Background Image
 1 / 24 Next Page
Information
Show Menu
1 / 24 Next Page
Page Background

ANUL XXV

NR. 43 (1.379) 2 – 8 NOIEMBRIE 2016

24 PAGINI

1,20 LEI

DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE

CAVALER

Observatorul militar

FONDAT LA 23 IULIE 1859

EDITOR:

MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE

OBSERVATORULMILITAR

www.presamil.ro

MAPN.RO

www.mapn.ro

Foto: Cristian Surugiu

Conferinţă internaţională

16-17

10 NOIEMBRIE – ZIUA ARTILERIEI

100 DE ANI

DE LA CREAREA TRUPELOR

DE VÂNĂTORI DE MUNTE

J

oi şi vineri, 27-28 octombrie, Insti-

tutul de Istoria Artei

G. Oprescu,

îm-

preună cu Studioul Cinematografic

al Armatei din cadrul Trustului de Presă

al MApN, au organizat Conferinţa inter-

naţională

Centenarul cinematografiei mi-

litare româneşti.

Apariţia filmului în România este le-

gată de apariţia filmului militar, Serviciul

fotografic şi cinematografic fiind consti-

tuit odată cu intrarea României în Marele

Război, cineaştii militari devenind adevă-

raţi istorici şi conferind filmului românesc

statutul de martor al istoriei.

În cele două zile ale conferinţei or-

ganizate în aula Bibliotecii Academiei

Române, publicul – şi am remarcat pre-

zenţa tinerilor studenţi, la paritate cu

publicul mai în vârstă – a putut să urmă-

rească mai multe prezentări făcute de

cercetători din Institutul

G. Oprescu,

de

foşti şi actuali cineaşti militari români, dar

şi de cercetători din domeniul comunică-

Căpitan Bogdan Oproiu

Centenarul

cinematografiei

militare româneşti

rii vizualemilitare veniţi dinTurcia şi Bulga-

ria. În prima parte a zilei de joi, lucrările au

fost conduse de dr. Adrian-Silvan Ionescu,

directorul Institutului de Istoria Artei, pre-

zentările fiind făcute de Bujor Râpeanu,

colonelul Valentin Vasile, dr. Manuela

Cernat, care a readus în faţa publicului

destinele a trei militari uitaţi de istorie, şi

dr. Savas Arslan, un istoric turc ce a făcut

o punte între cinematografia turcă şi cea

românească, prezentându-l pe Sigmund

Weinberg, un cetăţean român, iniţiatorul

cinematografiei în Imperiul Otoman.

A doua parte a zilei, moderată de dr.

Adrian Leonte, a fost susţinută de prezen-

tările făcute de Elena Zârnă -

Documente

inedite privind înfiinţarea Şcolii de operatori

din cadrul Serviciului Foto-Cinematografic

al Armatei

(1927- 1928), dr. Călin Hentea

-

Propaganda politică în cinematografia

militară românească (1916-2004),

dr. Petăr

Kărdjilov -

Jurnale de actualităţi bulgare

din Primul Război Mondial despre fronturile

din Balcani (1915-1918)

, dr. Adrian-Silvan

Ionescu -

Peliculele Serviciului Foto-Cine-

matografic al Armatei şi filmele de diver-

tisment la Cinematograful Invalizilor din

război de la Iaşi

şi dr. Marian Ţuţui -

Filme

cu subiect militar de dinainte de înfiinţarea

Serviciului Foto-Cinematografic al Armatei.

Sesiunile de prezentări au fost prefaţate

şi postfaţate de vizionarea mai multor

producţii cinema din prima perioadă de

viaţă a acestei arte, dar şi a unor produc-

ţii recente ale Studioului Cinematografic

al Armatei. Conferinţa de vineri a cu-

prins prezentările făcute de colonelul (r)

Viorel Domenico, dr. Dinu-Ioan Nicula, dr.

Adrian Leonte şi dr. Bur

Ç

ak Evren.

Studioul Cinematografic al Armatei s-a

înfiinţat la 15 noiembrie 1916 sub denumi-

rea de Serviciul fotografic şi cinematografic

al armatei române. Primul comandant a fost

sublocotenentul IonOliva.