Financiar

Pilonul III facultativ de pensii, șansa unei bătrâneți liniștite

Tot mai mulți tineri își pun întrebări referitoare la viabilitatea Pilonului I de pensii, administrat de stat. Ținând cont că se apropie data la care așa-numiții decreței vor ajunge la vârsta de pensionare, calculându-se deja că numărul celor care vor trebui să încaseze bani de la stat îl va depăși pe cel al contribuabililor, soluția la care apelează tot mai multe persoane este virarea unei sume lunare către Pilonul III facultativ de pensii.

pre deosebire de Pilonul I și Pilonul II, către care banii sunt virați automat din venitul brut al angajatului, contribuția la un fond facultativ de pensii este opțiunea fiecăruia dintre noi. Orice persoană care realizează venituri dintr-o activitate profesională poate deveni cotizant la Pilonul III, indiferent de vârstă. Suma depusă, lunar, trebuie să fie de minimum 45 de lei.

Fiecare angajat poate vira, în fiecare lună, o suma de până la 15% din câștigurile salariale realizate, toate aceste sume acumulându-se într-un fond de pensii facultativ. Atât pentru angajat, cât și pentru angajator, legea prevede o deducere la impozitare de până la 400 de euro, pe an fiscal.

Există multe firme care, în contul beneficiilor acordate angajaților, contribuie suplimentar, în numele subordonatului, la fondul facultativ de pensii. De pildă, dacă alegi să contribui cu 50 de lei pe lună, angajatorul poate decide să pună și el încă atât.

Vă veți putea bucura de banii strânși în Pilonul III, plătibili sub forma unei pensii lunare, la vârsta de minimum 60 de ani și realizarea unui total de 90 de contribuții lunare (nu neapărat consecutive). În cazul în care nu se strâng 90 de contribuții lunare sau suma din cont nu este de-ajuns pentru o pensie minimă plătibilă lunar, plata către beneficiar va fi făcută într-o singură tranșă, cu toți banii din cont.

O persoană poate contribui, simultan, la mai multe fonduri de pensii facultative, putând, pe parcurs, să rămână cotizant la o singură firmă de acest gen. Totuși, dacă transferul la un alt fond facultativ de pensii se face mai devreme de doi ani de la data aderării la fondul anterior, administratorul acestuia din urmă își poate rezerva dreptul de a percepe penalități de transfer, nu mai mult însă de 5% din activul personal al participantului. În caz de deces, moștenitorii legali ai cotizantului vor avea acces la banii din cont.

Cotizantul poate avea acces mai devreme la banii din fond, dacă beneficiază de pensie de invaliditate.

Despre autor

Liviu Anghel

Lasă un comentariu