Observatorul militar - page 1

FINAL DE MISIUNE
|N AFGANISTAN
FI
CARELE
PROROCULUI ILIE
Paginile 6-7
DECORATCUORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRADDE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA23 IULIE 1859
ANULXXIII NR. 28 (1265) 23 – 29 IULIE 2014
16+8 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
FOTO: PLUTONIER-ADJUTANT CRISTIAN SURUGIU
Primul num`r al publica]iei
„Observatorul militar” vede
din nou acum lumina
tiparului, pentru prima oar`
de la momentul apari]iei sale,
la 23 iulie 1859.
PRIMUL
REDACTOR-{EF
AL
„OBSERVATORULUI
MILITAR”, DUP~
1990, GENERAL
DE BRIGAD~ (R)
GHEORGHE
V~DUVA:
S~ FII SLUJBA{ AL
CUVÂNTULUI ESTECEA
MAI NOBIL~ MESERIE!
’’
Atunci când totul
p`rea a se dezintegra,
presa militar` ap`ra
valorile na]ionale,
morale [i de coeziune
ale organismului
militar.
GENERALDEBRIGAD~ (R)
GRIGOREBUCIU
De la bun început am
fost stimulat s`-mi
încerc puterile [i s`-mi
probez disponibilit`]ile
în mai toate genurile
publicistice: de la
informa]ie [i reportaj
la articol [i raid-
anchet`, de la
dezbatere la interviu,
de la editorial la cursiv,
de la comentariu la
cronic` – literar`,
dramatic` [i
cinematografic`.
COLONEL(R)IOANLUCA
’’
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook