Observatorul militar - page 1

DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
ANUL XXIV NR. 24 (1.310) 24 – 30 IUNIE 2015
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
1 IULIE – ZIUA AUDITULUI PUBLIC INTERN |N ARMATA ROM@NIEI
Foto: plutonier-major Valentin Ciobîrcă
8
DESFĂŞURARE
DE FORŢE SPECIALE
7
12-13
P
lenulreunitalCamereiDeputaţilorşiSenatuluiaadoptatmarţi,
23iunie,StrategiaNaţionalădeApărareaŢăriipentruperioada
2015-2019.
Pentru elaborarea documentului au fost consultate Comisiile de
apărarealeParlamentului, reprezentanţi ai societăţii civile, aimediului
academic şi ai instituţiilor cuatribuţii îndomeniul securităţii naţionale.
Strategia a fost prezentată şi reprezentanţilor corpului diplomatic
din statelemembre ale NATO şi ale Uniunii Europene.
Documentul este structurat pe patru capitole, respectiv definirea
intereselor şi obiectivelor naţionale de securitate, evaluarea mediului
internaţionaldesecuritate,ameninţări,riscurişivulnerabilităţi,direcţiide
acţiuneşi principalelemodalităţi pentruasigurareasecurităţii naţionale
a României. Printre obiectivele asumate sunt: consolidarea capacităţii
naţionale de apărare, menită să asigure integritatea teritorială, suve-
ranitatea şi independenţa României, precum şi securitatea poporului
român; asigurarea securităţii în regiunea Mării Negre; aprofundarea
cooperăriicustatelevecineşicuceledinflanculesticalNATO;dezvolta-
reacapabilităţilornecesarepentruareacţionaîncazulunorameninţări
asimetrice şi de tip hibrid; aprofundarea dimensiunii de securitate a
Parteneriatului Strategic cuSUA, princonsolidareacooperăriimilitare,
inclusiv pe teritoriul naţional şi în regiuneaMării Negre.
Preşedintele României, Klaus Iohannis, a declarat luni, 22 iunie,
în faţa Camerelor reunite ale Parlamentului, că
Strategia Naţională
de Apărare este o declaraţie pe care România o face. Ea îşi propune să
răspundăunornevoişiaşteptărişipriveştedeopotrivăstatul,societatea
şicetăţeanul.Evenimentelerecentedinregiune,darşicreştereaimpac-
tului unor ameninţări, precum cele cibernetice sau terorismul, ne-au
demonstrat că securitatea nu e un dat de la sine înţeles şi că trebuie
să investim în ea încredere, resurse şi credibilitate. Garantul principal
al securităţii României este Alianţa Nord-Atlantică.
Militarii Batalionului 528 Cercetare
Vlad Ţepeş,
din Brăila,
şi ai detaşamentului 1-131 de Cercetare şi Supraveghere
aparţinândGărzii Naţionale a statului Alabama, SUA, s-au
instruit în comun în cadrul exerciţiului multinaţional
Red Dragon 15.
Peste 10.000 de spectatori, prezenţi la ce-a de-a şaptea
ediţie a
BucharestInternationalAirShow
(BIAS), s-aubucurat
de reprezentaţia aeronautică de excepţie care a reunit pe
Aeroportul Internaţional
Aurel Vlaicu
120 de aeronave civile
şi militare, dar şi peste 200 de piloţi şi paraşutişti.
StrategiaNaţională de Apărare a fost votată de Parlament
Spectacol de măiestrie şi talent Două naţiuni, o singură echipă
La închiderea ediţiei
L
a solicitareapreşedintelui Klaus Iohannis, plenul reunit al Camerei
DeputaţilorşiSenatuluiaaprobat,marţi23iunie,înfiinţareaUnităţii
de Integrare a Forţelor NATO, sub denumirea
NATOForce Integration
Unit
(NFIU), şi a Comandamentului Multinaţional de Divizie, la
Bucureşti. Oferta României privind înfiinţarea pe teritoriul naţional
a comandamentului a fost acceptată în februarie, cu ocazia unei
reuniuni a miniştrilor apărării din NATO. În statele membre din estul
Alianţei se vor înfiinţa primele şase unităţi de tip NFIU.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook