De la şarja la baionetă, la războiul bazat pe reţea, specialiştii în comunicaţii au fost permanent în prima linie, contribuţia lor fiind considerabilă, indiferent de echipamentele pe care le-au deservit sau de mediul prin care s-a propagat informaţia.

Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică este continuatorul tradiţiilor istorice şi de luptă ale Regimentului 3 Transmisiuni, care a luat fiinţă la 1 aprilie 1932, în Baza Înaltului Decret Regal nr.49 din 22.02.1932, prin gruparea a trei batalioane de transmisiuni din Regimentele 5, 6 şi 7 Pionieri.
Foto: Iulian Cadulencu

Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică General Nicolae Petrescu din Buzău, unitate de sprijin subordonată Diviziei 2 Infanterie Getica, asigură suportul tehnic de comunicaţii şi informatică la toate nivelurile tactice, fiind o unitate cu o evoluţie susţinută de progresul impetuos al tehnicii în domeniu, transformată şi adaptată la realităţile moderne de luptă, gândind în permanenţă prezentul la timpul viitor.

„Construcţia viitorului se bazează pe succesele, dar şi pe modelele prezentului, iar noi, maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti din Batalionul 47 Comunicaţii şi Informatică suntem permanent ancoraţi la realitatea cotidiană. Prin natura funcţiilor încadrate şi a atribuţiilor specifice desfăşurate, contribuim la îndeplinirea misiunilor încredinţate.” – Maistru militar principal Marian Negoita.
Foto: Iulian Cadulencu

Batalionul continuă tradiţiile înaintaşilor într-o etapă în care dezvoltarea tehnologiilor şi a echipamentelor impun transmisioniştilor şi informaticienilor militari să dovedească o mare capacitate de adaptare, disponibilitate şi flexibilitate pentru a face faţă provocărilor, pentru a fi în măsură să implementeze sistemele de comunicaţii şi informatică la nivelul cerinţelor unor structuri moderne, compatibile şi interoperabile cu cele ale Alianţei Nord-Atlantice.

„Pregătirea militarilor din această armă are un conţinut cu totul aparte şi se realizează prin forme şi metode specifice, deoarece trebuie să ne însuşim cunoştinţe dintre cele mai diverse, să ne formăm o serie de deprinderi şi abilităţi, să fim căliţi din punct de vedere fizic şi psihic, pentru a fi în măsură să suportăm condiţii de maximă încordare. Din aceste perspective, instruirea noastră a fost în permanenţă adaptată cerinţelor operaţionale impuse de noua viziune despre luptătorul modern, de noile condiţii impuse de câmpul de luptă cibernetizat.” – Caporal clasa a III-a Alexandru Țopea.
Foto: Iulian Cadulencu

Evoluţia constant pozitivă a acestei structuri a Diviziei 2 Infanterie a dus la formarea unui personal specializat, care asigură cu conştiinciozitate, profesionalism şi responsabilitate, planificarea, realizarea şi funcţionarea sistemului de comunicaţii şi informatic, ca suport tehnic al conducerii, la înalţi parametri de stabilitate şi siguranţă.

„Ne aflăm într-un dinamic proces de restructurare, la nivel conceptual, practic şi structural al domeniului militar, parte a amplului proces de modernizare a Diviziei 2 Infanterie „Getica”, capabil să răspundă cerinţelor războiului modern în domeniul transmisiunilor şi informaticii. În luptă eşti învingător sau nu eşti deloc. Manevrabilitatea, ritmul rapid de acţiune, adaptabilitatea şi capacitatea de a acţiona întrunit sunt cerinţe actuale. Este benefic să ne propunem obiective ambiţioase pe care să le construim cu tenacitate şi profesionalism, chiar dacă acestea impun un proces lung, complex şi continuu de instruire. Sunt singurele metode de optimizare a raportului dintre domeniile informaţional, structural şi acţional ale celor mai multe structuri din armatele moderne. Cuvântul pe care mi-l repet zi de zi, de când mă ştiu, este îndeplinirea datoriei.” – Locotenent-colonel ing. Costel Maftei, comandantul Batalionului 47 Comunicaţii şi Informatică.
Foto: Iulian Cadulencu

Întregul personal al Batalionului 47 Comunicaţii şi Informatică General Nicolae Petrescu a fost, este şi va rămâne o categorie distinctă de personal profesionalizat, purtător al valorilor şi tradiţiilor militare, care întruchipează luptătorul şi specialistul militar, capabil să conducă, să instruiască şi să motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin.

„Trecerea rapidă de la acţiuni cu caracter ofensiv la cele cu caracter defensiv, de la operaţii decisive la cele de stabilitate şi sprijin, de la acţiuni militare simetrice la acţiuni militare asimetrice a obligat comandantul de subunitate la schimbări dese în concepţii şi în planurile desfăşurării instrucţiei. Din această perspectivă, obiectivele şi direcţiile de instrucţie urmăresc planificarea şi instruirea, astfel încât rezultatetele să fie orientate spre un final realist necesar îndeplinirii misiunilor ce revin subunităţii pe care o comand atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de criză.” – Plutonier-major Lazar Voinea, comandant de subunitate.
Foto: Iulian Cadulencu

Locotenent-colonel Toni Ene

Despre autor

Trustul de Presă al MApN

Lasă un comentariu