Observatorul militar - page 1

ANUL XXVI
NR. 13 (1.399) 29 MARTIE – 4 APRILIE 2017
24 PAGINI
1,20 LEI
DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
Foto: Ciprian Irimia
11
12-13
LINIA ÎNTÂI
2 APRILIE – ZIUA NATO
FOTOREPORTAJ
C
omunicaţiile au evoluat extraordinar în ultimul dece-
niu. Pentru militari, acestea sunt vitale în desfăşurarea
misiunilor. În Baza Militară Aeriană din Kandahar acţionea-
ză o echipă de specialişti în comunicaţii şi informatică din
Batalionul 151 Infanterie Protecția Forței
Lupii Negri
.
n
Pe frecvenţe,
în Kandahar
ANIVERSARE
Comuniunea de la…47
5
VETERANI
P
lutonierul-adjutant (ret) AlexandruZanfirescu, veteran
din Al Doilea Război Mondial, are 104 ani. S-a luptat
întâi cu ruşii, apoi cu comuniştii şi, mai târziu, cu soarta.
A supravieţuit de fiecare dată. Singura bătălie dispus să o
piardă este cea cu timpul. Dar nu depune, încă, armele.
n
Omul din bătaia
puştii
15
O
misiune în teatrul de operații din Afganistan, chiar
dacă se repetă la un număr de ani, implică toată fiinţa
unui militar.
n
Cu ochii în patru
Î
ntr-o lume cu preocupări acerbe pentru un confort absolut, un pensionar obişnuit,
care îi roagă politicos şi timid pe foştii săi şefi să îi permită revenirea benevolă,
zilnică, la serviciu pare puţin coborât de pe altă planetă.
n
6-7
ASALT ÎN MUNȚI
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...48
Powered by FlippingBook