Observatorul militar - page 1

DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
ANUL XXIV NR. 46 (1.332) 25 NOIEMBRIE – 1 DECEMBRIE 2015
24 PAGINI
1,20 LEI
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
SUB SOARELE PORTUGALIEI PAGINILE 12-13
T
rei specialişti de la Spita-
lul Universitar de Urgenţă
Militar Central
Dr. Carol Davila
(SUUMC) au câştigat, alături de
echipa din care fac parte, medalia
de aur la Concursul internaţional
Bruxelles-Eureka, eveniment dedi-
catinventicii,organizatînperioada
19-21 noiembrie, în cadrul Salo-
nului
Innova,
din Bruxelles, Belgia.
Maior medic asist. univ. dr.
Moga Marius, medic primar orto-
pedie-traumatologie,maiormedic
dr. Cezar Ionuţ Călin, medic speci-
alist oncologiemedicală şi asistent
medical licenţiat Ileana Mariana
Mateş, din SUUMC, au făcut parte
din echipa care a reprezentat
România la Salonul internaţional
de inventică
Innova
, Bruxelles, şi
care a obţinut, pentru invenţia
Short femoral stem cervical endo-
prothesis
(Proteză de şold scurtă
femurală cervicală), cinci distincţii
ale evenimentului: medalia de
aur a Salonului, Premiul special al
Secţiunii
Medicinăşisănătate
şi trei
diplome, acordate de delegaţiile
Franţei, Rusiei şi Poloniei.
O echipă
de aur
Locotenent-colonel
Oana Magdalena Ciobanu
Acest proiect de cercetare-
dezvoltare şi inovare ştiinţifică
în domeniul medical este rezul-
tatul parteneriatului academic
dintre SUUMC şi Universitatea
Politehnică Bucureşti (UPB). Din
echipă, selectată de Autoritatea
Naţională pentru Cercetare Şti-
inţifică şi Inovare (ANCSI), au mai
făcut parteprof. univ. dr. Augustin
Semenescu, Facultatea Ştiinţa şi
Ingineria Materialelor, prof. univ.
dr. Mihnea Cosmin Costoiu, rec-
torul universităţii, şi conf. univ. dr.
ing. Cătălin Gheorghe Amza.
Produsul final al activităţii de
cercetare-dezvoltare este repre-
zentat de o proteză de şold, cu
un sistem inovator de fixare, mixt,
prin înşurubare şi cimentare în
colul femural, dispozitiv medical
ale cărei principale avantaje sunt
atât posibilitatea de implantare
prin tehnici chirurgicaleminim in-
vazive, cât şi asigurarea unei con-
servări maxime a masei osoase.
Participarea României la acest
important eveniment expoziţi-
onal, devenită una de tradiţie
şi marcată de fiecare dată prin
rezultate valoroase, s-amateriali-
zat, şi în acest an, prin 31 invenţii
înscrise încompetiţie,majoritatea
dintre ele fiind deja în stadiul de
realizare prototip sau produs,
pentrucare s-auobţinut 23meda-
lii de aur şi opt medalii de argint,
precum şi 29 de premii speciale
(14premii obţinute la Festivitatea
de Premiere şi 15 premii acordate
în Standul României).
Foto: Valentin Ciobîrcă
1 DECEMBRIE –
ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook