Observatorul militar - page 1

CORNEL CONSTANTIN CIOMÂZG~, SCRIITOR:
DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
ANUL XXIV NR. 11 (1.298) 25 – 31 MARTIE 2015
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
Pagina 4
Paginile 16-17
DESTINE
FOTO: EUGEN MIHAI
Pagina 5
INTERVIU
|NZESTRARE
FOTOREPORTAJ
Paginile 12-13
Pagina 9
FEBRA MISIUNILOR EXTERNE
Pagina 10
GENERAL-MAIOR ARITON IONI}~,
{EFUL CORPULUI DE CONTROL {I INSPEC}IE:
INSTRUC}IE
DACIAN WARHAWK 2015
S~ LUCREZI
CU OAMENII
NU E U{OR,
ÎNS~ ESTE O
BINECUVÂNTARE
{I O ART~
}INUT~
NOU~
PENTRU
FOR}ELE
SPECIALE
FREGATA
REGINA MARIA
{I SNMG-2
Paginile 6-7
MEREU LA |N~L}IME
ÎMP~CAREA CU NOI ÎN{INE
ADUCE TIHN~, A{A CUM
ÎMP~CAREA CU APROAPELE ESTE
IZVORÂTOARE DE DRAGOSTE
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook