Observatorul militar - page 1

ANUL XXVI
NR. 9 (1.395) 1 – 7 MARTIE 2017
24 PAGINI
1,20 LEI
DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
Foto: plutonier-adjutant Eugen Mihai
CENTENARUL AUTOMOBILI{TILOR MILITARI PAGINA 10
E PRIMĂVARĂ,
IARĂŞI PRIMĂVARĂ!
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook