Observatorul militar - page 1

R
ecent, au fost desemnaţi câştigă-
torii premiilor Uniunii Ziariştilor
Profesionişti dinRomânia (UZPR),
într-un spectacol tonic, susţinut de
preşedinteleUZPR, DoruDinu
Glăvan, şi secretarul general al Uniunii,
BenoneNeagoe, la Sala
Arcub
, din
Bucureşti. Printre laureaţi s-auaflat şi
colegii noştri,maiorul ConstantinMi-
reanu, căpitanulMariusGheorghe şi
plutonierul-adjutant Iosif Szas, careau
fost recompensaţi cuPremiul Juriului,
pentrucelmai bun reportaj de tele-
viziune, dedicat poetuluiMihai Emi-
nescu, difuzat înemisiunea
ProPatria
,
lapostul naţional de televiziune.
Să-l ai peMihai Eminescudrept
subiect central al unui reportaj de
televiziunenupoate fialtfel decât
copleşitor. Este ca şi cumai încerca să
escaladezi unpisc dificil, pe care alţi
temerari l-auurcat denenumărate
ori, şi să simţi, înacelaşi timp, cănu
eşti suficient de antrenat şi că rămâi,
din când în când, fărăoxigen. Aş vrea
sădedic acest premiudraguluimeu
profesor de românădinLiceulMilitar
Ştefan cel Mare
, DanCăpitan, care
acumnepriveştedinCeruri,
a declarat
maiorul ConstantinMireanu.
Ca jurnalişti militari, suntem
obişnuiţi mai mult cu poligoa-
nele de tragere şi cu aplicaţiile.
Şansa de a putea trata şi alte
subiecte, în egală măsură de
interesante, este una rară şi care
ne-a bucurat pe toţi,
a precizat
căpitanul Marius Gheorghe.
n
PRIETENII CAVALERILOR
FLORII DE COLŢ
n
ANUL XXV
NR. 12 (1.348) 23 – 29 MARTIE 2016
n
24 PAGINI
n
1,20 LEI
n
DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
ATENTATE LA BRUXELLES: PANIC~ |N CAPITALA BELGIAN~ PAGINA 14
Foto: sergent-major Felix Bereş
Foto: caporal Marius Lupu
Î
n perioada 21-27 martie, un detaşament format din 120 de mili-
tari din Forţele Terestre române, aparţinând Brigăzii 9 Mecanizată
Mărăşeşti
, şi din Forţele Navale române, reprezentate de Batalionul
307 Infanterie Marină, participă la modulul de pregătire
Platinum
Lynx 16-3
, din cadrul exerciţiului multinaţional
Black Sea Rotational
Force 16
(BSRF 16), în poligonul Babadag, din Tulcea.
Cu această ocazie, militarii români se vor instrui în comun cu
peste 200 de militari din armatele Bulgariei, Sloveniei şi a Statelor
Unite ale Americii. Aceştia vor executa antrenamente care includ
trageri cu muniţie reală cu armamentul din dotare, acordarea pri-
mului ajutor în zonele de operaţii, precum şi exersarea procedurilor
de comandă şi control la nivelul subunităţii.
Platinum Lynx 16-3
are ca obiective creşterea interoperabilităţii
între forţele participante la exerciţiu, menţinerea capabilităţii de
dislocare şi instruire în comun, dezvoltarea unui mediu regional
favorabil cooperării militare multinaţionale şi creşterea profesiona-
lismului militarilor.
BSRF 16 este un exerciţiu anual, condus de Comandamentul
Forţelor Infanteriei Marine Americane dislocate în Europa şi Africa,
care se desfăşoară în zona Mării Negre, în Balcani şi în regiunea
Caucazului. Acesta are drept scop creşterea nivelului de interope-
rabilitate prin antrenarea în comun a militarilor, în vederea partici-
pării la operaţii de menţinere a păcii şi de contrainsurgenţă.
n
12-13
Exerciţiu
multinaţional
Premiu UZPR pentru jurnalişti militari
Preşedintele UZPR, Doru Dinu Glăvan, încadrat de maiorul Constantin Mireanu
şi căpitanul Marius Gheorghe.
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook