Observatorul militar - page 1

ANUL XXVI NR. 24 (1.410) 14 – 20 IUNIE 2017
24 PAGINI
1,20 LEI
DECORAT CU ORDINUL „MERITUL CULTURAL” ÎN GRAD DE
CAVALER
Observatorul militar
FONDAT LA 23 IULIE 1859
EDITOR:
MINISTERUL AP~R~RII NA}IONALE
OBSERVATORULMILITAR
MAPN.RO
9
170 DE ANI DE |NV~}~M@NT MILITAR ROM@NESC PAGINA 3
INTERVIU
EXERCIŢII
M
ilitarii detașamentului Batalionului 811 Infanterie
Dragonii Transilvani
și-au dovedit profesionalismul la
exercițiul
Combined Resolve VIII,
din Germania.
Competiţia
caracterelor
puternice
L
a 18 iunie se sărbătorește Ziua constructorilor militari. La
această dată, în 1920, lua fiinţă Direcţia a XII-a a Dome-
niilor Militare și Cazarmamentului. De-a lungul timpului, a
cunoscut numeroase transformări, reorganizări, restructurări
și schimbări de denumire. Structura care se ocupă în prezent
de administrarea patrimoniului armatei este Direcţia domenii
și infrastructuri.
INVICTUS
Foto: Gerben van Es
12-13
5
General de brigadă Gheorghe Nistor,
şeful Direcţiei domenii şi infrastructuri:
În construcții,
rezultatele
nu se pot vedea
peste noapte
Pregătire
la superlativ
S
ăptămâna trecu-
tă, au fost selectaţi
cei 15 militari români
răniţi în teatrele de
operaţii care vor re-
prezenta România la
competiția internaţi-
onală
Invictus Games
Toronto 2017
, din Cana-
da, în perioada 23-30
septembrie.
16-17
SPORT
NOBLE JUMP 2017
După șase ani,
din nou campioni
23
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...24
Powered by FlippingBook