Observatorul militar - page 1

DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
ANUL XXIV NR. 25 (1.311) 1 – 7 IULIE 2015
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
13 IULIE – ZIUA SPECIALIT~}II MILITARE R~ZBOI ELECTRONIC
4-5
ZIUA
DRAPELULUI
NAŢIONAL
24
12-13
G
uvernul a stabilit cadrul legal care va permite
actualizarea cu rata inflaţiei a valorilor normelor
de hrană şi de echipament pentru personalul din
sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă
naţională, la nivelul anului 2015, se arată într-un comunicat
al Executivului. Noile reglementări vor intra în vigoare înce-
pând cu 1 iulie 2015.
În acest scop, în şedinţa de marţi, 30 iunie, Guvernul a
aprobat o Ordonanţă de urgenţă pentru completarea OUG
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice în anul 2015, precumşi altemăsuri în domeniul chel-
tuielilor publice. În prezent, valorile financiare ale normelor
de hrană şi de echipament sunt menţinute la nivelul celor
În anul 2010, începând cu 3 iulie, potrivit prevederilor
Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vede-
rea restabilirii echilibrului bugetar, valorile financiare ale
normelor de hrană şi de echipament au fost diminuate
cu 25%. În anii 2011 şi 2012 au fost întreprinse demersuri
legislative pentru revenirea la valorile financiare ale norme-
lor de hrană şi de echipament dinaintea intrării în vigoare
a Legii 118/2010, fără însă a se atinge nivelul avut în luna
iunie 2010. Ulterior, în 2013 şi 2014, prin acte normative
referitoare la stabilirea salariilor personalului din sectorul
bugetar, valorile financiare ale normelor de hrană şi de echi-
pament au ajuns la nivelul celor din luna iunie 2010, anterior
diminuării cu 25%.
Venituri mai mari pentru personalul din sistemul militar
L
a 1 iulie, Regimentul 30 Gardă „Mihai Viteazul” sărbătoreşte împlinirea
a 155 de ani de la apariţia primei unităţi de gardă în armata română.
Foto: plutonier-adjutant Valentin Ciobîrcă
Artilerie cu efect
psihologic
7
Regimentul 30 Gardă
„Mihai Viteazul” îţi conferă identitate
din luna iunie 2010, nefiind acordate la valorile actualizate
cu evoluţia indicelui preţurilor de consumdin perioada iunie
2010-iunie 2015.
Noile reglementări vor fi puse în aplicare de instituţiile
din sectorul de apărare, ordine publică şi securitate naţio-
nală, potrivit prevederilor OG nr. 26/1994 privind drepturile
de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de
apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională,
precum şi OG nr. 51/1994 privind drepturile de echipament
şi materiale de resortul echipamentului, în timp de pace,
ale personalului din sectorul de apărare naţională,
ordine publică şi siguranţă naţională
, se mai arată în
comunicatul Executivului.
L
a Baku, toate medaliile de aur ale României au fost
cucerite de sportivi legitimaţi ai Clubului Sportiv al
Armatei
Steaua
Bucureşti.
CSA,
Steaua
de aur
a României
B
rigada 8 Larom
Alexandru Ioan Cuza
a dat o nouă
probă de foc în poligonul Smârdan,
la exerciţiul
Viforul 15
, desfăşurat în cadrul
Trident Joust 15.
Comandantul Regimentului 30 Gardă„Mihai Viteazul”, colonel Bogdan Cernat:
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook