Observatorul militar - page 1

ZIUA NATO, S~RB~TORIT~
LA MApN CU POR}ILE DESCHISE
DECORATCUORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎNGRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA23 IULIE 1859
ANULXXIII NR. 14 (1251) 9 – 15 APRILIE 2014
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
Pagina 7
INTERVIU
Colonelul FlorinJianu, [efulDirec]iei financiar-contabileaMApN:
AVEM ÎN VEDERE RECONFIGURAREA
GRADUAL~ A SISTEMULUI
DE FINAN}ARE
TATAMI ÎNCINS LA SIBIU
Pagina 23
INSTRUC}IE
FOTOREPORTAJ
Paginile 12-13
La Batalionul 313
Cercetare
Burebista
,
din Bucure[ti, se
instruiesc atât
cerceta[i, cât [i
para[uti[ti. Un astfel
de specific îi oblig`
pe militarii acestei
unit`]i s` se
preg`teasc`, zilnic,
pentru cele mai
complexe situa]ii.
INSTRUC}IA ZILNIC~
NA{TE PERFORMAN}A
Paginia 8
ECHIPAJUL,
SUFLETUL
CONSTAN}EI
Nava-{coal` de Suport Logistic pentru Fregate
Constan]a
, din Flotila 56
Fregate, este cunoscut` publicului larg prin misiunile sale executate de-a
lungul anilor.
DESTINE
General-maior (ret)
Constantin Mihalcea,
Cavaler al Ordinului
Mihai Viteazul:
NU MI-AM F~CUT DECÂT
DATORIA.
PENTRU ASTA M-AM
PREG~TIT!
ROM@NIA – NATO,
10 ANI
Pagina 5
Paginile 16-17
MASKIROVKA
LUMEA DE AZI
Pagina14
ODISEEA ROMÂNIEI
ÎNALIAN}ANORD-ATLANTIC~
FOTO: PLUTONIER-MAJOR C~T~LIN OVREIU
Pagina 3
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook