Observatorul militar - page 1

EXAMENUL CERCETA{ILOR
ÎNMUN}II TARC~ULUI
DECORATCU ORDINUL „MERITULCULTURAL” ÎN GRADDE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA23 IULIE 1859
ANULXXIII NR. 40 (1277) 15 – 21 OCTOMBRIE 2014
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
INTERVIU
Pagina 24
Pagina 16
ABORDARENOU~
PENTRUCONSILIEREA
PSIHOLOGIC~ A MILITARILOR
FESTIVALUL
CÂNTECULUI
DE C~T~NIE
Pagina 8
DIN
DRAGOSTE
DE AVIA}IE
BLINDATE ROMÂNE{TI ÎN
SPRIJINUL BRITANICILOR
Maria-Magdalena Macarenco este coordonator
al Departamentului pentru Asistarea
Psihologic` a Militarilor [i Familiilor acestora
Pagina 11
ACTUALIT~}I |N MEDICINA BALCANIC~
INSTRUC}IE
INSTRUC}IE
Pagina 6
În perioada 6-18 octombrie, în poligonul Smârdan, din Gala]i, se
desf`[oar`
DanubeExpress14
, unampluexerci]iutactic,încolaborare
cumilitaribritanicidinALMACompany2
nd
YorkshireRegiment[iBrigada
282 InfanterieMecanizat`
UnireaPrincipatelor
, dinFoc[ani. Însprijinul
ac]iunilor de lupt` comune s-au aflat blindatele române[ti.
LOGISTIC~
Logistica este o specialitate ce ac]ioneaz` din umbr`, ceea ce
presupune mult` munc` [i pu]ine satisfac]ii vizibile.
Pagina 9
OAMENI DIFERI}I,
ACELA{I CREZ: MUNCA
Paginile 12-13
FOTOREPORTAJ
MILITARI ROMÂNI {I
AMERICANI S-AU INSTRUIT
|N MUN}II RODNEI
ART~
Pagina 5
FOTO: LOCOTENENT-COLONEL EDUARD BORHAN
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook