Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.175 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind adoptarea unor măsuri temporare în vederea încadrării funcţiilor de psiholog din Armata României, publicat în Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie.

Perioada de valabilitate a instrucțiunilor este de până la 31 decembrie 2018. Sunt prevăzute condițiile generale și specifice pentru încadrarea funcțiilor militare de psiholog, rezultate din transformarea funcțiilor corespunzătoare încadrate cu personal civil la momentul transformării, precum și alte dispoziții referitoare la teste, examinare medicală, evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică.

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.177  pentru modificarea art. 32 alin. (4) lit. a) din Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial nr. 863 din 11 octombrie.

La articolul menționat, ordinul prevedea că se conferă Emblema de Merit Știința Militară clasa I pentru obținerea titlului de doctor în științe militare și informații/elaborarea unor lucrări de valoare fundamentală în domeniul cercetării și reglementării activității sistemului militar/invenții și inovații brevetate și aplicate în armată.

Modificarea adusă de Ordinul M.177 stabilește că Emblema de Merit Știința Militară clasa I se conferă pentru elaborarea unor lucrări valoroase de cercetare și reglementare în domeniul apărării, cu importanță practic aplicativă/invenții și modele de utilitate înregistrate, care sunt utilizabile în Ministerul Apărării Naționale.

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.185 pentru modificarea şi completarea Regulamentului serviciului interior, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.97/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 902 din 26 octombrie. Prin noile reglementări au fost aduse modificări și completări referitoare la organizarea și executarea serviciului de permanență, selecționarea personalului pentru executarea serviciului interior, rezultatele examinării medicale.

Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.193 pentru completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.132/2012 privind acordarea gradelor şi înaintarea în gradul următor, pe timp de pace, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, avansarea în grad a veteranilor de război, precum şi înaintarea în gradul următor a fostelor cadre militare active îndepărtate abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 922 din 1 noiembrie.Prin acesta a fost introdus un nou articol, 17.1, care prevede că dispozițiile Ordinului nr. M.132/2012, referitoare la acordarea gradelor și înaintarea în grad a cadrelor militare în rezervă și în retragere, precum și la avansarea în grad a veteranilor de război, nu se aplică în cazul cadrelor militare rănite în teatrele de operații din afara teritoriului național.

Despre autor

Irina Nedelcu

Irina-Mihaela Nedelcu este absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti. Domeniile de responsabilitate: legislaţie militară, logistică şi probleme sociale.

Lasă un comentariu