Observatorul militar - page 1

SPECTACOL
MILITAR
LA LACUL MORII
DECORATCUORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎNGRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA23 IULIE 1859
ANULXXIII NR. 39 (1276) 8 – 14 OCTOMBRIE 2014
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
Pagina 9
9 OCTOMBRIE – ZIUA RESURSELOR UMANE
FOTO: PLUTONIER-ADJUTANT CRISTIAN SURUGIU
UN NOU ÎNCEPUT
ZBORSPRECOASTAATLANTICULUI
ALMA MATER
Pagina 8
INSTRUC}IE
Pagina 4
SUBOFI}ERI
ST~ ÎN PUTEREA
FIEC~RUIA
DE A FI CEL MAI BUN
Pagina 11
Paginile 12-13
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook