Observatorul militar - page 1

DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
ANUL XXIV NR. 39 (1.325) 7 – 13 OCTOMBRIE 2015
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
Foto: Eugen Mihai
7
9 OCTOMBRIE – ZIUA RESURSELOR UMANE Pagina 5
S
tingerea sau reaprinderea flăcării candelei de la Mor-
mântulOstaşuluiNecunoscut fărăaprobareaGuvemu-
lui se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 3.000
lei, potrivit unei legi adoptate, recent, de plenul Senatului, în
unanimitate, informează
Mediafax
.
Proiectul mai prevede că depunerea la Mormântul Ostaşului
Necunoscut a altor obiecte decât flori, coroane, jerbe de flori sau
alteobiectedemnedecinstireamemorieicelorprevăzuţilaart.2-4
din Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor
comemorative de război se sancţionează, potrivit proiectului de
modificareaLegiinr.397/2003,cuamendădela500leila1.000lei.
Potrivit expunerii de motive, Oficiul Naţional pentru Cultul
Eroiloraconstatatînurmamultiplelorcontroalecăregimuljuridic
al acestor necropole nu este respectat, cazurile de profanare a
mormintelor eroilor de război fiind numerose, solicitând astfel
modificarea Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi
operelorcomemorativederăzboi,însensulînăspririisancţiunilor.
Sancţiuni drastice pentru nerespectarea regimului
mormintelor şi operelor comemorative de război
Potrivit proiectului adoptat de Senat, introducerea în cimiti-
relederăzboiaanimalelor,pentrupăscutsauadăpost,constituie
contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la
10.000 lei, la fel şi strămutareaoperelor comemorativede război
fără aprobările legale, construirea, modificarea, restaurarea sau
orice intervenţie asupra acestora.
Înhumarea persoanelor decedate, altele decât cele
prevăzute de legea în discuţie, în spaţiile destinate mor-
mintelor de război sau în zona de protecţie a acestora,
se sancţionează cu amendă de la 7.000 lei la 10.000 lei
şi obligarea la suportarea cheltuielilor pentru aducerea
operelor comemorative de război la starea lor iniţială.
Poiectul de lege mai prevede că amplasarea şi construirea de
noi monumente comemorative, cruci sau orice construcţie ri-
dicată pe spaţiul destinatmormintelor de război sau în zona de
protecţie a acestora fără avizul Oficiului Naţional pentru Cultul
Eroilor se sancţionează cuamendăde la 7.000 lei la 10.000 lei.
Foto: Petrică Mihalache
Spectacol
pentru veterani
C
u prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice
(1 octombrie), la Sala de Marmură a Cercului Militar
Naţional, a avut loc vineri, 2 octombrie, spectacolul
Cântecelebunicilorinterpretatedecopii
, susţinut de trupade copii
Supercalifragilistic
. Micii interpreţi, deosebit de talentaţi, au cân-
tat şi au susţinut un moment umoristic. David a deschis specta-
colul cu urarea
La mulţi ani!
şi emoţionantul cântec
Mama e un
înger sau o stea
, iar Anisia, înainte de cânta, a ţinut să le explice
veteranilor din sală:
Şi tatăl meu este militar şi sper ca, după ani şi
ani, să ajungă ca dumneavoastră
. Cadoul muzical a fost iniţiativa
ministrului apărării naţionale, dinparteaministerului onorândcu
prezenţa secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul, infor-
marepublică şi creştereacalităţii vieţii personalului, OtiliaSava.
Căpitan Cornelia Mihăilă
ALMA MATER
Anul universitar, la început
I
mnul studenţilor
Gaudeamus
a răsunat în instituţiile militare
de învăţământ superior, la deschiderea anului universitar
2015-2016.
Trenul regal al armatei
10
LOGISTICĂ
Î
n remiza Şcolii de Aplicaţie pentru Logistică
General Constan-
tin Zaharia
, trenul de comandament îşi aşteaptă misiunile.
Anul acesta, Exerciţiul
Histria 15
i-a întrerupt monotonia.
POLIŢIA MILITARĂ,
ÎN ACŢIUNE
12-13
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook