Observatorul militar - page 1

DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
ANUL XXIV NR. 15 (1.301) 22 – 28 APRILIE 2015
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
Pagina 23
SPORT
FOTO: SUBLOCOTENENT ANCA CIORNEI
Pagina 24
ART~
Paginile 6-7
23 APRILIE – ZIUA FOR}ELOR TERESTRE
INSTRUC}IE
Pagina 11
Pagina 5
INTERVIU
ALMA MATER
Pagina 10
I{IK 2015
GENERAL-MAIOR DUMITRU SCARLAT,
{EFUL STATULUI MAJOR AL FOR}ELOR TERESTRE:
DOAR ÎMPREUN~
PUTEM ÎNDEPLINI
MISIUNILE
PE CARE }ARA
NI LE-A
|NCREDIN}AT
JUSTI}IE MILITAR~
ASISTEN}A
JURIDIC~ –
DIMENSIUNE
DEFINITORIE
A ACTULUI DE
COMAND~
CUM SE OB}INE
PERFORMAN}A?
ESTE FOARTE IMPORTANT
S~ FII TU ÎNSU}I
ÎN MUZIC~ {I ÎN MESAJ
C~LIN GOIA, SOLISTUL VOCAL AL TRUPEI
VOLTAJ:
Paginile 12-13
SPECTACOL LA CUPA EUROPEI
LA FLORET~ FEMININ
PERFORMAN}A
SE ATINGE ÎN POLIGON
29 APRILIE – ZIUA VETERANILOR DE R~ZBOI
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook