemir, Breaza – 8,45; Mihai Viteazul, Alba Iulia – 8,03).

Acest fapt a generat nemulţumiri şi frustrări justificate în rândul candidaţilor declaraţi Neadmis cu medii mult mai mari decât ale celor admişi în cele două noi colegii naţionale militare.

Statutul de unităţi de elită ale învăţământului preuniversitar românesc poate fi păstrat, în primul rând, prin calitatea pregătirii candidaţilor admişi, care vor deveni, în timp, cea mai valoroasă resursă umană pentru Armata României, păstrătoare a valorilor militare şi a tradiţiilor poporului român.

Direcţia generală management resurse umane a depus, an de an, un efort susţinut în sensul armonizării actelor normative specifice Ministerului Apărării Naţionale în domeniul învăţământului militar cu cele naţionale.

În acest sens, am reuşit să includem colegiile naţionale militare în aplicaţia informatică a Ministerului Educaţiei Naţionale, aspect ce ne-a permis să avem o repartiţie a candidaţilor, la nivelul celor cinci colegii naţionale militare, în funcţie de media finală de admitere şi de opţiunea fiecăruia.

Astfel, cei mai buni candidaţi au fost admişi, fiind eliminate diferenţele de medii de la un colegiu la altul.

Rezultatul acestei repartiţii centralizate, prin aplicaţia informatică a Ministerului Educaţiei Naţionale, a fost unul deosebit de eficient pentru admiterea celor mai buni candidaţi.

Mediile minime de admitere sunt sensibil apropiate de la un liceu la altul, astfel: Ştefan cel Mare, Câmpulung Moldovenesc – 8,17; Mihai Viteazul, Alba Iulia – 7,98; Dimitrie Cantemir, Breaza – 7,97; Tudor Vladimirescu, Craiova – 7,87; Alexandru Ioan Cuza, Constanța – 7,87.

De la an la an, Direcţia generală management resurse umane a acordat o importanţă mult mai mare testului de verificare a cunoştinţelor la disciplinele limba română şi matematică, crescând la 70% ponderea acestuia în calculul mediei finale de admitere.

De asemenea, a conferit testului un grad ridicat de dificultate, peste nivelul subiectelor aplicate la Evaluarea Naţională.

Dacă, până acum trei ani, numărul notelor de 10 înregistrate la test era de peste 100 la nivelul colegiilor, anul acesta au fost obţinute doar 14 note de 10, aspect ce relevă dificultatea testului.

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor la admiterea în colegiile naţionale militare, Direcţia generală management resurse umane le-a pus la dispoziţie Ghidul pentru admitere în colegiile naţionale militare, care oferă toate informaţiile necesare, începând cu o prezentare succintă a fiecărui colegiu, procesul de recrutare şi selecţie, testele aplicate în ultimii trei ani şi, cel mai important, modelele de teste.

Acest ghid a fost elaborat de un colectiv de profesori din colegiile naţionale militare, sub îndrumarea specialiştilor din Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare al Ministerului Educaţiei Naţionale.

În perspectiva anului 2020, Direcţia generală management resurse umane îşi propune să crească la 80% ponderea notei obţinute la test în calculul mediei finale de admitere.

De asemenea, vom promova şi cu mai multă consecvenţă, prin toate mijloacele avute la dispoziţie, unităţile de învăţământ militar, iar pentru candidaţii la admiterea în colegiile naţionale militare vom organiza o simulare a testului de verificare a cunoştinţelor, la o dată pe care o vom stabili, de comun acord, cu colegiile naţionale militare şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Repartiţia candidaţilor la admiterea în colegiile naţionale militare a fost o provocare atât pentru echipele implicate în acest proces din cadrul Direcţiei generale management resurse umane şi din colegii, cât şi pentru elevi şi părinţi.

Pentru noi reprezintă un garant al calităţii şi al atingerii unor standarde de înaltă performanţă, iar pentru beneficiarii educaţiei, satisfacţia atingerii, în perspectivă, a idealului educaţional mult visat.

Profităm de acest prilej pentru a felicita candidaţii admişi în colegiile naţionale militare, familiile acestora, precum şi echipele implicate în coordonarea repartiţiei în aplicaţia informatică a Ministerului Educaţiei Naţionale.

  • Colonel Ionel Anghelina, căpitan Raluca Petre, profesor Dorin Petrică

Despre autor

Trustul de Presă al MApN

Lasă un comentariu