Observatorul militar - page 1

DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
ANUL XXIV NR. 32 (1.318) 19 – 25 AUGUST 2015
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
1 SEPTEMBRIE – ZIUA INFORMATICIENILOR MILITARI
10
Foto: Adrian Sultănoiu
M
arţi, 18 august, la Brigada 81 Mecanizată
General Grigore
Bălan
din Bistriţa a avut loc ceremonia prilejuită de
repatrierea detaşamentului Army Institutional Advisory
Team (AIAT) din teatrul de operaţii din Afganistan.
Echipa ROU AIAT a planificat, organizat şi executat consilierea
instituţiilor de învăţământ ale sistemului militar afgan şi activităţi de
asistenţă la principalele comandamente ale sistemului de instruire
afgan central şi de la nivelul corpurilor de armată. Împreună cu cei-
lalţi militari din cadrul forţelor coaliţiei, echipa românească a identi-
ficat structurile optime care urmează a elabora doctrine şi manuale
necesare armatei naţionale afgane, iniţiind şi sincronizând totodată
activităţile acestora.
De asemenea, detaşamentul românesc a organizat grupuri de
lucru în cadrul bazei de dispunere, reuşind să eficientizeze această
modalitate de cooperare cu armata naţională afgană. Totodată, mi-
litarii români au dezvoltat catalogul cursurilor de nivel şi carieră, pe
anul în curs, susţinând, în acelaşi timp, în mod activ procesul
de acreditare a Academiei Militare afgane.
Potrivit comandantului detaşamentului AIAT, locote-
nent-colonel Daniel Pop, unul dintre obiectivele fundamen-
tale stabilite la începutul misiunii a fost îndeplinit cu succes,
reuşindu-se încheierea procesului de tranziţie la toate şcolile
situate în localitatea Mazar-e-Sharif, din nordul ţării, şi tran-
sferul total al acestora către autorităţile afgane.
La evenimentul de la Bistriţa, alături de comandantul
Diviziei 4 Infanterie
Gemina
, general de brigadă Ioan Manci,
şi comandantul Brigăzii 81 Mecanizată, general de brigadă
Ovidiu-Liviu Uifăleanu, au luat parte reprezentanţi ai admi-
nistraţiei publice centrale şi locale, ai sistemului naţional de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din municipiul
Bistriţa, familiile militarilor şi numeroşi invitaţi.
n
Transmisiuni
în orice condiţii
5
Aniversare cu fast
pentru marinari
D
e ZiuaMedicinei Militare, Spitalul Universitar de
UrgenţăMilitar Central
Dr.CarolDavila
anunţă pre-
lungirea programului Ambulatoriului de specialitate şi
iniţiativaunui cabinet demedicinădentarădeurgenţă.
n
C
omandantul Centrului 115 Comunicaţii RMNC, colonel
Dumitru Donica, crede că o soluţie pentru rezolvarea
problemei deficitului de personal ar fi introducerea stagiului
militar opţional, pe bază de voluntariat.
n
Ceremonie de repatriere
A
nul acesta, sărbătorirea Zilei Marinei Române a avut loc în
contextul împlinirii a 155 de ani de la crearea Marinei Militare
Române moderne de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza.
n
Locotenent-colonel Florin Apăfăian
12-13
FOTOREPORTAJ
SĂNĂTATE
Noutăţi
la Spitalul Militar Central
INSTRUCŢIE
DACIAN EAGLE 2015
6-7
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook