Observatorul militar - page 1

DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
ANUL XXIV NR. 26 (1.312) 8 – 14 IULIE 2015
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
14 IULIE – ZIUA TRANSMISIONI{TILOR MILITARI
12-13
STĂPÂNI
ÎN APE TULBURI
14
A
proximativ 300 de militari din Forţele Navale ro-
mâne vor face parte din două grupări navale ale
NATO, care se vor afla, pe parcursul lunii iulie, în
misiune în Marea Neagră.
Fregata
Regele Ferdinand
(F-221), cu un elicopter
Puma
Naval la bord, intră în componenţa Grupării nava-
le permanente a NATO, SNMG-1 (
Standing NATO Maritime
Group 1
), până la 24 iulie, alături de fregata portugheză
Don
Francisco de Almeida
(F-334) şi de fregata olandeză
Tromp
(F-803), iar dragorul maritim
Sublocotenent AlexandruAxente
De asemenea, la exerciţiul
Breeze 15
va participa şi nava
purtătoare de rachete
Pescăruşul
(NRP-189), care va pleca
din portul militar Mangalia miercuri, 8 iulie, urmând a se în-
toarce în ţară vineri, 10 iulie.
La exerciţiul
Breeze 15
participă peste 30 de nave, 10
aeronave şi 1.700 de militari, din Bulgaria, Grecia, Olanda,
Portugalia, România, Statele Unite ale Americii şi Turcia,
obiectivul principal fiind îmbunătăţirea procedurilor opera-
ţionale de răspuns la situaţiile de criză.
Nave militare româneşti, sub comandă NATO
La închiderea ediţiei
F
acultatea de securitate şi apărare, din cadrul
Universităţii Naţionale de Apărare
Carol I,
organizează, în prezent, studii de licenţă în domeniul
Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică
şi studii de
master în domeniul
Informaţii şi securitate naţională.
Foto: locotenent-colonel Călin Bărbuş
O experienţă
de neuitat
11
Teatrele de operaţii
ale minţii
(DgM-30) va face parte din gruparea navală NATO de luptă
împotriva minelor marine (SNMGCM-2,
Standing NATO Ma-
ritime Group Counter Measures 2
), până la 17 iulie.
Fregata
Regele Ferdinand
şi dragorul maritim
Sublocote-
nent Alexandru Axente
au plecat din portul militar Constanţa
marţi, 7 iulie, şi vor participa la exerciţiul
Breeze 15
, organi-
zat de Forţele Navale ale Bulgariei, în apele teritoriale bul-
gare şi în apele internaţionale ale Mării Negre, după care îşi
vor continua misiunile în cadrul celor două grupări navale
NATO.
C
ei 316 elevi care au promovat examenul de bacalaureat în co-
legiile naţionale militare au obţinut 104 note de 10 la diferite
probe ale bacalaureatului, celemai mari medii generale fiind de 9,90
la Colegiul Naţional Militar
Mihai Viteazul
din Alba Iulia şi la Colegiul
Naţional Militar
Ştefan cel Mare
din Câmpulung Moldovenesc, re-
spectiv 9,86 la Colegiul Naţional Militar
Dimitrie Cantemir
din Breaza.
Cu excepţia unui singur absolvent de la Câmpulung Moldovenesc,
toţi ceilalţi liceeni militari au promovat examenul de bacalaureat.
L
a Bacău, timp de o săptămână, 20 de jurnalişti
s-au antrenat în condiţii apropiate unui teatru de
operaţii. Ei au răspuns foarte bine provocărilor fizice
şi psihice pregătite de instructori în cadrul
Cursului
pentru jurnalişti care transmit din zone de conflict.
Locotenent-colonel Corneliu Pavel
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook