Observatorul militar - page 1

DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
ANUL XXIV NR. 16 (1.302) 29 APRILIE – 5 MAI 2015
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
FOTOREPORTAJ
Paginile 16-17
INTERVIU
Paginile 12-13
30 APRILIE – ZIUA INFANTERIEI
30 APRILIE – ZIUA LOGISTICII MILITARE
ZBOR |N COMUN
PE CERUL TRANSILVANIEI
JERTFELE R~ZBOIULUI SUNT GRELE.
LE-AU SUPORTAT P~RIN}II, BUNICII,
COPIII, PRIETENII NO{TRI {I NOI,
CARE LUPTAM ACUM 70 DE ANI PENTRU
REÎNTREGIREA ROMÂNIEI!
A
sociaţia Militarilor Veterani şi Veteranilor cu Diza-
bilităţi
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul
de Mir
organizează concertul umanitar
Suflet de erou 2,
în scopul de a strânge fonduri pentru construirea primului
centru de recuperare şi refacere a militarilor răniţi în tea-
trele de operaţii. Evenimentul va avea loc vineri, 8 mai,
în Bucureşti, la Casa de Cultură a Studenţilor (CCS) din
Calea Plevnei, nr. 61.
Cei care doresc să-i sprijine pe răniţi în realizarea
obiectivului lor pot cumpăra bilete direct de la sediul CCS
sau, prin telefon, la numerele 0723 340 580 (Mariana
Dinu) şi 0727 392 097 (Mirela Celmare).
SACRIFICIUL
IMPUNE RESPECT
S
tudioul Cinematografic al Armatei vă propune
o nouă producţie, dedicată Anului Veteranilor
de Război, care aminteşte, prin evocări ale prota-
goniştilor, veterani de război, de respectul pe care
naţiunea trebuie să îl acorde celor ce s-au jertfit
pentru viitorul ţării.
Operatori imagine:
locotenent-colonel (r) Adrian
Buhlea, plutonier-adjutant Ion Chiţa, plutonier Dan
Vereş, plutonier Daniel Domenico, George Motoacă;
Montaj şi coloană sonoră:
plutonier-adjutant
principal Cătălin Suzeanu.
Realizator:
locotenent-colonel Cornel Mituţ.
Pagina 10
GENERAL (RET) MARIN BADEA DRAGNEA,
PRE{EDINTELE ASOCIA}IEI NA}IONALE A VETERANILOR DE R~ZBOI (ANVR):
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook